Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, în reședința arhiepiscopală de la Roman, sub preşedinţia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s-au desfăşurat lucrările şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, membrii deputați ai Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului s-au întrunit la Roman în vederea participării la sesiunea anuală de lucru. 

În prima parte a zilei a fost săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, de către preoții slujitori ai ascestui sfânt chivot mușatin, apoi o slujbă de Tedeum de către preoții deputați ai Adunării Eparhiale, sub protia părintelui Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, ca mulțumire adresată lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei Romanului și Bacăului, răspunsurile liturgice fiind date de corul psaltic „Diaconia”.

În partea a doua a evenimentului, cu începere de la ora 11.00, cei 27 de membri ai Adunării s-au deplasat în reședința arhiepiscopală unde a fost prezentat, în format video, de către fiecare consilier de resort, raportul general al activităților Centrului eparhial pe comisii (administrativă, culturalăsocial-filantropică, canonico-juridică și economico-patrimionială).

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a adresat un scurt cuvânt în care a subliniat rolul pe care membrii Adunării Eparhiale, clerici sau mireni, îl au în viața Bisericii, apoi și-a exprimat bucuria de a se întâlni la începutul anului 2022 cu membrii deputaţi pentru a evalua activitatea pastoral-misionară, culturală, administrativă, financiară, patrimonială, desfăşurată în anul 2021. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a precizat faptul că întâlnirea din această zi încheie o perioadă de patru ani în care membrii acestui organism, clerici și mireni, au sprijinit inițiativele întreprinse de Eparhia Romanului și Bacăului, apoi a vorbit despre calitatea pe care creștinul, preot sau mirean, este chemat să o împlinească astăzi în societate fiind un factor de echilibru care își conduce viața ancorat în viața Bisericii:

„Să nu pierdem calitate de sare pe care o are creștinul. Creștinul dă savoare și aduce echilibru în lume și lumină în societate. Astăzi sarea este aruncată pe străzi ca material antiderapant, însă în vechime era apreciată la adevărata ei valoare. Și Creștinismul este astăzi marginalizat, dar sperăm ca în contemporaneitate, pentru faptul că mileniul al treile a început într-o zi de Duminică, prin Biserică să se ajungă la o reînviere a credinței, iar Dumnezeu să se recunoască în lucrarea fiecăruia dintre noi. Biserica este o corabie care ne conduce la mântuire, iar timpul lăsat de Dumnezeu spre mântuire este ca un râu care duce faptele noastre din imanent spre transcendentul divin”.

În finalul cuvântului său, în contextul Anului omagial al rugăciunii în Biserică și în viața creștinului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a anunțat apariția editorială a unei cărți de rugăciune destinată credincioșilor din Eparhie, exprimându-și dorința ca fiecare dintre ei să poată avea acces la o astfel de carte necesară oricărui creștin angajat în viața spirituală.

„Omul rugăciunii ajunge după efort spiritual la starea de nepătimire. Rugăciunea rostită neîncetat devine ca o pâine de fiecare zi pe care o mănânci și îți hrănește sufletul. Atunci rugăciunea devine pentru noi respirație a sufletului. În contextul anului omagial dedicat rugăciunii și al comemorării sfinților isihaști am tipărit o carte de rugăciuni care are ca particularitate faptul că a fost gândită sub o altă structură fiind adresată în special credincioșilor, care vor găsi în lăuntrul ei rugăciuni inedite la diferite trebuințe. Mi-aș dori ca în anul rugăciunii fiecare credincios să poată avea acces la cartea de rugăciune”.

