Cinste tuturor celor ce veghează la ocrotirea poporului nostru dreptmăritor

Ziua Armatei Române este o sărbătoare consemnată cu recunoștință în cartea faptelor nemuritoare ale istoriei neamului românesc. Cinstind memoria soldaților români, venerându-ne eroii, facem dovada că îi prețuim, arătându-ne totodată prețuirea față de jertfa lor supremă și față de idealurile pentru care au luptat și pe care le-au lăsat în grija fraților de arme care astăzi, în numeroase zone strategice-militare, garantează liniștea și siguranța noastră. Ziua Armatei Române este o sărbătoare consemnată cu recunoștință în cartea faptelor nemuritoare ale istoriei neamului românesc. Cinstind memoria soldaților români, venerându-ne eroii, facem dovada că îi prețuim, arătându-ne totodată prețuirea față de jertfa lor supremă și față de idealurile pentru care au luptat și pe care le-au lăsat în grija fraților de arme care astăzi, în numeroase zone strategice-militare, garantează liniștea și siguranța noastră.

Deşi pe plan mondial ideea de neam, popor, identitate, spiritualitate, jertfă, crez încearcă să se constituie într-o altfel de paradigmă, Armata trebuie să rămână aceeaşi instituţie disciplinată care asigură echilibrul și independența ţării şi a neamului românesc, stând mereu de veghe și asigurându-ne confortul și siguranța viețuirii noastre în spațiul pe care cu prețul supremei dăruiri, soldatul român l-a apărat de-a lungul istoriei.

Astăzi, de Ziua Naţională a Armatei Române, prin solemnităţile militare şi religioase desfășurate cu sobrietate, în conformitate cu restricțiile impuse de criza medical actuală, însă nu cu mai puțin entuziasm, noi comemorăm pe cei ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea şi spiritualitatea  neamului nostru. Comemorându-i, simţim că sufletele lor sunt vii, că mormintele lor păzesc hotarele țării, iar sângele lor udă permanent arborele libertăţii noastre. Pentru faptele lor extraordinare, eroii rămân nemuritori în conștiința unui neam, numele lor fiind așezate de Biserică alături de cele ale martirilor, apărători ai dreptei credinţe, în zile speciale aşa cum este și cea pe care o omagiem în această zi.

Realitatea medicală a timpurilor actuale ne întărește convingerea că omul este o ființă angajată într-o permanent luptă pentru supraviețuire. Nu doar cadrele militare sunt responsabile de menținerea stării de pace în societate sau în lume, ci și ierarhia Bisericii, cadrele medicale sau cele didactice, cele aparținând forțelor de ordine publică sau care fac parte din structurile politice. Omul în sine, dincolo de vocația sa socială, este chemat astăzi să lupte pentru menținerea stării de siguranță în plan social, familial sau profesional asemenea ostașilor care au ctitorit această țară. Trăim timpuri în care este necesar să ne asumăm exemplul bravilor noștri soldați care și-au sacrificat bucuria unui trai comod pentru binele comun, manifestându-ne prin implicare grija și compasiunea față de cei aflați în lupta pentru supraviețuire.

Această zi în care sărbătorim Armata Română să fie pentru noi prilej de cinstire a eroilor, zi de pomenire a tuturor martirilor ce şi-au încununat lupta cu laurii biruinţei neamului şi a credinţei strămoşeşti luptând cu răul prezent în lume sub orice formă, dar și motiv de omegiere a faptelor tuturor celor care, sub simbolul tricolor al României, s-au angajat în lupta de eradicare a îmbolnăvirii cu noul coronavirus .

În această zi de sărbătoare felicităm şi binecuvântăm pe toţi ofiţerii, cadrele militare, soldaţii și ostenitorii ce sprijină această instituție emblematică pentru neamul românesc, dorindu-le tuturor multă sănătate şi ajutor în împlinirea misiunilor încredinţate lor spre ocrotirea poporul nostru dreptmăritor!

✝IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

You may also like...