Abilitatea metodiștilor disciplinei Religie, în județul Bacău

De Ziua Internațională a cuvântului ”Mulțumesc”, în data de 11 ianuarie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, sub coordonarea părintelui inspector dr. Adrian Alexandrescu  a avut loc finalizarea cursului de formare ”Abilitarea Corpului de metodiști pentru realizarea inspecției școlare de specialitate la disciplina Religie”.

 Programul de formare, livrat de către Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” din Bacău, ce s-a desfășurat în cadrul Inspectoratului Școlar județean Bacău în perioada 2.11.2022 – 11.01.2023, a însumat ore sincron și asincron pentru formarea profesorilor metodiști ai disciplinei Religie. Scopul abilitării profesorilor metodişti vizează asigurarea calității activităţii la clasă, prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient, în perspectiva asigurării standardelor de performanţă ale învăţământului preuniversitar. În calitate de persoane delegate ale Inspectorului școlar de specialitate, pentru exercitarea atribuțiilor în teritoriu, metodiștii au obligația de a respecta principiile fundamentale și normele morale prevăzute în Codul de conduită a personalului din Inspectoratul Școlar, conform OM nr. 5530 din 5 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare, Codul de conduită al profesorului metodist, în conformitate cu OM nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 Calendarul a inclus și discutarea noutăţilor legislative, referitoare la metodica predării disciplinei, programele analitice, rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, dosare translatate etc. Nu au fost uitate noutățile organizării şi desfăşurării  olimpiadelor şi concursurilor acestui an şcolar.

La final, responsabilul programului de formare, părintele inspector Adrian Alexandrescu, a înmânat colegilor profesori  documentele necesare realizării inspecţiilor de specialitate în acest an școlar.

You may also like...