Apoi, părintele Arhimandrit Pimen Costea, Vicar Eparhial, a mulțumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru acceptarea de a fi prezenți în această zi la Roman, subliniind faptul că lucrarea Bisericii este rezultatul efortului pe care creștinii îl depun împreună: „Unii dintre oameni găsesc în timpul lor și timp pentru Dumnezeu. Bucuria mea este ceea ce pot să fac și ceea ce putem face cu toții împreună în această chemare și lucrare duhovnicească și dacă va fi să regretăm ceva mai târziu cu siguranță vom regreta nu ceea ce am făcut, ci ceea ce nu am reușit să facem. Astăzi suntem împreună în cadrul acestor lucrări împlinite care definesc activitatea Bisericii, înlăuntrul și dincolo de porțile ei. Apoi, părintele vicar a prezentat în sinteză aspecte din activitatea desfășurată prin sectoarele de activitate ale Centrului eparhial în anul precedent, apoi a anunțat demararea unor proiecte care privesc reabilitarea Catedralei arhiepiscopale și a clădirii Spitalului Precista din Roman, precum și altor obiective de mare importanță pentru Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

După lucrările pe secțiuni și analizarea rapoartelor de către membrii Adunării Eparhiale, raportorii celor cinci comisii au prezentat în fața audienței referatele fiecărei secțiuni, precum și propunerile pe sectoare de activitate pentru: „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

 Totodată, câțiva membri ai Adunării Eparhiale au luat cuvântul subliniind diferite aspecte ale activității ecleziastice desfășurate de sectoarele eparhiale în anul precedent, apreciind rezultatele obținute de acestea.

„Astăzi, 29 ianuarie, ne-am adunat sub semnul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în Adunarea Eparhială, așa cum este bine rânduit și statutar în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Am analizat activitatea prezentată pe comisiile desemnate ceea ce s-a împlinit în anul 2021 și sunt absolut convins că enumerarea tuturor acțiunilor întreprinse va fi în special pentru anul care vine, dedicat rugăciunii, o imagine pe care am luat-o cu titlu de împrumut metaforic de la ierarhul locului, acea a creștinului de sare, care certifică disponibilitatea nostră de a respecta și împlini cuvântul lui Dumnezeu, de a fi rugători și de a nu uita niciodată că în tot ceea ce facem trebuie să păstrăm drumul drept și să avem aceeași țintă și rigori care nu ne lasă să ne îndepărtăm prea mult de la cuvântul hristic”, dl Marius Manta, membru în comisia de cultură a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

„Am participat astăzi cu bucurie la întâlnirea membrilor Adunării Eparhiale a Ariepiscopiei Romanului și Bacăului, cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim. Cu această ocazie am luat la cunoștință despre activitatea complexă pe care o desfășoară această instituție. O activitate care nu omite nicio ramură a vieții religioase, culturale și sociale și care arată prezența Bisericii în viața publică și acolo unde este nevoie de a alina material și spiritual suferința celor aflați în nevoi. A fost o prezentare laborioasă, pe toate domeniile de activitate, din care a rezultat cât efort s-a depus în anul precedent și câte proiecte urmează să fie implementate în acest an. Urez succes în activitatea ce va fi desfășurată în acest an celor implicați în toate domeniile de activitate culturală și bisericească”, dl. Vasile Zaharia, primar Buhuși.

„Mi se pare o alegere foarte inspirată aceea de a stabili ca an omagial 2022 – al rugăciunii și al isihasmului. Este un semnal pe care Biserica îl atrage spre liniștire, spre pace sufletească. Anul isihasmului înseamnă lumină, dincolo de termenii creată sau necreată, lumina este de la Dumnezeu și, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne cere să fim lumină”, dl doctor Angheluș Alexandru. 

 După luările de cuvânt și prezentarea referatelor, a urmat rezultatul votării celor prezenți care au aprobat noile proiecte ce vor fi implementate în anul 2021.

La final, Înaltpreasfinția Sa a adresat cuvânt de felicitare pentru începutul unui nou an calendaristic, a mulțumit deputaților membri ai Adunării Eparhiale pentru sprijinul acordat și  i-a încredințat de părinteasca Sa dragoste, îndemnându-i să rămână alături de Biserică, cu timp și fără timp, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, la împlinirea misiunii pe care această instituție divino-umană o are în lume. 

You may also like...