Consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru disciplina Religie

În perioada 13-16 septembrie 2022, la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat Consfătuirea națională a inspectorilor de Religie, la care au participat coordonatorii disciplinei din întreaga țară, reprezentanții cultelor religioase, dar și experții domeniului pedagogiei și psihologiei școlare. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Inspectoratul Școlar al județului Bacău a fost reprezentat de către părintele profesor dr. Adrian Alexandrescu.

Întâlnirea a debutat marți, 9 septembrie 2022, cu o slujbă de Te Deum, săvârșită în catedrala ctitorită de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, în prezența  reprezentanţilor Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române, delegat fiind pr. George Jambore, consilier patriarhal, dar și ai reprezentanților Ministerului Educaţiei: dl. prof. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector general pentru disciplina Religie, dl. Romeo Moşoiu, consilier al Ministrului Educaţiei, dna. prof. Mihaela Zăbavă, de la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), dna. prof. Mihaela Andreianu, Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, dar şi a inspectorilor și experților responsabili cu disciplina Religie din întreaga ţară.

Pe agenda de lucru a întâlnirii s-au regăsit teme precum: diagnoza procesului educaţional pe discipline/compartimente la nivelul fiecărui judeţ, pentru anul 2021-2022; enunțarea priorităților educaționale pentru anul școlar 2022-2023; cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 2022-2023; structura anului școlar; portofoliul/mapa inspectorului de specialitate; noul Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP; noile Repere metodologice pentru clasa a X -a, bursele de performanță, mentoratul pentru cariera didactică, rolul motivației în educație, noutăți, puncte critice, măsuri şi acţiuni generate de acestea.

Concluziile lucrărilor consfătuirii, precum şi alte aspecte privind predarea disciplinei Religie, vor fi transmise cadrelor didactice în cadrul consfătuirilor judeţene.

You may also like...