Acordare premii in cadrul proiectului “Creșterea angajabilitatii personale a studentilor prin stagii de practica performante, consiliere profesionala si orientare in cariera ”O sansa in plus!” – POSDRU/189/2.l/G/156348.

În perioada iulie – decembrie 2015, Fundația ”Episcop Melchisedec” Filiala Bacău, în parteneriat cu S.C. Kubert H.P.S. București, implementează proiectul “Creșterea angajabilitatii personale a studenților prin stagii de practica performante, consiliere profesionala și orientare în cariera ”O sansa în plus!” – POSDRU/189/2.l/G/156348. Obiectivul general al proiectului consta în crearea unui parteneriat performant intre mediul academic și angajatori cu scopul dobandirii, dezvoltarii cunostintelor și a aptitudinilor de munca ale studenților pentru facilitarea unei  insertii optime a acestora pe piata muncii.

IMG_20150902_112835

Pentru motivarea studenților în vederea continuarii studiilor de licenta/master dar și participarii la cat mai multe interviuri și selectii în  vederea ocuparii unui loc de munca, în cadrul proiectului a fost organizat un concurs, în urma caruia au fost acordate premii pentru 32 de persoane. Cele 32 de persoane cu rezultatele cele mai bune în urma evaluarii, au primit premiile acordate în cadrul proiectului. Valoarea totală prevazută în bugetul proiectului pentru fiecare premiu este de 1.500  lei pentru fiecare din cei 32 de castigatori.

Studentii care au participat la concursul din cadrul proiectului au îndeplinit următoarele criterii de eligibilitate:

a) fac  parte din grupul tinta al proiectului;

b) au completat și depus formularul de inscriere în concurs;

c) au participat și finalizat stagiile de practică pe specialitati și au prezentat  portofoliul de evaluare a stagiului de practica;

d) au participat sau participa la activitatea de consiliere și orientare.

Criteriile de acordare a premiilor (elaborate de către tutorii de practică de specialitate, experti cadre didactice si echipa de management a proiectului) s-au referit la: conținutul portofoliului de practică în raport cu competențele generale și specifice ale stagiului de practică, capacitatea de autoevaluare critică și atitudine motivațională, punctualitate și implicare în sarcină, capacitatea de relaționare și comunicare, capacitatea de a rezolva sarcinile de lucru din cadrul stagiului  de practică, abilități de leadership, originalitate și creativitate.

      Ciuche Eugen-Ciprian,

Expert informare și publicitate

        Fundația ”Episcop Melchisedec”

                      Filiala Bacau

You may also like...