Cinci ani de la ridicarea la rangul de Arhiepiscopie

Anul acesta se împlinesc

5 ani de la ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie

cu titulatura Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului.

Proclamarea oficială a ridicării în rang a avut loc în ziua de 13 septembrie 2009, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Cuv. Parascheva” din Roman de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

act_tomos_patriarhal

În zilele de 18-19 iunie 2009, la Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Atunci, o hotărâre istorică avea să schimbe destinul celor peste 600 de ani de existență ai Episcopiei Romanului, care a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura de ”Arhiepiscopia Romanului și Bacăului”, fiind atribuit titlul de arhiepiscop Înaltpreasfințitului Eftimie, întâistătătorul eparhiei, și de Episcop-vicar Preasfințitului Părinte Ioachim Băcăuanul.

Pe 13 septembrie 2009, în curtea Centrului eparhial de la Roman, devenită neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor, Preafericitul Părinte Patriarh a înmânat însemnele arhiepiscopale și episcopale celor doi ierarhi de la Roman. În duhul sărbătorii istorice, Tomosul Patriarhal a fost citit de către Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericirea Sa a subliniat că actul de ridicare în rang de Arhiepiscopie a Episcopiei Romanului trebuie privit ca un gest de recunoștință față de realizările din cei peste 600 ani de existență a eparhiei, în care s-a mărturisit neîntrerupt credința ortodoxă, s-a păstrat unitatea Bisericii și a rodit cultura creștină izvorâtă din credință și rugăciune.

În anul 2014 s-au împlinit cinci ani de la acest eveniment de importanță majoră pentru viața spiritual religioasă a eparhiei astfel încât ne simțim onorați să prezentăm câteva dintre activitățile desfășurate, în eparhia noastră, în acest răstimp.

În cei cinci ani de existenţă, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a cunoscut o dinamizare a activităţii tuturor sectoarelor care își desfășoară misiunea în cadrul Centrului eparhial, aflat sub directa îndrumare a PS Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, începând cu anul 2008. Administrația eparhială este organizată și structurată pe sectoare de activitate între care amintim: Sectorul vicariat, sectorul administrativ-bisericesc, sectorul economic-financiar, sectorul administrativ-gospodăresc, sectorul canonic şi juridic, sectorul social-filantropic și misionar, sectorul patrimoniu şi construcţii, sectorul cultural, sectorul colportaj, cancelaria bisericească și exarhatul.

 

SECTORUL ADMINISTRATIV

al eparhiei se îngrijește de supravegherea respectării prevederilor legale, statutare și a hotărârilor Sfântului Sinod al BOR, organizează examene de capacitate preoțească, se deplasează în teritoriu pentru implementarea hotărârilor Sfântului Sinod și urmărește perfecționarea continuă a preoților prin participarea lor la cursurile pastorale.

Una dintre schimbările administrative majore care au avut loc în perioada de la înfiinţarea Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, o reprezintă reorganizarea administrativă a eparhiei, prin înființarea, în anul 2010, a două noi protopopiate, la Sascut și Buhuși, cu scopul de a răspunde cerințelor pastorale actuale. De asemenea, în această perioadă, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-a consemnat punerea pietrei de temelie pentru 23 de biserici și așezăminte sociale, sfințirea a 50 de noi biserici, alte 60 fiind resfințite. Cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, în cei cinci ani, s-au adăugat 115 noi slujitori ai sfintelor altare, preoţi şi diaconi trimişi să păstorească sufletele credincioşilor de pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Astfel, la ora actuală pe teritoriul eparhiei activează 471 de preoți în 432 de parohii, împlinind în comunitățile unde au fost rânduiți de ierarh activitatea misionară, filantropică, culturală, liturgică și pastorală și încercând să răspundă nevoilor spirituale a celor aproximativ 600.000 de credincioși pe care îi păstoresc.

