Adâncă recunoștință ctitorilor unității neamului românesc!

Întâi Decembrie este ziua nașterii noastre ca stat unitar între statele independente ale lumii și a consolidării conștiinței naționale, ziua în care românii din Basarabia, Bucovina, Transilvania și Regatul României, care vorbeau aceeași limbă a vechilor cazanii și mărturiseau aceeași credință apostolică, au rostit într-un glas numele țării care de peste o sută de ani ne ocrotește între granițele ei și a dat numele identității noastre naționale.

Această măreață împlinire, care reflectă realizarea unității geo-politice și religioase românești, trezește în noi sentimente înălțătoare de autentică și profundă trăire, amintindu-ne de personalitățile marcante ale națiunii noastre care și-au consumat existența luptând pentru un ideal și lăsându-ne moștenire o țară.

Risipiți pe toate meridianele lumii, în țară sau diaspora, cu mâna așezată în dreptul inimii, rostind nemuritoarele versuri ale Imnului Național și privind cu demnitate la tricolorul drapelului, românii au datoria sfântă de a purta o vie recunoștință celor care și-au înscris numele între cele ale ctitorilor acestui neam binecuvântat de Dumnezeu.

Trăim astăzi timpuri dificile și nesigure în care criza sanitară, informațiile contradictorii sau știrile alarmiste transmit incertitudine și dezbinare, făcând cu atât mai dificilă revenirea la starea de normalitate. În acest context socio-medical, mai mult ca oricând, se simte nevoia de echilibru, înțelepciune și încredere, de solidaritate, compasiune și ajutor de la Dumnezeu. De aceea, vă îndemn ca, în această zi de aleasă sărbătoare națională, mijlocind pacea și concordia între oameni, să nu uităm că suntem un popor creștin și evlavios care în istoria sa a învins greutățile înălțând în rugăciune gândul către Dumnezeu.

Această zi de sărbătoare să fie pentru fiecare dintre noi prilej de pioasă aducere aminte, imbold de a rămâne în unitate de credință și de neam, de a nu trece în uitare valorile cultural-religioase care împlinesc identitatea noastră națională și de a prețui și conserva patrimoniul inestimabil lăsat prin testament fiilor acestui neam. Oriunde am fi în lume, să mărturisim cu inima crezul nostru național, iubirea de neam și de țară, să ne cinstim eroii și să purtăm o adâncă  recunoștință generației de geniu care a trăit pentru împlinirea unui vis măreț.

Rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această zi de Întâi Decembrie și să ajute poporul român în realizarea tuturor aspirațiilor nobile de pace, prosperitate și bună înțelegere. 

Dumnezeu să binecuvânteze România și pe români!

† IOACHIM,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

You may also like...