Aritmetică divină (1+1=1)*

Doi oameni diferiți din lume, mânați de dreapta conștiință,
S-au dus la templu să se roage, cum ei credeau de cuviință.

Unul din ei era notabil, și după Lege fariseu.
Iar celălalt era un vameș, un pervertit de neam iudeu.
După cutumă fariseul, stând drept în templu, se ruga
Cu voce tare-n văzul lumii, spunând emfatic, cam așa:

„Îți mulțumesc, o, Doamne sfinte, că eu nu sunt ca toți ceilalți,
Avari, nedrepți, ca acest vameș, sau ca atâția desfrânați.
Postesc corect, cum spune Legea, de două ori pe săptămână;
La templu, plătesc zeciuiala, că nu am inimă hapsână.”
 

În spate, după un pilastru, smeritul vameș se ruga,
Bătându-și pieptul cu putere, și-n sinea lui așa spunea:
„O, Doamne sfinte, fie-ți milă de robul Tău cel păcătos!
Îmi iartă mie tot păcatul și-mi spală sufletul slinos!”
 

Cel Nevăzut din cer ascultă, prin Logosul venit la noi,
Spunându-ne că cel din urmă e cel mai bun dintre cei doi.
Căci, mândrul, înălțat prin sine, prin sine el va și cădea,
Iar cel ce se smerește sincer, pe sine se va înălța!

 

****

Deci, azi Hristos ne cheamă-n templu pe fiecare dintre noi,
Ca să alegem pe cel care am vrea să fim dintre cei doi.
Cu cine vrei să te asemeni, cu fariseul cel trufaș
Sau cu-acel vameș, parvenitul, repudiat și pătimaș?

***

O aritmetică banală, făcută-n grab-ai fi tentat
Să te asemeni cu cel care a fost de Domnul lăudat.
Dar cum să te compari cu-acesta, că doar ca el nu ai greșit?
Nu ești nici răpitor, nici lacom, ești om normal, trăiești cinstit!
 

Dar nici cu fariseul mândru nu poți a te asemăna,
Că nu acesta se întoarse mai îndreptat la casa sa.
O, cât de nepătruns ești Doamne, misterios e planul tău!
Ce algoritm ne trebuiește să fim plăcuți lui Dumnezeu?
 

***
 Deci, dacă mergi astăzi la templu, să nu fii vre-unul dintre ei,
Că astfel unu și cu unu, plus tu, ce-i judeci, se fac trei.
În logica transcedentală unu plus unu nu fac doi!
În rai, o singură persoană când spune EU, înseamnă NOI!
 

Soluția de la problemă este ascunsă-n Dumnezeu,
De-aceea când te duci la templu nici vameș ești, nici fariseu.
Ești doar tu unul, unul singur, cu gând smerit și suflet blând,
Purtând doi oameni întru tine, uniți prin Duhul cel Preasfânt.

 

Teologumenă:
 

Întru Preasfânta Trinitate nu sunt nicicum trei Dumnezei!
Și-atuncea unu și cu unu, nu fac nici doi și nicicum trei!

În Ghetsimani, de unul singur, Hristos-Cuvântul s-a rugat
Ca toți să fim una-ntru Dânsul, cântând: Hristos a înviat!

 

Meditație lirică la duminica Vameșului și a fariseului (începutul Triodului)

✝IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

You may also like...