Biserica „Precista” Bacău: 204 ani de la încreștinarea lui Vasile Alecsandri

Anual, din 2018, la 22 iunie cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, se organizează la Biserica „Precista” din Bacău, omagierea poetului Vasile Alecsandri , botezat în urmă cu 204 ani la Bacău, în frumoasa ctitorie a lui Alexăndrel (fiul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare).

Inițiativa aparține dl. prof. univ. dr. Ioan Dănilă – președintele Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” care a moderat evenimentul și care reușește de fiecare data să adune în jurul bisericii scriitori, cercetători, elevi, studenți, iubitori de cultură și de creștinătate. Unul dintre colaboratorii fideli, ale acestor manifestări cultural-duhovnicești, este Dl. Dumitru Brăneanu – președinte al Uniunii Scriitorilor, filiala Bacău.

După slujba de pomenire săvârșită de către slujitorii parohiei, pr. paroh Mihail Tomozei a adresat câteva cuvinte de bun venit invitaților, reamintind că Vasile Alecsandri este fiul duhovnicesc al Bisericii Precista și o mare personalitate a Bacăului, iubitor de limbă română, patriot și om de cultură, de aceea trebuie să-I cinstim cum se cuvine.

Dl. prof. univ. dr. Ioan Dănilă a rearfirmat că „Mărturia de mitrică” eliberată de Mitropolia Moldovei la 12 iulie 1835, publicată de Gh. Ungureanu în revista „Cetatea Moldovei”, nr. 5, mai 1943 este actul oficial care atestă data corectă a nașterii poetului, 14 iunie 1818.

Îl reproducem în continuare:

„Mărturie de mitrică

Prin care se face ştiut duhovniceasca Decasterie a Mitropoliei Moldovii că după încredinţarea ce s’au luat prin sprafcă, s’au aflat pentru dumnealui Vasile Alexandri că la anul 1818 luna Iunie 14 s’au născut în tîrgul Bacăului, din pravoslavnicii legiuiţii săi părinţi, dumnealui spatarul Vasile Alecsandri cu soţia sa Elena născută Cozoni, căruia atunci prunc, lucrările sfîntului botez în drept slăvitoarea noastră credinţă, după aşezămînturile sfintei şi marea biserică a răsăritului, i s’au săvîrşit de preotul Ioan dela Biserica Precista din arătatul târg, la 22 a aceleiaşi luni Iunie, iar naşi i-au fost moşul său, dumnealui Mihalachi Cozoni. Drept aceea, spre încredinţarea naşterii şi a botezului în pravoslavie a numitului Vasilie Alecsandri, fiind mai sus pomeniţilor săi părinţi, i s’au dat această mitrică deasupra cu iscălitura Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Moldovii şi cavaler I. I. Veniamin, iar gios adeverită cu punerea peceţii şi cu iscăliturile cilenurilor acestii Dicasterii. 1835. Iulie 12, No. 333”.

 

În continuare poetul Mircea Constantin Jurebie a compus și a recitat  pentru acest moment poezia „Limba Noastră” din care redăm câteva versuri:

„În Limba noastră, sacrele cuvinte

Sunt Dumnezeu, Patria și Părinții,

Credința ne-o rostim cu legăminte

Și-n rugăciuni să ne-ocrotească Sfinții”. 

A luat cuvântul apoi scriitoarea Cecilia Modovan, care a evocat personalitatea poetului și  a venit cu mărturii inedite despre istoria familiei lui Vasile Alecsandri.

La final cei prezenți au cântat la unison versurile poeziei „Limba Românească” a poetului George Sion, prieten cu Vasile Alecsandri, publicată în 1857 la București.

You may also like...