Căminarul Pavalache CRISTEA (1856) și Ana – mari ctitori băcăuani pomeniți la parohia Chetriș

Spătarul Pavel (Pavalache) Cristea (1856)

– singurul boier băcăuan care şi-a legat numele de ridicarea integrală a două biserici pe moşiile sale: Chetrişul şi Izvoarele, de ridicarea Catedralei Sfântul Nicolae din ora­şul Bacău (al cărei principal şi substanţial donator este), precum şi a spitalului din Bacău, edificiu căruia îi lasă aproape întreaga sa avere, urmărind ca în bugetul proiectatei instituţii, să intre şi venitul moşiei Izvoare.

Ziua de 21 iunie 2016 a fost una cu rezonanțe deosebite pentru credincioșii parohiei Chetriș și a filiei Gioseni prin întâlnirea de suflet pe care au avut-o la ceas de seară. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, ziua de bucurie a debutat cu primirea oaspeților începând cu ora 17.

20160621_171908
20160621_171930
20160621_173135
20160621_175733
20160621_180649
20160621_180713
20160621_180732
20160621_181451
20160621_184145

Au răspuns cu drag invitației părintelui paroh – preacucernicul părinte protoiereu Costică BUSUIOC – protopop al Protopopiatului Bacău, precum și preacucernicul părinte protoiereu Valentin TOFAN – protopop al Protopopiatului Piatra Neamț și de asemenea preoții care fac parte din cercul pastoral de aici și alți preoți colegi.

Sub protia celor doi părinți protoierei s-a început rugăciunea cu prezentarea pe scurt a ceea ce reprezintă aducerea aminte de înaintașii ctitori ai Bisericii din Chetriș, ai Bisericii “Sfântul Nicolae” din Bacău, ai Bisericii „Sfinții Voievozi” din cartierul Izvoare și de asemenea ai Bisericii “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din parcul CancicovPavel și Ana Cristea.

După momentul de trecere în revistă a activităților s-a săvârșit slujba de sfințire a apei, cu frumoasa participare la cântare a tuturor celor prezenți în sfântul locaș. După slujba Aghiasmei celei mici s-a săvârșit slujba parastasului pentru cei doi ctitori amintiți – Pavel și Ana Cristea – care își dorm somnul de veci în această frumoasă biserică din Chetriș.

A urmat apoi un bogat cuvânt de folos ținut de părintele protopop Valentin Tofan în care a amintit despre lucrarea și prezența Duhului Sfânt în viața noastră care ne dăruiește dragoste față de Dumnezeu, față de semeni și chiar față de vrăjmași.

Părintele protopop Costică Busuioc a mulțumit părintelui Valentin pentru prezență și cuvânt, a mulțumit de asemenea părintelui paroh iconom stavrofor Liviu-Vasile DĂNILĂ pentru organizare și pentru frumoasa implicare.

Gazda acestui eveniment – părintele Liviu – a mulțumit, la rândul său, tuturor celor prezenți, cler și credincioși, încheind seara cu oferirea de alese daruri. S-au oferit tablouri cu chipurile ctitorilor frumos înrămate și care au constituit un inedit și impresionant dar. Rugăciunea s-a încheiat cu o inimoasă cântare de “Mulți ani trăiască” adresată părintelui paroh Liviu Dănilă întrucât a doua zi părintele a împlinit o frumoasă vârstă fiind felicitat cu bucurie de toți cei prezenți.

.

.
Spătarul Pavel Cristea, singurul boier băcăuan care şi-a legat numele de ridicarea integrală a două biserici pe moşiile sale: Chetrişul şi Izvoarele, de ridicarea Catedralei Sfântul Nicolae din ora­şul Bacău, al cărei principal şi substanţial donator este, precum şi a spitalului din Bacău, edificiu căruia îi lasă aproape întreaga sa avere, urmărind ca în bugetul proiectatei instituţii, să intre şi venitul moşiei Izvoare.

Credincios și iubitor de biserică, iubitor de cultură, pe moşia Chetriş – alături de curţile boiereşti, Pavel Cristea a ridicat în anul 1833 prima dintre ctitoriile sale, biserica cu hramul Naşterii Preacuratei Fecioare. Biserica îşi păstrează şi astăzi structura originală. Construcție solidă, cu ziduri foarte groase, lipsită de pisanie, această biserică are ca singur element de datare o icoană semnată şi datată de meşterul Ioniţă Zugrav – 1833, an în care de altfel a și fost sfinţită biserica.

În sprijinul celor afirmate stă scrisoarea Episcopiei Roman din 1 octombrie 1833, prin care se aduce la cunoştinţa Protoieriei Bacău că „după arătarea ce ne-au făcut dumnealui căminar Pavalache – Pavel Cristea – de acolo pentru biserică ce au făcut din nou la satul dumisale Chetrişu… să scrie cucerniciei tale să sărvîrşeşti sfințirea apei”. In biserică se păstrează cele două portrete ale ctitorilor Pavel şi Ana Cristea lucrate în ulei pe tablă, poate opere ale aceluiaşi Ioniţă Zugrav, precum şi cripta ctitorilor.

Spitalul din Bacău, întemeiat din iniţiativa particulară a spătarului Pavel Cristea, a funcționat mai mult de 48 de ani în casele donate de marele boier. Într-un memoriu adresat Primăriei Bacău este subliniat faptul că „obşteşte este cunoscută dispoziţia care a fost [da<t] răposatul spă<tar Pavel Cristea consfințind cea mai mare parte a avutului său întru înființarea în casele sale din orașul Bacău a unui spital în care pătiminda omenire să-şi găsească azilul şi lecuire”.  Constituind desigur o clauză a donaţiei, spitalul va purta aproape 100 de ani numele donatorilor ”Pavel şi Ana Cristea”.

You may also like...