Preasfințitul Ioachim Băcăuanul BIOGRAFIE

Înaltpreasfințitul Ioachim

Arhiepiscop al Romanului și Bacăului

foto_ioachim

I. DATE BIOGRAFICE

 • s-a născut la 29 martie 1954, în comuna Stăniţa (judeţul Neamţ), din părinţi creştini ai Bisericii Ortodoxe, Neculai şi Anica Giosanu. Este cel de-al treilea copil din cei opt (patru băieţi şi patru fete) şi a primit la botez numele Ilie.

II. FORMAREA ŞI EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • 1961-1969 – a studiat la Şcoala generală din satul natal, Stăniţa;
 • 1970-1971 – a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ;
 • 1970-1975 – a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ;
 • 1975-1976 – a îndeplinit serviciul militar în loc. Pleniţa, Dolj;
 • 1976-1980 – a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. A absolvit facultatea cu lucrarea de licenţă „Sabatul la cultele neoprotestante şi poziţia ortodoxă”, sub coordonarea PC Diacon Petre David, conferenţiar suplinitor la Catedra de Îndrumări misionare şi ecumenism;
 • 1980 – a fost tuns în monahism, pe seama Mănăstirii Bistriţa, Neamţ, primind numele de Ioachim. A fost primul călugăr hirotesit pe seama acelei mănăstiri după 40 de ani. L-a avut ca naş de călugărie pe Părintele Ioanichie Bălan, unchiul său.
 • 1980-1985 – Timp de cinci ani a lucrat la Bistriţa, în activităţile de restaurare la Complexul de acolo, alături de stareţul Ciprian Zaharia.
 • 1 martie 1981 a fost hirotonit ierodiacon de către Preaferictul Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.
 • 1982 – a fost hirotesit arhidiacon de PF Patriarh Teoctist, pe seama Mănăstirii Bistrița, Neamț;
 • 1985 – este transferat la Centrul Eparhial de la Iaşi, unde a îndeplinit mai multe funcţii:
  • prim-arhidiacon al Catedralei mitropolitane din Iaşi, secretar al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist;
  • colaborator la revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”;
  • econom mitropolitan.
 • 1990 – secretarul noului mitropolit al Moldovei, IPS Daniel Ciobotea (actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române);
 • 30 decembrie 1990 – a fost hirotonit ieromonah de către IPS Daniel, la Mănăstirea Varatic;
 • 1 ianuarie 1991 – a fost hirotesit protosinghel, la Slujba dintre ani, în Catedrala mitropolitană Iaşi;
 • 1991-1994 – a urmat cursurile de doctorat la Institutul „Saint Sèrge” din Paris, Franţa, sub îndrumarea profesorilor: Boris Bobrinskoy şi Olivier Clement;
 • 1991-1992 – a urmat cursurile de limbă franceză la Universitatea din Sorbona;
 • 26 octombrie 1994, şi-a susţinut teza de doctorat în limba franceză, cu denumirea de La déification de l’homme d’après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae (română: Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae);
 • 21 iunie 1998 – a fost hirotesit arhimandrit de către ÎPS Daniel, (la acea vreme, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei), de Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor Atonului, hramul Mănăstirii Bucium, Iaşi;
 • 1998 – a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura „Băcăuanul”;
 • 1 mai 2000, a doua zi de Paşti – a fost hirotonit în treapta de Arhiereu, îndeplinind funcţia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului;
 • 13 septembrie 2009 – este ridicat la rangul de Episcop vicar, odată cu ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
  ips_ioachim_vesmant_bun_532x800

  IPS Ioachim

 • 16 decembrie 2014 – ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca arhiepiscop al Romanului și Bacăului, devenind, astfel, primul arhiepiscop ales pentru a păstori eparhia Romanului și Bacăului.
 •  2000 – prezent: membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod;

 