 

 SECTORUL FILANTROPIC

Un aspect important al activității derulate în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost grija față de cei aflați în dificultate, de persoanele cu nevoi speciale, de bătrânii fără familie sau fără adăpost și de copii proveniți din familii sărace. Sub directa coordonare a Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, Biroul de asistență socială al Arhiepiscopiei noastre a pus accentul pe dezvoltarea, diversificarea și profesionalizarea serviciilor oferite diverselor categorii de beneficiari. Astfel, pe întreg cuprinsul eparhiei funcţionează 55 de unități caritabile şi 7 ONGuri, prin care se derulează programe sociale de tipul centrelor de zi, cantine, centre sociale, școală după școală, programe sociale și educaționale. Acest sector are în componență preoți slujitori care activează în unități militare,  penitenciare, spitale și așezăminte de ocrotire socială destinate copiilor, persoanelor vârstnice, celor cu handicap etc. Dintre acestea se remarcă:

 1. Fundația ”Episcop Melchisedec” – Filiala Roman, care are în componență un Centru de zi pentru copii din familii aflate în dificultate și un Centru Social Multifuncțional unde se oferă asistență socială și consiliere persoanelor aflate în situații de risc social, adăpost și găzduire temporară, asistență medico-legală și consiliere psihologică. Din anul 2012, în cadrul Fundației funcționează o Grădiniță cu program prelungit, iar din 2013 un Cabinet stomatologic și, de asemenea, un Cabinet de medicină de familie, unde se asigură servicii medicale non-stop.
 2. În cadrul Fundației ”Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău se oferă servicii de tipul: consiliere, sprijin și informare, centru de zi pentru copii și adulți cu autism, ”școală după școală”, cabinet stomatologic cu servicii gratuite, prevenire, evaluare, informare și consiliere a persoanelor dependente de droguri etc.
 3. Așezământul social-filantropic ”Sf. Voievod Ștefan cel Mare”- Hârja oferă servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru aproape o sută de persoane în vârstă, aflate în situații de dependență/semidependență și cu grad ușor sau accentuat de handicap, la aceștia adăugându-se bătrâni ce beneficiază de servicii la domiciliu.

 

SECTORUL ECONOMIC

La inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioachim Băcăuanul, prin gestionarea judicioasă a resurselor materiale și financiare în cei cinci ani de la ridicarea la rangul de Arhiepiscopie au fost realizate, prin Sectorul economic-financiar, următoarele obiective edilitare:

 • Înființarea Fabricii de lumânări ”Sf. Fotini”
 • Înființarea Atelierului de croitorie veşminte preoţeşti ”Cămașa lui Hristos”
 • Înființarea depozitului de colportaj „Sf. Dionisie Exiguul”
 • Deschiderea a trei magazine cu obiecte bisericești în Bacău şi Roman
 • Reabilitarea și recompartimentarea birourilor administraţiei eparhiale
 • Renovarea vilelor ”Lucian Triteanu”
 • Reabilitarea Casei Arhierești și a Căminului preoțesc ”Casa Epivata”, din incinta Centrului eparhial Roman
 • Înființarea Centrului social-gospodăresc ”Sf. Cuvios Antipa”- Itești

 

SECTORUL PATRIMONIU ȘI CONSTRUCȚII

Prin intermediul sectorului patrimoniu și construcții, până în prezent, au fost inventariate 559 de lăcașuri de cult, la care se adaugă un număr de 104 edificii care sunt în stadiul de șantier.

Între proiectele de maximă importanță aflate în derulare, amintim: Catedrala ”Înălțarea Domnului” din Bacău, ajunsă la etapa finisajelor interioare, Catedrala ”Pogorârea Sfântului Duh” din Onești, Catedrala ”Sf. Nicolae” din Buhuși, finalizată în această toamnă, Catedrala ”SF. Nicolae” din Moinești, Spitalul ”Precista Mare” din Roman şi proiectul de Digitizare a fondului de carte de patrimoniu existent în biblioteca eparhială. În anul 2013, a debutat, de asemenea, un amplu proiect de reabilitare a Casei Sterian, un obiectiv de patrimoniu reprezentativ al municipiului Bacău, aflat inițial într-o stare avansată de degradare, care a fost preluat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în vederea înființării unui centru de coordonare a activităților misionare, social-filantropice și culturale pentru judeţul Bacău.

