Constituirea Federației Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung din România

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” va reprezenta Federația Filantropia a Patriarhiei Române în FEDERAȚIA FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG din România.
În data de 11 decembrie 2019, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și cu avizul favorabil al Federației Filantropia a Patriarhiei Române, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a devenit membru fondator al celei mai importante organizații naționale care se dedica sprijinirii persoanelor vârstnice și a celor diagnosticate cu boli paliative.

thumbnail_10
thumbnail_1_3
thumbnail_2_3
thumbnail_3_3

Federația Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung din România s-a constituit în urma ședinței Consiliului Director format din reprezentanții Colegiilor Regionale din țară. Consiliul Director a decis și viitoarea formulă de coordonare a federației. Președintele Federației a fost desemnat Pr. Ilarion Mâță, Președintele Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” și Inspector eparhial la Sectorul Social – Filantropic al Arhipiscopiei Romanului și Bacăului care a prezidat ulterior ședința de constituire.

Pe ordinea de zi au fost propuse și dezbătute:

– Au fost prezentate atribuțiile structurii de conducere a Federației formată din:

 • Președinte MÂȚĂ ILARION
 • Directorului executiv PAVEL ALEXANDRU GERARD
 • Vicepreședintele BALA LUCIAN
 • Secretar MAFTEI PĂVĂLUCĂ ANCA DIANA

Consiliul Director este format din reprezentanții colegiilor regionale, câte un membru pentru fiecare colegiu regional, sub coordonarea președintelui.

Lucian BALA pentru Colegiul regional BUCUREȘTI

Daniel NICULA pentru Colegiul regional MUNTENIA

Anca Diana MAFTEI – PĂVĂLUCĂ pentru Colegiul regional MOLDOVA

Adela Maria CERGHIZAN pentru Colegiul regional TRANSILVANIA

Dana BOZINTAN pentru Colegiul regional BANAT

Marius SIMA pentru Colegiul regional OLTENIA

 La Federaţie pot adera asociaţii si/sau fundaţii, furnizori de servicii sociale, educaționale, medicale sau socio – medicale adresate persoanelor vârstnice și cu boli terminale, care funcţionează în țără sau în afara teritoriului României şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în condițiile legii statului pe teritoriul căruia funcționează, dacă sunt valabil constituite în statul de resedinta, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România.

Sediul Federației este în Județul Ilfov, Comuna Clinceni, Sat Olteni, Șoseaua de Centură nr. 3 E, Parter, Camera nr. 2.

Scopul Federaţiei este să sprijine persoanele vârstnice și cele din spectrul paliației și aparținătorii acestora printr-o îngrijire demnă și profesionistă, în vederea creșterii calității vieții și să crească impactul şi eficienţa acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient la provocările socio-medicale actuale ale îngrijirii pe termen lung.

Obiectivele Federaţiei sunt:

 1. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a membrilor, membrilor asociați și a altor organizații non guvernamentale, furnizori acreditați ce dețin licență de funcționare, dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor de formare și ocupare și a serviciilor de sănătate și asistență socială;
 2. Dezvoltarea cooperării dintre organizațiile membre, inclusiv organizații asociate;
 3. Dezvoltarea cooperării cu organizaţiile aspirante la statutul de membru, cu entități private profit și non profit, cu instituții și autorități publice centrale și locale de la nivel național și internațional, în vederea atingerii obiectivelor comune; 
 4. Susţinerea intereselor organizațiilor membre ei în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice sau private;
 5. Îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile de interes ale Federaţiei: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare comunitară, economie socială, protecția mediului, promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti;
 6. Elaborarea şi implementarea de strategii, programe și proiecte comune în domeniile: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane și furnizare de formare continuă și servicii de ocupare, dezvoltare comunitară, protecția mediului, promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti și conservare, restaurare și gestionare obiective de patrimoniu;
 7. Consolidarea capacității de furnizare de servicii de dezvoltare organizațională și dezvoltare de resurse umane pentru structuri ale organismelor regionale, autorităților publice și ale societății civile;
 8. Înființarea de unități socio-medicale și sanitare specializate în îngrijiri paliative: centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, spitale (cu spitalizare continuă și de zi), ambulatorii, centre de zi și echipe specializate pentru îngrijiri la domiciliu; acordarea de îngrijiri paliative în unitățile proprii cât și în unități sanitare și medico-sociale, conform unor convenții de tip parteneriat;
 9. Înființarea de unități sanitare: spitale (cu spitalizare continuă și de zi), ambulatorii, echipe pentru îngrijiri la domiciliu, în diferite domenii de specialitate, conform nomenclatorului de specialități în vigoare, acordarea asistenței de specialitate în unitățile proprii cât și în unitățile sanitare și medico-sociale, conform unor convenții de tip parteneriat;
 10. Elaborarea și implementarea de programe, politici și proiecte de dezvoltare comunitară și regională;
 11. Derularea unor cursuri / sesiuni de formare cu angajații / voluntarii membrilor federației, în parteneriat sau direct de către universitățile din România și străinătate. (Anca Maftei – Secretar Federația Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung din România)

You may also like...