Academia Română susține activitatea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Membru de onoare al Academiei Române

Înființată acum aproape 150 de ani, Academia Română a reunit și reunește cele mai de seamă personalități ale vieții științifice și culturale ale țării. Între aceștia s-au regăsit și iluștri reprezentanți ai Bisericii, slujitori ai Altarului și cărturari de înaltă ținută. În rândurile membrilor Academiei Române s-au aflat, ca membri de onoare, și patriarhii Miron Cristea, Nicodim Munteanu și Teoctist Arăpașu.

Pe linia acestei tradiții, în 2007, Academia Română l-a ales printre membrii ei de onoare pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La baza acestei decizii a stat atât activitatea sa cărturărească și didactică, cât și cea misionar-pastorală și filantropică desfășurată constant de-a lungul anilor.

Cărturar de certă valoare, autor a numeroase lucrări științifice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a dovedit a fi o voce ascultată și respectată în mediul academic, proiectele comune realizate din inițiativa și sub îndrumarea sa permanentă stând mărturie în acest sens. Este suficient să amintim sărbătorirea, devenită deja tradiție, a Zilei Unirii de la 24 ianuarie 1859, printr-o sesiune comună a Patriarhiei Române cu Academia Română în chiar locul unde marele act al dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza a avut loc inițierea monumentalei lucrări Istoria monahismului în România, realizată, în strânsă cooperare cu cei mai de seamă specialiști din Academia Română și institutele teologice din întreaga țară.

În paralel, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel acordă o atenție deosebită misiunii filantropice a Bisericii. Prin inițierea de numeroase așezăminte de asistență socială pentru bătrânii singuri, pentru oamenii sărmani, pentru cei bolnavi și pentru copiii nevoiași, Preafericitul Părinte Patriarh a imprimat în parohiile de la orașe și de la sate adevăratul spirit creștinesc de întrajutorare, îndemnând pe preoți, pe călugări, dar și pe enoriași să ajute pe cei aflați în nevoi și în suferințe. Academia Română își exprimă susținerea față de aceste acțiuni care asigură continuitatea de aproape 2000 de ani a creștinismului din țara noastră.

În aceste zile în care întreaga țară își îndreaptă rugăciunea spre cei atât de greu încercați, Biserica Ortodoxă Română, în frunte cu Întâistătătorul ei, își continuă misiunea lor creștinească de a fi aproape de semenii aflați în nevoi. Suntem siguri că acțiunile de mângâiere a celor încercați la Clubul „Colectiv” și de filantropie, de ajutorare materială ale Preafericitului Părinte Patriarh se vor manifesta, ca întotdeauna, pentru răniții și victimele acestei drame naționale.

Academia Română își exprimă susținerea față de tot ceea ce întreprinde Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membru de onoare al supremei instituții academice, asigurându-l de întreg sprijinul său.

Președintele Academiei Române,

Acad. Ionel-Valentin Vlad

Biroul Prezidiului,

Acad. Cristian Hera

Acad. Alexandru Surdu

Acad. Bogdan C. Simionescu

Acad. Dinu C. Giurescu

Acad. Victor Voicu

Sursa: Academia Românăimageedit__6143357500_w747_h800_q100

You may also like...