Conferință despre Împărăția lui Dumnezeu, la Parohia Ortodoxă Lazaret

Duminică, 14 aprilie, la Parohia Ortodoxă Lazaret a avut loc conferința cu tema “Împărăția lui Dumnezeu” susținută de către poetul Marius Iordachioaia din Piatra Neamț.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea făcută de pr. Eugen Ciuche cu privire la activitatea desfășurată în plan literar de către invitat, respectiv colaborarea cu Ziarul Lumina, publicarea de volume de poezii și susținerea de conferințe cu tematică religioasă.
Poetul Marius Iordachioaia a început prin explicarea alegerii temei conferinței care pleacă de la primele cuvinte ale proovăduirii lui Hristos “s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu”. Poetul, foarte ancorat în viața duhovnicească, una care îndeamnă la propovăduirea lui Dumnezeu, constată totodată o scădere a abordării duhovnicești a existenței, în balanță cu creșterea rolului psihologiei în biserică. A urmat o prezentare detaliată și argumentată scripturistic pentru a reaminti celor de față faptul că întreaga viață din Biserică ne conduce în mod desăvârșit spre a-L descoperi pe Dumnezeu în necazurile, bucuriile și trăirile noastre zilnice. Cel care nu trece peste aceste piedici prin credință și o relație vie cu Dumnezeu, acela va rămâne să caute soluții psihologice pentru  aspecte de ordin duhovnicesc, ca atare se va sprijini pe ajutorul omenesc – finit, în locul celui infinit – dumnezeiesc.
Împărăția lui Dumnezeu este prezentată ca fiind dragostea lui Hristos față de lume, în care invită pe fiecare în parte să guste din darurile Sale, asemenea icoanei Sfintei Treimi, a Sf. Andrei Rubliov, prin care fiecare persoană se dăruiește celeilalte, într-o dragoste smerită și desăvârșită. În contrast cu această icoană se vede atitudinea lui Iuda, la Cina cea de Taină, în care omul refuză comuniunea cu Dumnezeu și Împărăția Sa. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin aceea că se dăruiește oamenilor în toate cele pe care Hristos le face: când iartă, când săvârșește minuni, când predică, pe Cruce și prin Înviere etc. “El face din Împărăția Sa un veșnic “azi” și ne cheamă să înveșnicim, să trăim zilnic această veșnicie, pentru a trezi în noi dorul după cele cerești încă din viața pământească”, spune poetul. Acest lucru schimbă radical comportamentul, trăirile și gândirea unui creștin, care găsește în biserică ajutoare sfinte de a statornici această necesară deprindere prin cuvintele Scripturii, viețile sfinților, Sf. Taine, pocăință. În acest fel Împărăția lui Dumnezeu începe a fi trăită încă din această viață, iar Hristos este alături de cel care pornește în căutarea Sa prin îndepărtarea de cele păcătoase și neputincioase ale acestei lumi, ascultând și împlinind poruncile sfinte.
Cuvântul Sf. Daniil Sihastrul: “să fie luarea ta aminte la Împărăția lui Dumnezeu și degrabă o vei dobândi” au fost puse înainte celor prezenți tocmai pentru a sublinia ținta și finalitatea sufletului omenesc.
La final, poetul a recitat o poezie în care autorul aseamănă Împărăția cu un dor pe care îl alină doar lepădarea de sine, pentru a trona Hristos în sufletele noastre.
După întrebările adresate de credincioșii participanți la conferință, Părintele Marius Iacobeanu a mulțumit poetului Marius Iordachioaia pentru rolul său de a fi reușit să trezească în suflete dorul inițial care ne-a adunat pe toți când am răspuns chemării lui Hristos, dar pe care l-am uitat datorită pierderii noastre în cele cotidiene și finite ale existenței noastre.

You may also like...