PROTOIERIA

 „Vrei să fii bun, de Crăciun?” 

Acest program eparhial, derulat sub titulatura „Vrei să fii bun, de Crăciun?”, s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim în lunile noiembrie și decembrie a.c. și va avea o nouă etapă de implementare în lunile mai-iunie 2021 în preajma Sfintelor Sărbători de Paște.

Anul acesta proiectul a primit binecuvântarea lui Dumnezeu din plin în Protoieria Bacău,  la sediul căreia s-a organizat colectarea și distribuirea darurilor. Dintru început, demersul proiectului a avut în vedere ajutorarea copiilor identificați ca provenind din familii și medii defavorizate. În acest sens, Protoieria Bacău a solicitat sprijinul preoților din diferite parohii rurale, care să identifice și mai apoi să alcătuiască împreună cu cei mici scrisori către Dumnezeu, în care să mulțumească pentru cele primite în viața lor, iar mai apoi să ceară, cu modestia specifică vârstei, câte ceva din cele necesare (haine, alimente, jucării, cărți, rechizite etc.).

Astfel că, după ce au fost preluate scrisorile, ajutați de către cele 15 instituții de învățământ băcăuane și de către cele 44 de cadre didactice (profesori și educatori), scrisorile au fost împărțite miilor de elevi care aveau să devină binefăcătorii celor 2.500 de copii din aproximativ 80 de localități din peste 40 de parohii, care au beneficiat de ajutorul lor. Astfel s-a ajuns la un total impresionant de copii și tineri care au participat la această acțiune de sprijinire și ajutorarea celor mult încercați de greutățile vieții, dimpreună cu 51 de preoți, 3 asistenți sociali și 2 ONG-uri.

Crăciunul înseamnă oameni, iubire, fapte bune. Crăciunul este despre cum poți fi fericit făcându-i fericiți pe alții, iar proiectul “Vrei să fii bun de Crăciun?” exact despre asta este. Inițiativa Protoieriei Bacău împreună cu profesorii de religie din școli ne-a deschis din nou inima nouă, elevilor din Colegiul Național “Ferdinand I”, acum în preajma sărbătorilor de iarnă. Anul acesta a fost altfel și recunosc că mi-a lipsit să strâng pachetele din clase, să văd sala Consiliului Elevilor plină de cadouri, să merg acolo, la acei copii, și să vad bucuria de pe chipurile lor în momentul în care primesc darurile frumos împachetate. Dar, pe de altă parte, mă bucur foarte mult că, în ciuda contextului pandemic actual, elevii din CNF au răspuns cu inima acestei inițiative și, începând de la clasa 0 până la clasa a 12-a, au vrut să dea din bucuria lor și copiilor care nu sunt la fel de norocoși ca noi. Mulțumesc tuturor elevilor care s-au implicat, colegilor din Consiliul Școlar al Elevilor CNF și mai ales doamnei prof. Gabriela Ciuche pentru ca ne-a dat ocazia să fim mai buni de Crăciun și anul acesta!a declarat Georgiana Prisacaru – Președinte al Consiliului Elevilor din cadrul Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău.

La ceas de încheiere Protoieria Bacău mulțumește doamnelor și domnilor directori ai instituțiilor de învățământ care au binevoit să implementeze acest program într-o perioadă mai dificilă pe care o traversează sistemul școlar prin absența fizică a elevilor, tuturor profesorilor de religie, elevilor, părinților, preoților parohi prin mâna cărora s-a făcut această bucurie și prin intermediul cărora s-a ajuns la elaborarea scrisorilor de către copii, instituțiilor partenere, în mod special Banca Transilvania și oamenilor de bine care s-au implicat, au ajutat, au adus daruri, și-au rupt din timpul lor pentru această acțiune, altfel spus, au înțeles că o credință, fără fapte, moartă este.

De asemenea, Protoieria Bacău aduce alese mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului pentru inițiativă, arhiereasca binecuvântare și pentru grija părintească pe care o manifestă constant față de credincioșii din cadrul Protoieriei Bacău, Părintelui Protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche, Părintelui Adrian Alexandrescu, inspector școlar pentru disciplina Religie la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, dar și Părintelui Consilier Ilarion Mâță pentru inițierea unui astfel de program social-filantropic, care s-a bucurat de o serioasă mediatizare în cadrul Protoieriei Bacău.