 

SECTORUL CULTURAL

Pe parcursul anilor 2009-2014 s-au derulat multiple activități cultural-religioase concretizându-se în organizarea de simpozioane, conferințe pastoral-misionare, concursuri cu tematică religioasă, procesiuni cu caracter cultural-religios, surprinse în paginile revistei ”Cronica Romanului”, buletinul oficial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Activitatea culturală s-a concretizat şi în cele 20 de volume publicate sub egida Editurii ”Filocalia”, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul. Între acestea proiecte de anvergură menţionăm că se află în derulare publicarea integrală a operei episcopului Melchisedec Ştefănescu, deschiderea colecţiilor Catehetica, Teologia, Hagiografia inaugurate cu volume aparţinând Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul.

În plan educațional, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului este reprezentată de Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec”, fostul Seminar Teologic, în cadrul căruia tinerii sunt pregătiţi în spiritul valorilor Bisericii noastre strămoşeşti, la specializări ca: Teologie, Turism religios, iar din anul școlar 2014-2015, a fost înființată şi o clasă de învățământ post-liceal sanitar.

Parteneriatul solid dintre Biserică şi Şcoală a luat, în ultimii cinci ani, şi forma proiectului ”Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți”, implementat în fiecare dintre cele șase protopopiate la începutul și sfârșitul fiecărui an școlar, în cadrul căruia elevii de pe întreg cuprinsul eparhiei se întâlnesc cu ierarhul şi preoţii locului pentru binecuvântare.

Catehetic

De-a lungul celor cinci ani, au fost derulate proiecte catehetice ce au avut ca obiectiv general conștientizarea importanței prezenței lui Hristos în viața omului, între acestea numărându-se ”Hristos împărtășit copiilor” , ”Calea mântuirii”, ”Alege Școala” și altele.

Mass media

Activităţile de interes sunt aduse la cunoştinţa publicului prin intermediul Biroului de presă al Arhiepiscopiei, care a făcut ca momentele de referință din viața Eparhiei să fie reflectate la nivel naţional, cu sprijinul agenției de știri ”Basilica” a Patriarhiei Române, ziarului ”Lumina”, dar și a postului de televiziune „Trinitas” al Patriarhiei Române.

SECTORUL SILVIC

Fondul forestier aflat în proprietatea și gestionarea Centrului eparhial, prin grija Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, a fost întregit prin recuperea pădurilor și achiziționarea altora noi, sub coordonarea sectorului silvic în colaborare cu sectorul juridic, creându-se o baza de date care oferă informații importante referitoate la caracteristicile acestuia, lucrările executate sau în curs de executare.

SECTORUL EXARHAT

Pe teritoriul jurisdicțional-canonic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului funcționează 35 de așezăminte monahale, însumând un număr de 422 călugări şi călugăriţe. Cel mai nou așezământ mănăstiresc este metocul chiriarhal ”Acoperământul Maicii Domnului” de la Valea Budului înființat prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul în anul 2013. Pe lângă programul liturgic specific, munca dinamică în atelierele de croitorie, pictură, precum și ascultările pe sectoarele administrativ-gospodărești, mănăstirile eparhiei dezvoltă programe social-filantropice cum ar fi îngrijirea în sistem rezidențial pentru persoane vârstnice (M-rea Bogdana) sau proiectul ”Masa Pelerinului” (M-rea Giurgeni, M-rea ”Sf. Sava” Berzunți, M-rea Ciolpani), la care se adaugă oferirea de ajutoare materiale și financiare în vederea construcției de case pentru persoane defavorizate.

You may also like...