Concursul Naţional Catehetic „Hristos: sufletul satului meu” va fi implementat în Eparhia Romanului și Bacăului

Eparhia Romanului și Bacăului cu binecuvântarea și aprobarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, va implementa în perioada 20 decembrie 2018 – 21 mai 2019 prin Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului Cultural în parohiile din protopopiatele Roman, Bacău, Onești, Moinești, Buhuși și Sascut, concursul Naţional Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”. Evaluarea și premierea lucrărilor parohiilor implicate în concurs la nivel de fiecare protopopiat (acordarea premiilor I, II și III) se va face până în data de 30 martie 2019.

Concursul Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 6.420/2018), de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în perioada 15 decembrie 2018 – 21 mai 2019.

Acest concurs se adresează copiilor participanți la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național „Hristos împărtășit copiilor”, preoților coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și altor educatori creștini. El va evidenția frumuseţea satului românesc, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de credință și de neam în țara noastră păstrată prin preoţi, învăţători, primari gospodari și oameni vrednici ai satului românesc. Concursul îşi propune să contribuie la redescoperirea valorilor păstrate şi promovate de satul românesc, de-a lungul timpului.

Obiectivele urmărite sunt următoarele:

  • afirmarea rolului Bisericii în viaţa satului românesc;
  • elogierea unor harnici clerici slujitori, învăţători devotaţi şi primari luminaţi ai satului creştin românesc de ieri şi de azi;
  • descrierea rolului preotului şi a familiei sale în viaţa satului;
  • identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice, literare şi de dezvoltare a interesului pentru creaţia populară;
  • asigurarea unei bune colaborări Biserică-Şcoală-Familie.

La concurs se vor înscrie elevi din învăţământul preuniversitar (7-18 ani, indiferent de număr), care fac parte din grupa de cateheză, sub coordonarea unui preot şi unui profesor de religie/altă disciplină. Grupul de cateheză format la nivelul parohiei va realiza împreună un proiect care va avea un caracter cultural – artistic, care poate cuprinde creații literare – artistice – multimedia, reprezentarea acestora în spațiul public, în cadrul unor evenimente organizate sau în spații private, având un caracter filantropic (spital, orfelinat, cămin de bătrâni etc.).

Concursul Naţional Catehetic „Hristos: sufletul satului meu” cuprinde trei secţiuni: literară, artistică și multimedia. Fiecare echipă de la nivelul parohiei va alcătui un proiect care va conține, la alegere, lucrări cu conținut teoretic (din secțiunea literară) şi lucrări cu caracter practic (din secțiunile artistică sau multimedia). Lucrările vor fi prezentate în cadrul unui eveniment organizat de către echipă (expoziție, scurt recital, spectacol etc.). Tematica acestor lucrări trebuie să fie subordonată Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) și să se încadreze în obiectivele specifice enunțate mai sus.

Temele din secțiunea literară pot fi:

a. O poezie despre biserica din sat;

b. Un eseu/o compunere despre preotul, învățătorul sau primarul care a rămas în istoria satului ca un model de suflet dăruit comunității până astăzi (max. 2 pagini);

c. O foaie parohială/buletin parohial/articol de ziar pe tema concursului;

d. O rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei din școală (profesori şi elevi).

În secțiunea artistică se pot găsi :

a. O icoană a unui praznic împărătesc/a unui sfânt ocrotitor al satului sau al bisericii din sat;

b. Meşteşugărie tradițională, creații populare (sculptură, materiale neconvenţionale, mozaic, broderie, ţesătură, origami);

c. Festival de cântece și jocuri tradiționale;

d. Festival de muzică populară sau religioasă legată de tema satului românesc.

Iar în secțiunea multimedia:

a. Prezentări powerpoint despre:

– Biserici vechi, monumente, creații și tradiții populare vechi, personalități care au marcat istoria unei comunități și care au rămas în conștiința populară etc.;

b. Film despre satul românesc.

Informații privind implementarea și desfășurarea în parohii a acestui concurs național catehetic se pot obține la numărul de telefon 0745.999.698, la preotul Daniel-Ionel Marari, inspector eparhial la Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului Cultural.

You may also like...