Parohia ȘERBĂNEȘTI Bacău

 

DCIM100MEDIADJI_0083.JPG
DCIM100MEDIADJI_0084.JPG
DCIM100MEDIADJI_0085.JPG
DCIM100MEDIADJI_0086.JPG
DCIM100MEDIADJI_0087.JPG
DCIM100MEDIADJI_0088.JPG
DCIM100MEDIADJI_0089.JPG
DCIM100MEDIADJI_0090.JPG
DCIM100MEDIADJI_0091.JPG
DCIM100MEDIADJI_0092.JPG

                                                                                                             ISTORIC

                                                                                              – Parohia Şerbăneşti

 

Cartierul Şerbăneşti este situat în partea de est a municipiului Bacău,între râurile Bistriţa şi Siret. Se întinde pe o lungime de aproape 6 km, desfăşurându-se pe trei direcţii: una de-a lungul magistralei europene  E 85, la ieşirea din Bacău spre Roman; a doua de-a lungul DN 2F / Calea Bârladului, pe o distanţă de aproximativ 2,5 km, până aproape de râul Siret şi a treia până la Comuna Letea Veche.

Micul cartier  de legumicultori (ce a luat fiinţă prin includerea în intravilan a Comunei Şerbăneşti în perioada interbelică) număra în 1934 aproape 50 de familii. Odată cu regularizarea râului Bistriţa şi desecarea multor terenuri mlăştinoase, în cartier au apărut mai multe întreprinderi: Întreprinderea metalo-chimică 23 August, Întreprinderea de prefabricate, Atelierul de reparaţii auto Sirca, Fabrica de cherestea 7 Noiembrie – dispărute, din păcate, după 1989. Toate acestea au favorizat creşterea numărului populaţiei, ajungând în perioada de maximă înflorire a cartierului, în 1982, la 1220 de familii, proprietari şi chiriaşi. Peste 400 de familii dintre acestea locuiau într-o colonie muncitorească, dărâmată după 1982, când au fost date în folosinţă blocurile construite în zona de sud a oraşului – zona URA. Pentru copiii din cartier au fost construite, în 1961, două şcoli, actualmente Şcoala Gimnazială ”Nicu Enea” şi Liceul Tehnologic ”Petru Rareş”.

Din punct de vedere religios, acest mic cartier era deservit liturgic de biserica din Letea Veche. În anul 1929, preotul Vlădeanu, paroh al Parohiei Letea Veche, obţine binecuvântarea Ierarhului şi construieşte cu ajutorul familiilor din cartier o mică capelă mortuară pentru nou înfiinţatul cimitir din Şerbăneşti.

Parohia Şerbăneşti a luat fiinţă în anul 1933, sub denumirea Parohia Podul de Fier,( după numele podului ce făcea legătura între cartier şi centrul oraşului şi care a fost minat şi distrus de germani la retragerea din 1944). Atuncipreotul Vasile Veleşcu a fost  transferatla micuţa capelă ce ţinea de Cimitirul Letea Veche aflat la marginea Municipiului Bacău, modernizând acest sfânt locaş, astfel încât să aibă caracteristicile unei biserici.

Biserica parohialăSfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” a fost iniţial doar o capelă,construită la iniţiativa Primăriei din Bacău şi a enoriaşilor din parohie. Poziţionată în incinta cimitirului, aflat pe atunci pe strada Luminii (azi Triumfului), a funcţionat drept capelă mortuară până la 1martie1934. A fost construită sub formă de cruce de meşterul Ifrim Uricaru, pe furci (pereţi din lemn şi pământ, peste care se aplică tencuiala).

Dezvoltarea cartierului generată de industrializarea oraşului şi de fuga de colectivizare a adus foarte mulţi oameni, mai ales din satele de peste Siret (spre Vaslui) şi face necesară prezenţa celui de – al doilea preot slujitor în parohie, din anul 1948, în persoana preotului Dodoiu Ioan.

