Concursul „Biserica și Școala din sufletul meu”

Copiii din grupele de cateheză ale proiectului „Hristos împărtășit copiilor” din fiecare parohie pot participa la un nou concurs de creație organizat de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române. Competiția intitulată „Biserica și Școala din sufletul meu” este dedicată Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox.

Copii-Concurs_w2000_h1335_q100

La Concursul „Biserica și Școala din sufletul meu” se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie și copii din grupa de cateheză de la fiecare parohie, cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani. Echipa, constituită și pe criterii de vârstă (primară, gimnazială și liceală), va trebui să întocmească lucrări de creație pe tema relației dintre Biserică și Școală reflectată în viața lor. Portofoliul de lucrări pe care trebuie să îl alcătuiască fiecare echipă este foarte variat și în principal se urmărește stimularea creativității, a lucrului în echipă, dar și familiarizarea cu mijloace moderne de comunicare și artistice: fotografie, filmare, multimedia. Concursul are următoarele secțiuni: literară, artistică și multimedia. După alcătuirea lucrărilor de creație, portofoliile vor fi trimise la protopopiate, în perioada 15-28 martie 2016, cu men­țiunea: Pentru Concursul național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu”. Concursul va cunoaște două etape de evaluare: protopopiat și eparhial, iar la nivel național va fi premiat locul I de la nivelul fiecărei eparhii.

Stimularea creativității copiilor urmărește motivarea lor cu privire la procesul educațional și combaterea abandonului școlar. „Metoda cea mai viabilă în cultivarea şi potenţarea autoeficacităţii copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar este creaţia. Activităţile de creaţie contribuie decisiv la descoperirea şi cultivarea unor aptitudini înnăscute, sporind astfel încrederea în potenţialul personal şi în valoarea actului educativ. Lumea copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea în diferite domenii, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul. Prin Concursul de creaţie «Biserica și Școala din sufletul meu» dorim să înţelegem această lume, să cunoaştem mai bine preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi şi să oferim şansa ca acestea să fie evidenţiate şi fructificate”, ne-a spus părintele Constantin Naclad, coordonatorul programului „Hristos împărtășit copiilor”.

Un scop important al concursului este identificarea copiilor cu aptitudini artistice și cultivarea acestora. „Printre scopurile principale putem enumera potenţarea aptitudinilor şi competenţelor sociale ale copiilor înscrişi în program; identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare şi de dezvoltare a interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară), plastice (desen, fotografie), teologice, de comunicare şi organizare, cunoaşterea, afirmarea şi stimularea potenţialului social, artistic, plastic, teologic şi de comunicare al elevilor din clasele I-XII, conştientizarea rolului educaţiei în viaţa unui copil şi a posibilităţilor pe care le oferă aceasta pentru integrarea în viaţa socială, prevenirea părăsirii timpurii a școlii”, ne-a mai spus părintele Constantin Naclad.

You may also like...