Alese bucurii duhovnicești izvorâte din minunatul praznic al sărbătorii Nașterii Domnului

Nașterea Domnului ca Om, pe Pământ, stă sub semnul unui mister ce depășește orice gând și orice rațiune omenească. În fiecare an, evenimentul mântuitor ne amintește de restaurarea ontologică a omului creat după chipul lui Dumnezeu.

nasterea-domnuluiÎnaltpreasfințitul Ioachim

Ceea ce a fost profețit prin simbol, metaforă sau alegorie, de-a lungul veacurilor, s-a revelat printr-un act firesc și limpede, la împlinirea timpului, într-o peșteră din Betleem, într-un loc smerit, acolo unde o stea a vorbit magilor și îngerii oamenilor, spunând că Dumnezeu S-a înomenit pentru ca omul să se îndumnezeiască.

De fapt, descoperirea acestei taine, ascunse din veac chiar și îngerilor, a însemnat răspunsul la întrebările și incertitudinile ce au frământat și neliniștit mintea omului de-a lungul istoriei umanității.

Actul istoric de la plinirea vremii nu poate fi înțeles de mintea umană, nu poate fi așezat în logica demonstrațiilor, pentru că este o realitate dumnezeiască metalogică, dar el ne descoperă puterea nelimitată a iubirii lui Dumnezeu, iubire plenară pe care ne-a arătat-o și ne-o arată nu doar până la moarte, ci chiar dincolo de ea.

În evenimentul Nașterii Domnului se concentrează toată istoria Cosmosului, iar întreaga creație, văzută și nevăzută, gravitează în jurul acestuia. Dumnezeu Se revelează în Betleem ca prunc, pentru a ne arăta că nevinovăția pruncilor e măsura intrării noastre în veșnicie, iar toată viața noastră trebuie să fie un continuu efort de recuperare a acestei stări de curăție. Hristos Se naște în Casa Pâinii nu întâmplător, ci pentru că El este Pâinea care S-a coborât din cer pentru viața lumii, pentru a hrăni umanitatea cu Trupul Său care întreține viața, existența. Această adevărată mâncare ce îmbunătățește consistența și calitatea ființei noastre nu este preluată de organismul nostru așa cum în mod firesc se întâmplă cu o mâncare obișnuită, ci prin împărtășire, întreaga noastră făptură fiind, de fapt, asimilată Trupului lui Hristos.

Așadar, Nașterea lui Hristos este așteptată în fiecare an ca un eveniment al reînnoirii și al bucuriei. Ea aduce în inimile celor ce cred în Hristos speranța de viață, reconciliere și pace între oameni. Pentru universul creat, pentru fiecare popor creștin în parte, pentru fiecare familie altoită pe vița Hristos, Crăciunul este sărbătoarea iubirii reînnoite și a comuniunii.

În mod special, pentru familia duhovnicească a Eparhiei noastre, a Romanului și a Bacăului, Nașterea Domnului de anul acesta aduce o bucurie în plus, și anume alegerea noului ei arhipăstor.

După momentele triste provocate de nașterea în ceruri a Înaltpreasfințitului Eftimie, la patruzeci de zile, potrivit rânduielilor Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, s-au făcut pregătirile pentru alegerea noului chiriarh. Astfel, în ședința Sfântului Sinod din 16 decembrie, ierarhii Bisericii noastre au desemnat, prin vot secret, smerita mea persoană în înalta demnitate de Arhiepiscop al acestei de Dumnezeu păzite eparhii. Bucuria nu este numai a mea, ci a tuturor fiilor și fiicelor duhovnicești din acest ținut moldav binecuvântat de Dumnezeu. Sfântul Sinod, de fapt, a reconfirmat lucrarea în via Domnului, pe care am început-o acum paisprezece ani. De aceea, cu acest prilej al sfintelor sărbători, doresc să aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat asupra noastră în toți acești ani de osteneală în lucrarea pastoral-misionară, administrativ-gospodărească, liturgico-sfințitoare, cultural-filantropică și un gând de recunoștință pentru cei ce ne-au sprijinit în aceasta. Mulțumim, de asemenea, celor ce s-au rugat pentru noi și cu noi, ca Dumnezeu să ne împlinescă lucrarea. În același timp, mă adresez clerului și credincioșilor eparhiei, să fie aproape de noi în misiunea care mi s-a încredințat, fie cu rugăciunea, fie cu lucrarea, fie cu dragostea lor jertfelnică pentru biserică și păstorii ei.

Vă așteptăm, duminică 4 ianuarie, să întâmpinăm pe IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Modovei și Bucovinei, care, în prezența mai multor ierarhi ai Bisericii noastre, va prezenta gramata mitropolitană de învestire în nobila misiune și ne va înmâna cârja de arhipăstor al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Tuturor vă doresc din toată inima multă sănătate, pace și liniște, alese bucurii duhovnicești izvorâte din minunatul praznic al sărbătorii Nașterii Domnului și să trăiți cu toții întru mulți ani!

Al vostru smerit arhiepiscop ales și către Domnul rugător,

Episcopul Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

*Mesaj la Nașterea Domnului, Roman, 2014

You may also like...