Abilitatea Corpului de metodiști pentru disciplina Religie

În data de 31 ianuarie a.c., cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului şi sub coordonarea părintelui inspector Adrian Alexandrescu  a avut loc şedinţa de lucru a Corpului de metodişti pentru disciplina Religie, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.

51000307_618107225293713_8798259755899420672_n
51202426_300014164049046_5357422096269967360_n
51342924_415503755866084_6748262060108283904_n

Activitatea, ce a avut loc în sala de sedinţe a instituţiei băcăuane, a debutat cu prezentarea cadrelor didactice selectate în noul Corp de metodişti al disciplinei, ca urmare a concursului desfăşurat la finele anului calendaristic 2018.

Lucrările au continuat cu discutarea noutăţilor legislative referitoare la metodica predării religiei în învăţământul preuniversitar, programe analitice, rapoarte scrise de inspecţii curente şi speciale, dosare translatate etc. A fost prezentat şi discutat programul de formare ”Abilitatea Corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate”, în conţinutul căruia s-a insistat asupra faptului că activitatea de inspecţie şcolară în vederea obţinerii gradelor didactice la disciplica Religie se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul de ministru nr.5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost dezbătute şi noile regulamente şi metodologii de organizare şi desfăşurare a  olimpiadelor şi concursurilor acestui an şcolar, comunicându-se datele desfăşurării, normele de stabilire  a comisiilor şi subcomisiilor de examen, criteriile de calificare şi numărul de locuri pentru diferitele etape de concurs, alcătuirea subiectelor, punctajul minim necesar pentru calificarea la etapa naţională etc.

La final, părintele inspector Adrian Alexandrescu a înmânat colegilor profesori documentele necesare realizării inspecţiilor de specialitate.

You may also like...