În anul 1955 s-a realizat racordarea bisericii parohiale la reţeaua de electicitate a oraşului. Din pricina dimensiunilor mici, în anul 1959, Biserica a fost prelungită cu 8m, folosind aceleaşi materiale de construcţie. În 1961 se recondiţionează exteriorul  şi se consolidează pereţii cu plasă de sârmă Rabitz şi strop de ciment. Acoperişul din draniţă este înlocuit cu tablă. Se pictează interiorul bisericii. Pictura a fost realizată în stil bizantin de pictorul Vasile Pascu din Focşani.

În anul 1977 părintele Dodoiu Ioan s-a pensionat şi în locul său a fost numit preot slujitor părintele Ferchiu Ioan.

În anul 1982 s-au făcut  reparaţii capitale la biserica parohială: au fost schimbate geamurile, mobilierul bisericesc, catapeteasma, au fost  aduse strane noi (sculptate la Iaşi) şi s-a repictat biserica, de către pictorul Nichita din Bucureşti.

În 1985 s-a introdus  reţeaua de gaz metan în cartier şi s-a racordat şi biserica, renunţându-se la centrala pe lemne şi cărbuni. Un an mai târziu s-a vopsit tabla de pe acoperiş, iar în interior a fost  pus  parchet. În anul 2003 s-au executat  lucrări de întreţinere a bisericii (văruit exterior), veşmântarului şi capelei.

În locul preotului slujitor Zaharia Romel (care a funcţionat între anii  1986 – 2003), a fost numit prin transfer Preotul Ghinea Adrian, venit de la Parohia ”Sfinţii Petru şi Pavel” de lângă Spitalul Judeţean Bacău.

Biserica parohială este construită pe temelie de piatră, din  amnare de lemn, şipci de brad şi pământ, peste care sunt aplicate tencuieli pe plasă Rabitz, cu var, nisip şi ciment sub formă de strop. Ataşată bisericii, peste pridvor, se află clopotniţa în care se sunt trei clopote, unul donat de Primăria Bacău şi două de enoriaşi.

În această biserică nu există bunuri sau valori de patrimoniu istoric şi naţional. Ultima sfinţire a acestui sfânt lăcaş a fost  făcută de către ÎPS Eftimie în 1982, după efectuarea lucrărilor de reparaţii.

Din păcate, printr-o Hotărâre de Guvern din 2011, biserica, împreună cu cimitirul Şerbăneşti au fost  luate abuziv şi date Primăriei Bacău. În prezent se fac demersuri legale pentru recuperarea acestora.

După anul 2005 a fost desfiinţatlumânărarul aflat în biserică şi a fost construit unul  în curte, din piatră, împodobit  cu pictură în frescă.

În curtea bisericii ”Sfinţii Voievozi” se mai află o magazie arhivă (din 1959), construită din zidărie, cu acoperiş de tablă, care are două camere şi casa paznicului (din 1934), făcută din paiantă şi acoperită cu tablă. În casă locuieşte, conform unei hotărâri judecătoreşti, familia groparului cimitirului Şerbăneşti.

Casa parohială a fost construită în anul 1934 de către enoriaşii parohiei, cu ajutorul Primăriei Bacău. Menţionăm că în perioada comunistă a fost un lung proces judiciar între autorităţile statului (care voiau să funcţioneze aici o şcoală de cartier) şi Parohia ortodoxă Şerbăneşti, proces câştigat de Parohie. Casa este din cărămidă,pe fundaţie de beton,  are două camere, două holuri, bucătărie şi baie. Imobilul este acoperit cu tablă şi se află pe Calea Romanului 37.  Între anii 2009-2011 a fost recondiţionată pe cheltuiala personală a preotului Ghinea Adrian: au fost schimbate geamurile – termopan, instalaţia electrică, instalaţia sanitară, tâmplăria interioară,casa a fost retencuită, au fost turnate alei, a fost zidit gardul împrejmuitor. La 1 decembrie 2011 casa a fost luată în folosinţă de către Episcopia Romanului, pentru Fundaţia Melchisedec Ştefănescu. În prezent în casa parohială funcţionează (din 2014) un centru anti-alcool.

