Abilitarea Corpului de metodiști pentru disciplina Religie, la Bacău

În perioada 24 – 28  februarie a.c., cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, sub coordonarea părintelui inspector Adrian Alexandrescu  au avut loc şedinţele de lucru ale Corpului de metodişti pentru disciplina Religie, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.

img_3179
img_3222
img_3223

Activităţile, ce au avut loc în sala de sedinţe a instituţiei băcăuane, au debutat cu prezentarea cadrelor didactice validate în Corpul de metodişti al disciplinei, ca urmare a concursului desfăşurat la finele anului calendaristic 2019.

Lucrările au continuat cu discutarea noutăţilor legislative referitoare la metodica predării religiei în învăţământul preuniversitar, programe analitice, rapoarte scrise de inspecţii curente şi speciale, dosare translatate etc. A fost prezentată şi discutată activitatea de inspecţie şcolară în vederea obţinerii gradelor didactice la disciplina Religie, care  se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul de ministru nr.5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu au fost uitate noile regulamente şi metodologii de organizare şi desfăşurare a  olimpiadelor şi concursurilor acestui an şcolar, comunicându-se datele desfăşurării, normele de stabilire  a comisiilor şi subcomisiilor de examen, criteriile de calificare şi numărul de locuri pentru diferitele etape de concurs, alcătuirea subiectelor, punctajul minim necesar pentru calificarea la etapa naţională etc.

La final, părintele inspector Adrian Alexandrescu a înmânat colegilor profesori  documentele necesare realizării inspecţiilor de specialitate.

You may also like...