ALTE ACTIVITĂŢI

ACTIVITĂȚI SOCIALE

 • Inițiază proiectul „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!”, prin care sunt sprijinite familiile cu mulți copii, copiii proveniți din familii defavorizate și cei cu rezultate bune la învățătură;
 • coordonează activitatea social-filantropică a Fundaţiei „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Roman, în cadrul căreia a înfiinţat, în 2009: Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate „Episcop Melchisedec” și Centrul social multifuncțional „Episcop Melchisedec”;
 • coordonează activitatea social-filantropică a Fundaţiei „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Filiala Bacău;
 • a înfiinţat şi coordonează activitatea Centrului social-filantropic Lazaret, cu următoarele servicii:
 • Centrul de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma si Damian”;
 • Centrul de prevenire, informare, evaluare şi consiliere pentru dependenţii de alcool şi alte droguri „Izvorul Tămăduirii”;
 • Centrul de zi „Sf. Filoftea” – pentru copii proveniţi din familii cu situaţii sociale precare;
 • Centrul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice „Sf. Gheorghe“;
 • Centrul de consiliere, sprijinire şi informare;
 • Atelier de terapie ocupaţională şi ergoterapie;
 • Cabinet stomatologic pentru persoane cu probleme socio-economice;
 • Centrul de Excelenţă în Dezvoltarea Resurselor Umane – C.E.D.R.U;
 • Centrul de formare pentru consiliere şi mediere a conflictelor;
 • a înfiinţat şi coordonează activitatea Centrului de bătrâni „Sf. Voievod Ştefan cel Mare”, Hârja;
 • coordonează activitatea a peste 40 de centre social-filantropice din cuprinsul Eparhiei;

 

ACTIVITĂȚI LITURGICE ŞI PASTORAL-MISIONARE

în perioada 2000-2013 Preasfinţitul Ioachim:

– a oficiat 1582 Sfinte Liturghii;

– a oficiat 1354 Sfinte Taine, slujbe şi ierurgii;

– a pus piatra de temelie pentru 91 de noi lăcaşuri de cult;

– a resfinţit 157 de biserici;

– a sfinţit 116 biserici noi;

– a hirotonit 245 tineri în treapta de diacon sau preot;

– a hirotesit 367 clerici în diferite ranguri onorifice;

– a efectuat vizite canonice la cele peste 550 de lăcaşuri de cult din Eparhie;

– din anul 2000, se preocupă în mod direct de şantierul Catedralei „Înălţarea Domnului”, Bacău, a cărei construcție se află la etapa picturii murale;

– a participat la conferințe interreligioase;

– a susținut conferințe pe diverse teme de teolgie, cultură și morală religioasă în cadrul întâlnirilor ASCOR Bacău, Cluj, Iași;

– a susținut conferința cu tema: „Biserica ortodoxa și provocările mileniului III”, din seria de întalniri culturale reunite sub titlul „Toamna Artelor la Universitatea Apollonia”, Iași.

 

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL ACADEMIC ŞI DE CERCETARE

 • Membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod
 • Membru de onoare al Comunității Academice aparținând „Universității George Bacovia” din Bacău (2003);
 • Președinte onorific al Uniunii Artiștilor Contemporani – dec. 2013

 

DISTINCŢII ŞI TITLURI ACADEMICE ŞI CULTURALE

 • „Diploma de onoare pentru cultură” din partea Primăriei Roman (2002)
 •  „Diploma de excelență” din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău (2004);
 • „Diploma de onoare și titlul de Prieten al Artelor” din partea Comisiei de Cultură Neamț (2004);
 • „Omul anului 2004” din partea Primăriei Roman, ca o recunoaștere și încununare a muncii desfășurate în plan cultural și spiritual în decursul anului ștefanian (31 martie 2005)
 • Cetățean de Onoare al orașului Comănești, jud. Bacău (6 ianuarie 2007);
 • Cetățean de Onoare al orașului Târgu Ocna, jud. Bacău (1 decembrie 2007).
 • Cetățean de Onoare al municipiului Roman – 25 aprilie 2012
 • „Diplomă de excelență” din partea Universității „George Bacovia” din Bacău, în semn de recunoaștere și apreciere a contribuției la valorile gândirii științifice și susținerii sistemului de învățământ superior privat – 17 mai 2012;
 •  „Diplomă de excelență” din partea Uniunii Scriitorilor băcăuani – martie 2014;