Activități didactice pentru disciplina Religie în cadrul cercurilor metodice din județul Bacău

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, sub coordonarea pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, Inspector şcolar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, în perioada 10 februarie – 10 martie 2020 au avut loc întâlnirile Cercurilor metodice  Bacău Nord, Bacău Sud, Bacău Liceu, Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Buhuşi şi Podu Turcului.

photo-2020-03-11-12-18-41
photo-2020-02-24-19-09-01
photo-2020-02-24-19-09-03
photo-2020-03-11-11-26-55
photo-2020-03-11-12-18-40

Activităţile desfăşurate, subscrise celor opt cercuri metodice ale judeţului Bacău, au  cuprins atât vizionarea unor acti­vități didactice sau extracurriculare, cât şi parcurgerea unor materiale cu o tematică specifică, respectiv: „Proiectarea lecţiei de Religie, etapele, obiectivele operaţionale şi contextualizarea lor ”.

Ședința Cercului metodic Bacău Nord s-a desfășurat în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din Municipiul Bacău. Cu acest prilej, părintele profesor Daniel Cristian Popa a susținut lecția demonstrativă cu tema ,,Sfinţii români şi creştinismul, pe teritoriul ţării noastre”. Activitatea s-a remarcat prin atmosfera distinsă, integrarea aspectelor interdisciplinare și caracterul aplicativ, elevii clasei a IV-a B fiind ancorați şi în miniproiectul „Sfinţii ocrotitori ai Moldovei”. Referatul a fost susţinut de către dna profesoară Mihaela Dragomir.

Întâlnirea profesorilor din Cercul metodic Bacău Sud, împlinită la Școala Gimnazială ”George Bacovia” din Bacău, prin referatul susţinut de către  dna prof. Brânduşa Olaru, a avut rolul de a prezenta, demonstrativ, etapele, obiectivele şi proiectarea unei lecţii a disciplinei.  În cadrul aceleiaşi activiţăţi, cu un deosebit talent pedagogic, părintele diacon Ionuţ Alin Chiper, la clasa a III-a, folosind diferite metode şi mijloace didactice, a prezentat importanţa de a spune mereu adevărul.

În cadrul Colegiului ”Mihai Eminescu” din Bacău, părintele profesor Justinian Cimpoeru a scos în evidență necesitatea abordării demersului didactic într-un spaţiu adecvat, accent punându-se pe importanţa Capelei Colegiului, loc ce dă posibilitatea elevilor de a fi împreună cu Dumnezeu. De asemenea, părintele profesor Laurenţiu Irimia a prezentat obiectivele operaţionale ale unei lecţii prin stabilirea de corelaţii.

Cercul metodic ”Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti”  şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Pânceşti. După momentul lecţiei, realizat de pr. prof. Marian Radu, referatul a fost susţinut de către prof. Cristian Buzdugă, de la Şcoala Gimnazială Corbasca.

La Comăneşti, doamnele profesoare Timaru Oana, de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”, şi Cristina Gorbănescu, de la Liceul Tehnologic Dărmăneşti,  au insistat asupra modului în care îndrumătorul didactic  îşi poate eficientiza munca, dobândind o calitate superioară a actului educaţional prin deprinderea, utilizarea, transmiterea de metode şi standarde de calitate, care permit elevilor însuşirea şi valorificarea sistemului de modele şi valori creştine.

Amintim şi faptul că la Şcoala Gimnazială nr. 2,  Valea lui Ion, s-a desfășurat activitatea metodică aferentă Cercului  metodic Buhuşi. Lecţia deschisă, Importanţa primirii Sfintei Euharistii, a fost susţinută de dl. prof. Ioan Leonte, referatul fiind prezentat de către doamna profesor Elena Sandu.

La nivelul fiecărui Cerc metodic au fost transmise comunicările Inspectorului Școlar pentru disciplina Religie, referitoare la programele educative ale semestrului al II-lea, Olimpiadele şcolare, implicarea profesorilor de Religie în acțiuni cu caracter filantropic și de voluntariat, respectiv în acțiuni și manifestări inițiate sau în parteneriat cu comunitatea religioasă locală sau eparhială.

You may also like...