Blăgești

Parohia Blăgești
Biserica parohială cu hramul „Sf. Parascheva”
Adresă Blăgești, Bacău
Personal clerical
Pr. Paroh Vasile Teacă
Dascăl – Mihai-Iulian Gologan

PAROHIA BLĂGEŞTI
Satul Blăgeşti situat pe valea Bistriţei, în partea de N.V. a judeţului Bacău, se întinde dea lungul şoselei ce duce de la satul Buda spre satul Valea lui Ion, pe o lungime de 7 Km., pe valea pârâului Ciubota şi pe dealul Boiţa.
Un epitaf pictat în Evul Mediu, având scriere slavonă, limba oficială în cult şi instituţiile de stat din acea vreme indică vechimea cultului creştin în acest sat. Numele se trage de la pârâul Blăgeasca ce curgea în partea de vest a satului dinspre M.Z. spre M.N., pe malul căruia au fost primele aşezări care cu timpul s-au extins.
Până la primul război mondial 1916-1918, printre locuitorii români ai satului Blăgeşti se mai aflau şi câteva zeci de turci şi evrei care cu timpul au dispărut ca naţiune, căsătorindu-se cu românii sau plecând în alte oraşe. De la turci românii au învăţat meşteşugul de a confecţiona coşuri din lemn de alun.
În sat în trecut s-a păstrat portul popular, compus din cămaşă tradiţională, brâu şi iţari iar părul de pe cap îl lăsau lung sub formă de plete .
În prezent nu se mai păstrează portul popular, dar sunt păstrate obiceiurile folclorice de nuntă, botez, de înmormântare precum şi datinile străbune ale sărbătorilor de iarnă cum sunt: colindele, pluguşorul, semanatul căluşarii, capra, etc.
În secolul al XIX-lea istoria satului Blăgeşti a înregistrat numele căminarului Angheli Valy de naţionalitate grec venit din Constantinopole pentru a încasa sumele din vânzarea rachiului de la velniţă, care în anul 1838 a construit Biserica „CUVIOASA PARASCHIVA” actuala biserică parohială.
Drept mărturie se află pomelnicul ctitorului Angheli Valy scris în anul 1838, ce se păstrează în Sf. Biserică, precum şi chipul ctitorului şi al soţiei sale ţinând în mână biserica, ce a fost pictat pe peretele dinspre M.N. în apropiere de catapeteasmă, peste care în anul 1938 pictorul Sava din oraşul Focşani a pictat icoana Sf. Ioachim şi Ana .
Privită din exterior biserica e bine proporţionată, numeroase linii arhitectonice împodobesc tencuiala zidului gros de cărămidă aşezată pe temelie de piatră în formă de corabie în stil bizantin .La intrare este construit pridvorul în care se intră printre 2 coloane ce sprijină cafasul bisericii. Deasupra uşilor căptuşite cu fier este icoana hramului, încadrată de icoana Sf. Apostoli Petru şi Pavel, pictură murală executată în anul 1838.
Deoparte şi de alta a pridvorului se înalţă cele 2 turle în formă de ceapă acoperite cu tablă în care sunt aşezate 3 clopote ce exprimă nota do-, la-, fa-, turnate şi aduse de ctitor de la Constantinopole în anul 1838. Clopotul mijlociu care exprimă nota la, are imprimat chipul Maicii Domnului cu pruncul în braţe şi fiind dogit a fost reparat în anul 1966 în timpul preotului Cârlan Gheorghe, redându-i-se sunetul respectiv.
Privită în interior biserica „Cuvioasa Paraschiva „ e străbătută de 12 coloane din zid de cărămidă pe care se sprijină bolta de culoarea cerului înstelat, în centrul căreia este pictat chipul Mântuitorului înconjurat de cei 4 Sfinţi Evanghelişti .Alte 8 mari icoane pictate pe zidul împodobit cu zugrăveli, alcătuiesc pictura murală parţială a bisericii executată de pictorul Sava din oraşul Focşani în anul 1938. Catapeteasma pictată în atelierele din Constantinopole în stil bizantin a fost adusă de Angheli Valy în anul 1838.
Stranele pentru popor sunt aşezate pe 2 rânduri despărţite prin cele 12 coloane care se sprijină bolta de culoarea cerului .
