Concursul național catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea” în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Concursul Național Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 10.832/2019), de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației şi Cercetării, în perioada 15 noiembrie 2019 – 21 mai 2020. În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului se implementează cu binecuvântarea IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim prin Biroul de catehizare și activități cu tineretul din cadrul Sectorului Cultural al Administrației Eparhiale. Concursul național se va derula în toate parohiile din cadrul protopopiatelor Roman, Bacău, Onești, Moinești, Buhuși și Sascut.

82347384_1456132707869005_719460606091984896_okj
doxol_0

Obiective specifice 

  • încurajarea și susținerea familiilor care duc o viață creștină autentică și prezentarea lor ca modele; 
  • exemplul familiei preotului în pastorația comunității, ca model asumat de viață creștină; 
  • afirmarea și promovarea sfințeniei căsătoriei, a solidarităţii în familie și între familii, demnitatea maternității, a paternității, a filiației și a fraternității, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate; 
  • susținerea și apărarea familiei creștine în societatea contemporană în fața provocărilor actuale și a „modelelor” străine de valorile creștine; 
  • educația copiilor: responsabilitate a familiei, a Bisericii și a Școlii. 

ASPECTE ORGANIZATORICE 

1. Grup țintă: grupurile catehetice parohiale. 

2. Durata concursului: 15 noiembrie 2019 – 21 mai 2020. 

3. Participanți: Concursul se adresează copiilor, preoților, profesorilor de religie/de altă disciplină implicați în Programul Naţional Catehetic Hristos împărtășit copiilor și altor educatori creștini. 

La concurs se vor înscrie elevi din învăţământul preuniversitar (7-18 ani, indiferent de număr), care fac parte din grupa de cateheză, sub coordonarea unui preot şi unui profesor de religie/altă disciplină. Grupul de cateheză format la nivelul parohiei va realiza împreună un miniproiect care va avea un caracter filantropic – cultural, va fi realizat şi implementat în întregime de către copii şi se va adresa cu preponderenţă familiei.

Fiecare miniproiect va conţine, în mod obligatoriu, următorele informaţii: 

A. Titlu: în funcţie de specificul său, fiecare proiect va avea un titlu propriu, personalizat; 

B. Echipa de realizare: 

– denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon); 

– denumirea unităţii de învăţământ (dacă este cazul) şi date de contact (adresă și telefon); 

– numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail); 

– numele profesorului de religie/altă disciplină și date de contact (adresă, telefon, e-mail) – dacă este implicat; 

– numele copiilor din grupa de cateheză, vârsta acestora şi, după caz, rolul pe care fiecare l-a avut în miniproiect; 

C. Locul desfăşurării: va fi stabilit de echipa care realizează miniproiectul; 

D. Perioada de organizare: se va face în funcţie de calendarul general al concursului şi de specificul miniproiectului; 

E. Buget: se vor preciza care sunt resursele umane, materiale și financiare care susțin miniproiectul. Finanțarea va fi asigurată de grupa de copii prin mijloace creative, care să implice comunitatea parohială și autoritățile locale. Se apreciază modul în care echipa de implementare a miniproiectului a sensibilizat opinia publică față de persoanele aflate în suferință; 

F. Beneficiari: numărul persoanelor aflate în suferință sau alte categorii de persoane care beneficiază de activitățile miniproiectului, prezentarea cazului

REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL CONCURSULUI 

Prin acest concurs se stimulează creativitatea elevilor, încrederea în capacitățile personale, socializarea, integrarea și formarea unei atitudini favorabile față de școală şi de valorile autentice ale familiei. Concursul încurajează colaborarea preotului cu profesorii unităţilor de învăţământ aflate pe teritoriul canonic al parohiei.Concursul îşi propune să contribuie la dezvoltarea creativității prin libertatea oferită participanților în inițierea unor idei de proiect precum și a sentimentelor de atașament față de familie și valorile ei. Prin raportarea la tematica anului omagial copiii vor fi îndemnați să se apropie mai mult de părinții lor, iar preoții și profesorii implicați vor fi încurajați să acorde prioritate familiei în orizontul activității pastorale și didactice.  

(Biroul de catehizare și activități cu tineretul – pr. Daniel-Ionel Marari)

You may also like...