8 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de miercuri, 30 septembrie 2015, Preafericitul Părinte Daniel aniversează opt ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).

De la ora 9.30, Patriarhul României va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, înconjurat de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi, informează Biroul de presă al Patriarhiei Române. După Sfânta Liturghie, de la ora 11.30, va fi oficiată slujba de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru ajutorul primit în slujirea cu credincioșie a Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român. În continuare, de la ora 12.00, va avea loc un moment aniversar în timpul căruia vor fi prezentate mesajele de felicitare din partea reprezentanților autorităţilor de Stat centrale şi locale, precum și ai altor instituţii publice.

Prezent la eveniment, IPS Arhiepiscop Ioachim se face mesagerul tuturor credincioşilor romaşcani şi băcăuani, așa cum precizează în mesajul transmis întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române la acest moment aniversar:

8_ani_intronizare

Preafericite Părinte Patriarh,

Cu filială dragoste, dorim să ne arătăm recunoştinţa înaintea tronului Preasfintei Treimi, Dumnezeul nostru, pentru grija pe care o manifestă faţă de Biserica Ortodoxă Română, a cărei conducere a ales să V-o încredinţeze la data de 30 septembrie 2007, când aţi fost întronizat ca Patriarhul binecredinciosului popor român.

Se împlinesc opt ani ce însumează smerită rugăciune înălțată din fața Sfântului Altar în Liturghie pentru întreg neamul românesc din țară și de pretutindeni, arătând dragostea ce Vă inundă ființa pentru fiii acestei țări și ai Bisericii.

Însumează deosebita evlavie față de aceea care au brăzdat cu genunchii țărâna acestui neam sau și-au jertfit viața mărturisind pe Hristos sau, întru deplină cunoștință, au luminat norodul cu înțelepciunea Sfintelor Scripturi, făcându-se candele aprinse, martori și rugători în cer pentru noi, înscriindu-se în ceata aleșilor și casnicilor lui Dumnezeu și fiind consemnați în calendare ca sfinți români.

Adună, de asemenea, neodihnă și jertfelnicie întru împlinirea demnității de călăuzire a fiecărui credincios pe calea mântuirii, cunoscând responsabilitatea pe care Arhiereul Hristos a încredințat-o Apostolilor Săi de a păstori Biserica pentru a cărei perenitate S-a jertfit pe Cruce.

Se adaugă înțelepciunea cu care conduceți destinele acestei instituții harice, a cărei sorginte este apostolică prin Sfântul Andrei și rămâne un reper în Ortodoxie datorită caracterului viu pe care i-l insuflați, prin dinamismul la care v-ați angajat dintru început.

Caracterul vizionar ce vă definește se remarcă în implicarea și promovarea valorilor creștine în rândul tinerilor și al copiilor, intuind rolul pe care aceștia îl au în păstrarea unei națiuni sănătoase din punct de vedere spiritual, ei fiind generația chemată să continuie lucrarea Bisericii.

Iar pentru că sănătatea spirituală se distinge atunci când nici un mădular din trupul tainic al Bisericii nu suferă, Preafericirea Voastră ați căutat să arătați grijă părintească și aplecare față de cei aflați în nevoi: copii orfani, familii defavorizate, bătrâni părăsiți. Pentru toți aceștia ați dăruit din prea plinul inimii, inițiind programe, înființând instituții și organisme care să ofere alinare celor săraci, bolnavi și lipsiți de adăpost.

Demnitatea învățătorească o împliniți din înalta demnitate de Patriarh al României cu deplină forță izvorâtă din puterea cuvântului inspirat din Sfânta Scriptură și scrierile filocalice ale Sfinților Părinți. Acest cuvânt al grăitorilor de Dumnezeu Părinți ai Bisericii Vă străduiți, cu eforturi nebănuite, să-l multiplicați pentru a ajunge în casa fiecărui creștin.

Nu în ultimul rând, arătați hotărâre și statornicie în împlinirea testamentului înaintașilor de înălțare a monumentalei Catedrale a Mântuirii Neamului, care să dăinuie peste timp și să stea mărturie peste generații de credință nezdruncinată și autentică trăire în Hristos.

Toate acestea înmănunchează un corolar al nobilelor virtuți al căror împlinitor sunteți, conștient de darurile pe care Duhul Sfânt le-a revărsat din belșug asupra Preafericirii Voastre.

La acest moment aniversar de împlinire a opt ani de la întronizare, în numele slujitorilor Sfintelor Altare şi a enoriaşilor acestora, în numele monahilor din toate mănăstirile eparhiei, în numele tuturor acelora care păstrează și promovează valorile Ortodoxiei, îmi revine onoranta misiune de a Vă mulţumi, Preafericirea Voastră, pentru atenţia şi deosebita grijă pe care o acordaţi eparhiei Romanului şi Bacăului şi de a Vă transmite gândurile de bine adresate din inimile tuturor credincioşilor romaşcani şi băcăuani.

Să ne trăiţi întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Cu filială ascultare întru dragostea lui Hristos Domnul,

IOACHIM
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

You may also like...