Buda

Parohia Buda
Biserica parohială cu hramul „Sf. Dumitru”
Adresă Buda, Blăgești, Bacău

Personal clerical
Pr. Paroh Vasile Lica
Dascăl Stănescu Eduard

 

Parohia Buda

Biserica cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir”

sat Buda, comuna Blăgești, județul Bacău

Istoric şi aşezare

Parohia Buda cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir” se află în satul Buda, com.Blăgești, jud.Bacău.

Satul Buda se intinde pe o lungime de trei km de-a lungul drumului județean 156G, pe malul drept al Bistriței, la limita cu județul Neamț, în vecinătatea vestică a orașului Buhuși.

Se învecinează  în Vest cu satul Blăgești, la Nord-Est cu satul Racova și în Sud-Est cu satul Lespezi.

Numele satului provine de la un fost pastor de oi, venit din Transilvania care avea numele Buda și care s-a stabilit aici împreună cu rudeniile sale în urmă cu sute de ani.

În anuarul socec din 1925 este menționată comuna Buda având 1135 de locuitori în cele două sate Buda și Șipote. În 1931, comuna Buda a fost desființată, cele două sate ale ei trecând la comuna Blăgești.

 

Lăcaşul de cult

Între anii 1821-1892 activitatea liturgică a parohiei s-a desfășurat într-o bisericuță veche, din lemn, aflată pe dealul din centrul satului Buda. Dată fiind uzura acesteia, s-a construit o noua biserică între anii 1895-1902 pe loc de șes, în apropierea cimitirului parohiei, sfințindu-se la data de 25 martie 1903.

Biserica nouă a fost construită din cărămidă pe temelie de piatră, în formă de cruce, cu o singură turlă în care sunt două clopote, unul din 1821 și altul din 1907, acoperită cu tabla.

Lucrările de construcție s-au făcut în timpul Pr. D.Sion, sub supravegherea italianului Giovani Maricel, prin contribuția credincioșilor parohiei.

De la biserica veche din lemn s-au păstrat catapeteasma, un clopot pe care este imprimat anul 1821 și un pomelnic al ctitorilor din 26 oct. 1821.

De-a lungul anilor aceasta a suferit mai multe îmbunătățiri/restaurări, respectiv în anul 1932 biserica a fost acoperită cu tablă zincată; în 1937 s-a pictat biserica în ulei de pictorul Jan Dumitrescu din Bacău, deoarece până atunci a fost doar zugrăvită, s-a spălat catapeteasma, s-a pus foiță de aur și s-a făcut ușa la altar; în 1941 s-a zidit din nou turla bisericii și s-au consolidat pereții care au suferit avarii din cauza cutremurului din anul 1940.

În anul 1988 Pr.Vasile Cozma împreună cu credincioșii parohiei au ridicat casa de prăznuire, sub prigoană comunistă, în doar o luna de zile.

De asemenea în 1990, cu binecuvantarea PS. Eftimie, Episcopul Romanului, au pus piatra de temelie pentru o nouă biserică, vechea biserică din 1903 fiind predată cu toate obiectele de cult pe baza de process-verbal în satul Țepoaia, comuna Ungureni.

Construcția noii biserici a durat 14 ani, respectiv din 1990 până în anul 2004, fiind realizată doar prin jertfa enoriașilor. La ridicarea noii biserici s-au folosit vagoane de ciment, cărămidă și 58 tone de fier. Pictura murală și catapeteasma au fost executate de pictorul Aurel Roșcan, ajutat de Cojan Ion, între anii 2001-2004 în tehnica fresco.

La 18 iulie 2004 s-a sfintit noua biserica cu hramul „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” de către I.P.S. Arhiepiscop Ioachim.

În anul 2011, sub coordonarea preotului paroh Munteanu C. Sorin s-a reabilitat instalația termică în biserică și în 2012 s-a extins aceasta și în casa de prăznuire.

În anul 2013 s-a refăcut gardul bisericii și s-au construit locurile de parcare, iar în anul 2014 s-a tras instalație de apă în casa de prăznuire, s-a făcut o terasă acoperită în fața acesteia si s-a construit un nou aghiasmatar.

În anul 2020, sub coordonarea actualului preot paroh Vasile Lica, s-a construit o casă mortuară în vecinătatea bisericii, fiind compusă din două camere cu un total de 100mp, înfrumusețată cu picturi cu scene reprezentative ale Învierii, precum și cu numeroși sfinți ai bisericii. Aceasta a fost sfințită în data de 25 octombrie de către PC. părinte protopop Vasile Cozma dimpreună cu un sobor de preoți.

În anul 2021 s-a construit lumânărarul din curtea bisericii, fiind realizat din cărămidă amprentată, soclul finalizat cu mozaic siliconat și cruci din marmură, iar partea superioară a lumânărarului avându-i pictați pe Sf.Dimitrie și Sf.Ioan.

Tot în acest an s-au renovat și mobilat holul și două camere la casa parohială, s-a refăcut gardul de jur împrejur cu plasă de fier galvanizat, precum și numeroase alte îmbunătățire în jurul casei.

În anul 2022 s-au concretizat lucrările de turnare a trotuarului din jurul bisericii, realizarea legăturilor cu fier de fundație, refacerea brâului bisericii și finalizarea acestuia cu mozaic siliconat.

S-au restaurat pictura din pridvorul și altarul bisericii, afectată de uzură, precum și ușile de lemn sculptat de la intrare.

S-au construit în vecinătatea casei sociale grupuri sanitare moderne cu apă curentă și toate elementele sanitare necesare.

 

Preoţii care au slujit:

-Pr. D. Sion (?-1878);

-Pr. Nourescu;

-Pr. Alexandru Rășcănescu (1933-1978);

-Pr. Vlad Ungureanu (1978-1985);

-Pr. Vasile Cozma (1985-2011);

-Pr. Munteanu C. Sorin (2011-2019);

-Pr. Vasile Lica (2019-prezent).

 

Sfinţiri, resfinţiri, slujbe cu arhiereu:

-18 iulie 2004 cu ocazia sfințirii noii biserici cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir” de catre I.P.S. Ioachim Arhiepicopul Romanului și Bacăului.

-25 octombrie 2010 cu ocazia hramului bisericii Pr.Vasile Cozma a primit vizita I.P.S. Arhiepiscop Ioachim.

-22 octombrie 2022 Pr.Vasile Lica a primit vizita I.P.S. Arhiepiscop Ioachim cu ocazia hramului parohiei și a primirii distincției de iconom stavrofor.

 

Obiecte de patrimoniu

Nu sunt.

(autor: Pr. Lica Vasile)

You may also like...