În anul 2013 preotul Ferchiu Ioan atinge vârsta pensionării. Preotul Ghinea Adrian devine preot paroh, iar de la Parohia Trebeş ( Valea Budului ) vine prin transfer, ca preot slujitor, preotul Busuioc Vasile.

 

Începând cu anul 2012, pe un teren donat de primărie, ia naştere un mic cimitir, lipit de cel vechi, pe Str. Triumfului 18. Din concesionarea locurilor din cimitir şi cu sprijinul exclusiv al enoriaşilor se construieşte aici un Aşezământ social-filantropic închinat Sfintei Treimi, ce cuprinde: o capelă mortuară, o casă praznicală (cu 150 de locuri şi bucătărie proprie acreditată) şi o bibliotecă multifuncţională (cu 3500 volume) – ”Antim Ivireanul”. Aşezământul a fost construit între 2014-2016, pe fundaţie de beton, din zidărie, cu acoperiş din tablă. În prezent aici se oferă gratuit o masă caldă pentru aproximativ 50 de copii din parohie săptămânal şi pentru aproximativ 150 de persoane în perioada Şcolii de Vară.

Datorită necesităţilor duhovniceşti proprii vremurilor de după 1989, în Parohia Şerbăneşti, în anul 1994 s-a consolidat ideea construirii unui lăcaş de cult nou, modern şi mai mare. Aşa s-a născut ideea construirii Bisericii ”Pogorârea Sfântului Duh”, începută în 1996 şi finalizată (la roşu) în 2015. Terenul pe care se află construcţia a fost donat astfel: o bucată de către familia Ţonea (din vechii legumicultori din cartier) şi două bucăţi de Primăria Bacău.

Biserica ”Pogorârea Sfântului Duh” este o construcţie monumentală, realizată aproape exclusiv din contribuţia enoriaşilor. Are 47 de metri înălţime, 50 de metri lungime şi 17 metri lăţime. Zidurile, cu o grosime de 90 cm, sunt din cărămidă şi fier-beton.

Biserica a fost sfinţită în data de 7 iunie 2015 de către ÎPS Ioachim, al Romanului şi Bacăului, fiind finalizată în timp record de preotul paroh Ghinea Adrian şi preotul slujitor Busuioc Vasile (conform constructorilor sfinţirea spre funcţionare avea să aibă loc în anul 2018). În prezent, 2017, biserica este funcţională având dotarea necesară, şi constructivă şi liturgică. Urmează a fi finalizate lucrările de înfrumuseţare artistică – 3500 mp pictură, capiteluri coloane şi catapeteasmă.

Din anul 2015, în podurile bisericii funcţionează, în spaţii special amenajate, două săli de clasă ale Centrului Educaţional-Catehetic ”Didascalos”. Aici se desfăşoară activităţi after-school pentru aproximativ 50 de copii / săptămânal: ore de lb. Română,limbi străine, matematică, informatică, desen, cursuri de teatru.

În luna septembrie 2015,în Parohia Şerbăneşti vine prin transfer de la Parohia Siretu, ca preot III, părintele Gunea Ciprian-Mihai, ca o necesitate de a rămâne deschise atât Biserica ”Sfinţii Voievozi”, cât şi Biserica ”Pogorârea Sfântului Duh”.

În prezent slujbele sunt oficiate, prin rotaţie, de cei trei preoţi activi: preot paroh – Ghinea Adrian, preot – Busuioc Vasile, preot – Gunea Ciprian şi preotul îmbisericit în parohie – Ferchiu Ioan, ajutaţi de cei doi cântăreţi angajaţi: Ocheană Vasile şi Chitic Ioan- Cristinel

You may also like...