Implicarea profesorilor de religie și a preoților Protopopiatului Bacău în dezvoltarea proiectului intitulat ”Vrei să fii bun, de Crăciun?” aduce în prim-plan acțiunea mobilizatoare a Bisericii de a sluji dragostea și inocența, de a-i bucura pe tineri, de a se implica total în viața comunităților, ca una ce cunoaște nevoile și poartă de grijă familiei. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului oferă sprijin, propune soluții, vine în întâmpinarea problemelor sociale și răspunde nevoilor stringente de sprijin și de ocrotire a celor aflați în nevoi.a precizat Pr. Inspector Adrian Alexandrescu.
Și anul acesta, “după cum a rânduit Bunul Dumnezeu”, am reușit împreună cu elevii voluntari ai CN “Gh.Vrănceanu” din Bacău, să participăm la acest minunat proiect caritabil. Am avut convingerea că suntem exact acolo UNDE ESTE NEVOIE de noi. Mulțumim tuturor elevilor și părinților care au intrat în povestea noastră și ne-au ajutat să o facem să devină realitate! Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit de o așa mare bucurie, bucuria de a da din dar Dăruitorului și de a face Rai din inimile unite în iubire! Douăzeci de copii din parohia Burdusaci, au beneficiat de darurile cu alimente neperisabile, produse de igienă, hăinuțe, rechizite, dulciuri și jucării toate împachetate frumos pentru a-și găsi locul sub brăduțul de Crăciun!a precizat Prof. Veronica Gavriliu - Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău

 

PROTOPOPIATUL

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului Protoieria Bacău

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Protoieria Bacău

PROTOPOPUL

este preotul conducător al protopopiatului ...
Protopopul (protoiereul) este preotul conducător al protopopiatului şi al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele chiriarhului.
se numeşte sau se reconfirmă ...
Protopopul se numeşte sau se reconfirmă de către chiriarh pe o perioadă de patru ani, într-o şedinţă de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, ţinându-se seama de următoarele criterii: media generală de licenţă în teologie – minimum 8,50; cel puţin 5 ani vechime în preoţie; fără impedimente juridic-canonice şi având o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală şi socială.
poate fi revocat de chiriarh ...
Protopopul poate fi revocat de chiriarh, într-o şedinţă de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, pentru activitate necorespunzătoare sau abateri disciplinare.
are următoarele atribuţii ...
Protopopul are următoarele atribuţii exercitate prin mandat, în numele chiriarhului:
 • îndrumă, coordonează şi supraveghează activitatea bisericească a parohiilor şi filiilor din protopopiat;
 • inspectează, cel puţin o dată pe an, parohiile, filiile şi aşezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieţii religioase, morale şi sociale a parohienilor; verifică registrele contabile, arhiva şi biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericeşti, a cimitirelor, precum şi a altor bunuri bisericeşti;
 • înscrie în registrul de inspecţie al parohiei procesul-verbal amănunţit privind constatările făcute. O copie a acestuia se înaintează Centrului Eparhial, cu raport şi propuneri, iar al treilea exemplar rămâne la protopopiat;
 • supraveghează şi îndrumă activitatea catehetică, misionar-pastorală, culturală şi social-filantropică a preoţimii, astfel încât aceasta să se desfăşoare în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare bisericeşti, cu hotărârile Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale;
 • întocmeşte şi prezintă anual Permanenţei Consiliului Eparhial situaţia privind bunurile mobile şi imobile proprietăţi ale parohiilor şi filiilor din cuprinsul protopopiatului;
 • urmăreşte ca ordinele şi dispoziţiile autorităţilor superioare bisericeşti să fie transmise la timp unităţilor şi personalului bisericesc din protopopiat şi să fie aduse la îndeplinire;
 • face propuneri chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoţi, diaconi şi cântăreţi bisericeşti;
 • aprobă preoţilor şi diaconilor din protopopiat până la 8 zile pe an din concediul legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot şi informând despre aceasta Centrul Eparhial;
 • aprobă concediul de odihnă personalului neclerical de la parohii şi protopopiat, iar pentru personalul clerical înaintează Centrului Eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihnă;
 • întocmeşte un raport anual general despre întreaga viaţă bisericească din protopopiat, pe care îl înaintează chiriarhului şi îl face cunoscut preoţilor din protopopiat la prima conferinţă administrativă din fiecare an;
 • avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale;
 • susţine acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistoriului disciplinar protopopesc;
 • coordonează, supraveghează şi răspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare, cu dispoziţiile date de conducerea eparhială şi cu normele legislaţiei civile în vigoare;
 • întocmeşte trimestrial un raport pastoral-misionar şi financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înaintează pentru aprobare către Permanenţa Consiliului Eparhial;
 • întocmeşte bugetul anual al protopopiatului şi îl prezintă spre aprobare Permanenţei Consiliului Eparhial;
 • propune chiriarhului acordarea de ranguri şi distincţii de vrednicie clericilor şi credincioşilor merituoşi;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date de organismele eparhiale sau de chiriarh pentru bunul mers al vieţii bisericeşti.
 
Protopopul este pe teritoriul protopopiatului său reprezentantul oficial al Centrului Eparhial faţă de autorităţile publice locale şi faţă de terţi şi îndeplineşte sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul statut, prin regulamentele bisericeşti şi prin alte dispoziţii în vigoare. În această calitate lucrează cu încuviinţarea chiriarhului, pe care îl informează, în prealabil, asupra problemelor respective.