Congres internațional de teologie la București

În perioada 23-29 octombrie 2017, la Palatul Patriarhiei din București se va organiza, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Congresul internaţional de teologie intitulat „Viaţa Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului – persecuţie, rezistenţă şi mărturisire”.

Acest eveniment academic este organizat de Sectorul teo­lo­gic-educațional al Administrației Patriarhale, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, în contextul anului 2017, declarat în Patriarhia Ro­mână drept Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apă­rătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Lucrările congresului vor fi structurate în urmă­toarele patru secțiuni:

  • „Ostilitatea comunismului ateu față de religie: forme de manifestare”;
  • „Viața parohiilor, mănăstirilor și a șco­lilor de teologie în timpul comunismului”;
  • „Personalitatea, curajul și înțelepciunea Patriarhului Justinian în timpul comunismului”;
  • „Cinstirea memoriei mărtu­risitorilor și apărăto­rilor Ortodo­xiei, ca semn de re­cunoștință și sursă de înnoire spirituală și pastorală azi”.

La lucrările acestui congres vor participa reprezentanți ai institu­țiilor de stat, ierarhi, preoți, profesori și specialiști din țară și din străinătate, precum și delegați ai Bisericilor Ortodoxe surori care au avut de suferit în perioada comunistă (din Rusia, Bulgaria, Georgia, Polonia, Albania, Cehia și Slovacia). Par­ticipanții străini vor vizita Biserica „Sfântul Ioan”-Piață, Mă­năstirea Radu Vodă (unde se află mormântul Patriarhului Justinian), Mănăstirea Cernica (unde se va săvârși slujba Parastasului pentru mărtu­risitorii care au avut de suferit în timpul comunismului), Mănăs­tirea Antim (Muzeul Rugul Aprins) și șan­tierul Catedralei Naționale (cu hramul „Înălțarea Domnului” – praznic la care sunt pomeniți toți eroii români, din toate timpurile). Totodată, vor participa și la piesa de teatru „Mărturisitorii”, în regia lui Ma­rian Ciripan.

Prin organizarea acestui congres internațional de teologie, Patriarhia Română își propune să-i comemoreze pe toți cei care au fost persecutați pentru mărtu­risirea și apărarea credinţei ortodoxe în perioada regimului tota­litar ateu, aceștia fiind pentru noi toți modele de curaj, fermitate și demnitate.

You may also like...