Activităţi catehetice la Biserica “Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău

În contextul Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, un grup decredincioşi ai Parohiei “Sfinţii Trei Ierarhi” – Bacău au efectuat un pelerinaj la Mănăstirile ardelene: Sâmbăta de Sus, Sighişoara, Recea, Şinca Veche şi Prislop, în perioada 9-10 iulie 2015, familiarizându-se cu activităţile social-culturale şi primind alese învăţături duhovnicesti, întărindu-se în dreapta credinţă, a relatat preotul paroh, Cîrlan Aurel.

201
203
209
210
226

You may also like...