III.  ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE

 • ÎN FRANTA:
 • Editează publicaţia Rejoui-toi (Bucură-te);
 • Înfiinţează şi organizează Aşezământul monahal „l’Annonciation” (Buna Vestire), Rosiers, Paris (1992);
 • reorganizează Arhiepiscopia Română din Europa Occidentală şi Meridională, cu sediul la Paris;
 • reorganizează prima parohie francofonă din regiunea pariziană, de spiritualitate românească;
 • adaptează pentru prima oară, textul Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur în limba franceză, pe muzică bizantină românească;
 • organizează primele pelerinaje, de tip ortodox, la moaştele Sf. Mathurin de Larchant (secolul III) din regiunea pariziană;
 • participă, ca membru coordonator în cadrul Societăţii biblice franceze, la realizarea a două mari expoziţii ale Bibliei la Paris;
 • este membru activ ca delegat al Fraternităţii Ortodoxe Franceze, în grupul de dialog ecumenic şi interreligios de la Paris.
 • Publică, în reviste de specialitate, articole cu caracter ecumenic.
 • participă la numeroase întruniri ecumenice, una dintre cele mai importante fiind cea din anul 1998, cu prilejul Journés mondiales de la Jeunesse (în limba română: Zilele mondiale ale tineretului), când peste un milion de tineri au fost la Paris.
 • publică o serie de articole cu conţinut teologic în periodicele SOP şi Contact;
 • ia contact cu multe personalităţi ale culturii franceze şi mondiale de origine română: Paul Barbă Neagră (regizor), Gheorghe Zamfir (celebrul naist), R. Poghire (profesor de limba română la Sorbona), părintele Virgil Ghiorghiu, Elvira Popescu, Emil Cioran (l-a împărtăşit pe patul de suferinţă), Duiliu Sfinţescu (i-a fost duhovnic). A adus osemintele marelui Mitropolit Visarion Puiu, mitropolitul Basarabiei din exil, mort într-un sat din Bretania, şi le-a reînhumat în Cimitirul Montparnasse, alături de Constantin Brâncuşi, Emil Cioran, Virgil Ghiorghiu, Nae Ionescu şi Eugen Ionescu;
 • ţine la Universitatea din Sorbona cinci conferinţe de cunoaştere a Ortodoxiei, sub genericul L’Eglise face à la modernité, point de vu orthodoxe;
 • converteşte la Ortodoxie şi confirmă în Biserica Ortodoxă aproximativ 70 de persoane venite de la alte confesiuni sau religii.

 

 • ÎN  TARĂ:
 • înfiinţează Editura Filocalia (2001);
 • Re-editează Revista eparhială Cronica Romanului (2000);
 • Reactivează Fundaţia „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Roman (2001)
 • organizează: „Zilele Episcop Melchisedec Ştefănescu” (în 2013 ajunse la Ediţia a XIII-a);
 • organizează: „Ziua Comunei Stăniţa”
 • organizează conferinţe, simpozioane, sinaxe;
 • organizează Concerte de caritate;
 • înfiinţează Centrul social-filantropic Lazaret, Bacău;
 • înfiinţează Centrul cultural, social, gospodăresc „Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti”, Iteşti;
 • înfiinţează Centrul de Colportaj „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul”, Roman;
 • înfiinţează magazinele de obiecte bisericeşti: „Anastasia”, „Filocalia”, „Sf. Ap. Andrei”;
 • înfiinţează Atelierul de croitorie „Cămaşa lui Hristos”, Roman;
 • înfiinţează Atelierul de lumânări „Sf. Mc. Fotini”, Roman;
 • reorganizează şi reface birourile Centrului administrativ eparhial Roman;
 • publică editoriale, articole, studii în diferite cotidiene şi reviste de specialitate;
 • prefaţează cărţi;
 • participă, ca delegat al Sfântului Sinod, la diferite întruniri ecumenice, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • ca membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod, alcătuieşte sau diortoseşte Slujbele Sfinţilor canonizaţi de către Biserica Ortodoxă Română;
 • iniţiază proiectul de re-editare a Colecţiei „Omnia” a lucrărilor publicate de către Episcopul Melchisedec Ştefănescu;
 • elaborează dosarele de canonizare a episcopului Melchisedec Ştefănescu şi a Cuviosului Irinarh de la Horaiţa;
 • a coordonat volumele editate cu prilejul împlinirii a 600 de ani de existenţă a Episcopiei Romanului şi Bacăului