Parohia NAȘTEREA M.D. Bacău

parohia Nast.M.D.

 

                                                                        Monografia Parohiei ”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI”

 

Parohia ortodoxă ”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI”, cu adresa în mun. Bacău, Str. Bicaz, nr. 9, aparține de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protopopiatul Bacău. Ea s-a înființat la data de 21 iunie 1995, cu aprobarea Preasfințitului Episcop Eftimie Luca al Episcopiei Romanului și Hușilor, la cererea preotului Turcu Sorinel, preot slujitor la Parohia ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”, cartierul Izvoare, mun. Bacău și a credincioșilor din cartierul Republicii II, Mun. Bacău. Preotul Turcu Sorinel,  fiul lui Antohi și Adela, s-a născut în ziua de 26 noiembrie 1956, în Satul Soci, Com. Petrești, astăzi Com. Pîncești, Jud. Bacău. Între anii 1963 și 1971, a studiat la Școala generală din satul natal, Soci. A urmat între anii 1972 și 1977, cursurile Seminarului Teologic ”Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, Jud. Neamț. După admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București din toamna anului 1977, a efectuat serviciul militar la Unitatea Militară din Piatra Neamț între anii 1977-1978. Între anii 1978-1982 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București, finalizate cu lucrarea de licență: ”Teme omiletice la profetul Iezechiel” sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Costachi Galeriu. În anul 1979, iunie 29, s-a căsătorit cu Sdrobiș Dorina (n. 09.07.1956) fiica lui Vasile și Catrina, din Com. Pîncești, Jud. Bacău.

În luna decembrie 1979, a fost hirotonit preot pe seama parohiei Fundeni, Jud. Bacău, săvârșind prima Sf. Liturghie în ziua de 25 decembrie 1979, în satul Berbinceni. În ziua de 16 noiembrie 1981, s-a născut fiica Oana-Andreea. A început și finalizat lucrările de reparație generală la Sf. Biserică din satul Fundeni, constând din rezidirea pereților, tencuirea lor interior-exterior și acoperirea sfimtei biserici cu tablă albă. În luna martie 1982, s-a transferat la Parohia Răcătău, Com. Horgești, Jud. Bacău. Aici, a consolidat biserica din satul Recea cu centuri din beton armat, tencuită în exterior în praf de marmură albă și învelită cu tablă albă. A fost reparată pictura și s-au turnat alei de beton. Toate s-au sfințit în toamna anului 1985, de Preasfințitul Episcop Eftimie Luca. A fost reparată interior-exterior și biserica din satul Răcătău, învelită cu tablă albă și dotată cu pictură în frescă. A fost sfințită în toamna anului 1987, de Preasfințitul Ioachim Vasluianul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor. A îmbunătățit casa parohială cu noi dependințe. Începând cu 01.10.1989 și până în primăvara anului 1992, a activat în Parohia Pîncești, Com. Pîncești, Jud. Bacău. Din primăvara anului 1992, s-a transferat la Parohia „Sf. Treime” din Mun. Bacău, activând pe postul doi, până în decembrie 1994. Aici, a introdus în biserică gazul metan și s-a cumpărat tabla albă pentru acoperiș. Din decembrie 1994 și până în primăvara anului 1995, a fost preot doi la Parohia „Sf. Voievozi” din Izvoare, Mun. Bacău. Pe data de 23 octombrie 1996, a susținut concursul de admitere la doctorat, la secția Omiletică și Catehetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității București, fiind declarat admis cu media generală 9,40. A pregătit teza de doctorat, ”Iisus Hristos, Învățătorul nostru suprem” sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Costachi Galeriu și a Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula și în ziua de 16 Mai 2006, a susținut-o. În baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4871 din 07.08.2006, i s-a conferit titlul științific de DOCTOR în domeniul TEOLOGIE.   Referitor la diligențele efectuate pentru construirea bisericii, în urma adresei Episcopiei Roman nr. 1929/21.06.1995, prin care s-a solicitat Primăriei Mun. Bacău terenul necesar Sf. Biserici, primăria prin Hotărârile nr. 51/30.06.2005 și 23/22.03.1996, a hotărât „atribuirea suprafeței de 1.618 m.p. în folosință gratuită”. Când s-a făcut schița cadastrală s-au găsit 1956 m.p. teren curți construcții, care s-au aprobat prin Hotărârea nr. 24/27.02.2009, și s-au înscris în cartea funciară nr. 44.755 a Mun. Bacău cu nr. cadastral 16.298 proprietatea Mun. Bacău domeniu public. Proiectul  Sf. Biserici a fost avizat de Ministerul Lucrărilor Publice din București cu nr. 163/07.09.1995 și de Primăria Mun. Bacău cu nr. 686/20.06.199.

Lungimea Sfintei Biserici este de 25 de metri, lățimea de 7,50 metri și înălțimea de 8 metri. Arhitectura este în stil moldovenesc, ștefanian, cu turn înalt la intrare, în care sunt trei clopote din bronz de mărimi diferite. Pictura Sf. Biserici a fost realizată între anii 2000- 2002, în tehnica frescă, în stil bizantin, de către pictorul bisericesc Zărnescu Ioan, din Com. Cașin, Jud. Bacău.

Încălzirea este cu o centrală pe gaz metan de 35 kw. cu șase ventiloconvectoare.        Casa praznicală este compartimentată astfel: o cameră pentru diverse activități, un birou și o cameră mortuară.

In vara anului 2006, în ziua de 27 august 2006, a avut loc slujba de sfințire de către Preasfințitul Dr. Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar Episcopiei Romanului, însoțit de un sobor de preoți. În piciorul Sfintei Mese s-au pus Sfintele Moaște ale Sfântului Mucenic Lup.

Cimitirul parohiei

În urma cererii adresate de Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Episcopiei Roman, aceasta, în primăvara anului 1999, a înaintat adresa cu nr. 621/31.03.1999, Consiliului Local al Mun. Bacău, care prin Hotărârea nr. 114/15.07.1999 și Hotărârea nr. 165/16.09.1999, a atribuit ”parohiei Nașterea Maicii Domnului, în folosință gratuită suprafața de 4.000 m.p. teren situat în Bacău, Str. Veronica Micle nr. 39A”. În urma măsurătorilor cadastrale s-au găsit 4.283 m.p., care au fost aprobați de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 289/27.08.2008. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău prin Încheierea nr. 574/09.01.2009, a înscris acest teren în cartea funciară nr. 43876 a Mun. Bacău cu nr. cadastral 15941 proprietatea Mun. Bacău – domeniu public, B-1, în folosință gratuităParohiei Nașterea Maicii Domnului.

Intocmit: Paroh Pr. Dr. Turcu Sorinel

Lector-corector: Pr. Dr. Cloșcă Ciprian Marius

 

You may also like...