Alături de Patriarhul Daniel la ziua onomastică, uniți în rugăciune

Astăzi, joi, 17 decembrie 2015, în ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, IPS Arhiepiscop Ioachim se află la București, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care sărbătorește ziua onomastică.

Cu acest prilej, de la ora 09.00, în Catedrala patriarhală, un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a săvârșit Sfânta Liturghie, iar de la ora 11.00 a fost oficiată slujba de Te-Deum, ca recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru ocrotirea şi ajutorul dăruite Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român.

img-20151217-wa0006_1
img-20151217-wa0008
ips_ioachim_casian_visarion
ips_ioachim_ips_teofan_pf_daniel
ips_ioachim_liturghie_bucuresti
onomastica_pf_daniel
onomastica_pf_daniel_0

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, prezent la eveniment, s-a făcut purtătorul gândurilor de bine ale clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, adresând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel următorul mesaj:

Preafericite Părinte Patriarh,

Ne îndreptăm cu recunoştinţă gândurile de mulţumire, de apreciere şi de respect pentru gestul nepreţuit pe care l-aţi făcut faţă de credincioşii băcăuani şi romaşcani, în aceste zile de bucurie, când, în glas de colind sfânt, aşteptăm Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului.

Dragostea Preafericirii Voastre, pe care aţi manifestat-o faţă de aceşti fii duhovniceşti, s-a revărsat deplin, atunci când aţi dat înalta binecuvântare pentru aducerea în Eparhia noastră a raclei cu părticică din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor, al tinerilor şi al familiei creştine, greu încercate în aceste vremuri tulburi.

Acest dar a fost balsam şi hrană duhovnicească pentru credincioşii care şi-au purtat paşii spre racla cu sfintele moaşte, sărutându-le cu evlavie şi suprapunând astfel sărutul lor peste buzele înaintaşilor, care le au adus cinstire de-a lungul celor patru secole, de când aceste odoare au fost dăruite de către Mihail vodă Viteazul, domnitorul întregitor de ţară, Bisericii „Sfântul Gheorghe-Nou”, din Bucureşti.

Cele două biserici care-l au ocrotitor pe blândul ierarh al Mirelor Lichiei, din Bacău şi Roman, au organizat, în toată această perioadă, un program liturgic şi duhovnicesc apropiat celui de mănăstire, implicându-i astfel pe preoţi şi credincioşi la o trăire cu totul aparte, pe care au simţit-o şi mărturisit-o cu sufletele încărcate de mireasma rugăciunii.

Astfel de momente spirituale ne adună împreună şi ne arată că numai în Biserică, în comuniune cu sfinţii, ne păstrăm identitatea de fii ai lui Dumnezeu după har şi unitatea şi legătura ontologică de fraţi în Hristos, prin Duhul Sfânt.

Ne-am bucurat, de asemenea, Preafericirea Voastră, pentru titlul de Doctor Honoris Causa pe care vi l-a acordat Senatul Universităţii „Titu Maiorescu”, din Bucureşti, în data de 10 decembrie a.c., ca o recunoaştere a efortului pe care îl depuneţi în păstrarea şi promovarea valorilor Bisericii noastre Ortodoxe, în prezentarea cu acurateţe a învăţăturilor Sfintei Evanghelii, în imprimarea unui dinamism care să mobilizeze şi în acelaşi timp să ţină unit neamul românesc, în faţa atâtor vicisitudini ce se oştesc asupra acestui popor botezat cu numele lui Hristos prin mâna Sfântului Apostol Andrei.

În aceste zile, când pomenim pe Sfântul Proroc Daniel și pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastru, sfinți ai căror nume îl purtați cu demnitate Preafericirea Voastră, îmi exprim, cu aleasă preţuire, recunoștința pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o acum un an, când Sfântul Sinod m-a ales să fiu cel de-al 77-lea ierarh pe scaunul vlădicesc din străvechea Eparhie a Romanului și Bacăului.

Făcându-mă mesagerul preoților, monahilor și celor peste 600.000 de credincioși ai Sfintei Arhiepiscopii a Romanului și Bacăului, înalț smerită rugăciune înaintea Tronului dumnezeirii, cerând de la Preamilostivul Dumnezeu, pentru rugăciunile sfinţilor sub a căror ocrotire aţi fost încredinţat, să Vă dăruiască Bisericii Sale și neamului nostru românesc sănătos, îndelungat în zile, înțelept, deplin în slujire și dăruit cu har și putere de Sus întru conducerea poporului dreptcredincios pe calea mântuirii.

Întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Cu filială ascultare întru dragostea lui Hristos Domnul,

        

  † IOACHIM
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

You may also like...