După cum rezultă din arhiva parohei care datează de la 1894, la început biserica a fost acoperită cu draniţă fiind folosite cuie lucrate de fierari, în anul 1880 enoriaşii parohiei sub pastoraţia preotului Ion Bocescu au înlocuit acoperişul de draniţă cu tablă galvanizată ce a rezistat până în anul 1967 cand a fost din nou înlocuită sub păstoria preotului Cârlan Gheorghe decedat in 1996.
Intre anii 1992-1998 preot paroh a fost preotul Pelin Florin, din 1998-2015 preot paroh Romeo Sbârcea, iar, în prezent preot paroh este Teacă Vasile.
Începând cu anul 1998 biserica a fost consolidată de jur împrejur cu temelie de ciment, i-au fost schimbate geamurile,tabla şi structura din lemn a acoperişului, în interior a fost pusă gresie, incălzire centralizată pe lemne, biserica a fost pictată pe exterior sub păstoria preotului paroh Sbârcea Romeo astfel in anul 2014 luna iulie ziua 13 s-a reuşit cu binecuvântarea şi prezenţa Preasfinţitului Episcop Ioachim Băcăuanul resfinţirea bisericii şi sfinţirea aşezământului social filantropic construit intre anii 2004-2008 care cuprinde o sala de mese, o bucătărie, un birou şi un muzeu al satului unde se regăsesc obiecte şi cărţi de cult, precum şi obiecte tradiţionale ţărăneşti specifice zonei.
In anul 2010 luna octombrie, o dată cu sărbătorirea hramului Bisericii „Cuvioasa Parascheva” a fost sfinţită fântâna din curtea bisericii, de către Preasfinţitul Ioachim Băcauanul.
O dorinţă a credincioşilor parohiei noastre a fost împlinită în ziua de 06 octombrie 2012 când Preasfinţitul Episcop Ioachim Băcăuanul, în urma demersurilor făcute de Preasfinţia Sa a adus şi dăruit bisericii „Odorul de mare preţ„-Veşmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, donat de Înaltpreasfinţitul Teofan Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, spre păstrare şi închinare sfânt lăcaşului nostru. Tot atunci biserica a primit sfinţirea picturii exterioare.
An de an biserica satului Blăgeşti a fost întreţinută şi îngrijită, fiind pusă mochetă peste pardoseala de gresie, a fost achiziţionat si un sistem audio cu boxe pentru interior şi exterior.
Tot în anul 2012 enoriaşii parohiei împreună cu preotul paroh Romeo Sbârcea, au organizat un pelerinaj deosebit in ţinutul neamţului, având ca punct de plecare Catedrala Arhiepiscopală din Roman unde au primit binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, iar credincioşii s-au închinat la sfintele moaşte şi au vizitat Muzeul Mechisedec Ştefănescu.
Parohia Blăgeşti a fost implicată în Proiectul „Alege şcoala!”, desfăşurat în cadrul unui parteneriat între Patriarhia Română, care a avut ca scopuri principale prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, dar şi prevenirea delincvenţei juvenile, prin dezvoltarea unor soluţii alternative de tip “şcoala de duminică” şi tabere de creaţie. În perioada 31 iulie – 5 august 2011 primii copiii înscrişi în proiectul „Alege Şcoala!” din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, protopopiatul Buhuşi, au participat la tabăra de creaţie de la Mănăstirea Durău, jud.Neamţ.Printre aceştia s-a numărat şi Turcea Andrei Iulian din Blăgești care a obţinut- premiul III la secţiunea literară.Copiii participanţi au primit daruri si din partea parohiei noastre.
An de an Sfânta Cuvioasa Parascheva a fost prăznuită în biserica satului nostru, astfel credincioşii putându-se bucura de aceste sărbători organizate în parohia Blăgeşti.
Cimitirul satului Blăgeşti aste situat la marginea satului având o suprafaţă de aproximativ 2ha unde se află inmormântaţi toţi decedaţii indiferent de cult.
In prezent parohia Blagesti are un numar de aproximativ 360 familii din care 140 sunt familii de o singura persoană.
În satul Blăgeşti există şi o biserică pe stil vechi.

You may also like...