10 ani de rodiri întru binecuvântată slujire

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu prilejul aniversării a 10 ani de ridicarea în rangul de Arhiepiscopie a Eparhiei Romanului şi Bacăului – eveniment organizat de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, duminică, 13 octombrie 2019.

pf_daniel
sf_parascheva_vlaherne

Străvechea Episcopie a Romanului a păstrat neștirbită moștenirea spirituală pe care vrednicii ei ierarhi au plămădit-o și apoi au cultivat-o în inimile fiilor și fiicelor duhovnicești de-a lungul a şase veacuri de existență. Șirul neîntrerupt al ierarhilor este mărturia neîndoielnică a continuității ființării Ortodoxiei în acest ținut moldav și a existenței unei vieți culturale și religioase active.
În zilele de 18-19 iunie 2009, la propunerea noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat o hotărâre istorică, după peste 600 de ani de existență a Episcopiei Romanului, şi anume ridicarea acesteia la rangul de Arhiepiscopie. Titulatura iniţială, Arhiepiscopia Romanului, a fost completată, la propunerea noastră, cu adăugarea numelui municipiului Bacău, rezultând titulatura actuală, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. În ziua de 13 septembrie 2009, la Roman, am proclamat oficial ridicarea acestei eparhii la rang de Arhiepiscopie, în prezenţa multor ierarhi, clerici, monahi şi credincioşi mireni, dar şi în prezenţa autorităţilor locale şi reprezentanţilor multor instituţii culturale şi sociale. A fost o zi mare şi sfântă, solemnă şi demnă, un act de dreptate şi de vrednicie pentru o venerabilă episcopie cu o existenţă istorică de peste şase secole.
Anul acesta, la 13 septembrie 2019, s-au împlinit zece ani de la evenimentul proclamării noului rang al eparhiei moldave, timp în care activitățile Arhiepiscopiei s-au intensificat şi multiplicat. Din rapoartele anuale pe care Centrul eparhial de la Roman le-a transmis Cancelariei Sfântului Sinod, în acest ultim deceniu, cunoaştem activitățile multiple ale Întâistătătorului acestei eparhii și a colaboratorilor săi. Aceste activităţi pot fi exemplificate, astfel: numărul mare de biserici construite, așezămintele social-caritabile și cultural-catehetice inaugurate, serviciile socio-medicale oferite diferitelor categorii de vârstă prin intermediul ONG-urilor eparhiale, editarea a numeroase cărți și reviste religioase, grija față de tineri prin inițierea de programe de prevenție a abandonului școlar și de încurajare a excelenței în învățământ, efortul depus pentru realizarea lucrărilor de restaurare a multor lăcaşuri de cult și continuarea înălțării bisericilor mari din orașele eparhiei, promovarea spiritualității monahale și a pelerinajelor în eparhie şi în afara acesteia, precum şi alte activităţi pastorale şi sociale.
Toate aceste realizări sunt, mai ales, rodul străduinței Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioachim de a transmite în forme concrete cuvântul Evangheliei într-o societate din ce în ce mai desacralizată. Astfel, se constată că cinstea acordată acestei eparhii, în anul 2009, prin ridicarea ei la rangul de Arhiepiscopie, a constituit un imbold pentru mai multă slujire a Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român.
Apreciem, totodată, și faptul că, astăzi, 13 octombrie 2019, în ajunul marii sărbători închinată Preacuvioasei maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Catedralei Arhiepiscopale şi a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, sunt organizate activități multiple, prin care se evidenţiază rodirile binecuvântate ale Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului din ultimul deceniu.
Pentru toate aceste osteneli și împliniri, felicităm în mod deosebit pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim al Romanului şi Bacăului, pe toţi clericii, vieţuitorii mănăstirilor şi credincioşii acestei Arhiepiscopii, dar şi pe toţi cei prezenţi la acest eveniment aniversar.
Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor în toată fapta cea bună, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

You may also like...