Cursurile pentru gradele profesionale în preoție din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, la final

Cursurile pentru gradele profesionale în preoție din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (cu participanţi inclusiv din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului – Protoieria Bacău), s-au desfă­șurat în perioada 23-31 octombrie 2019 la Centrul social-cultural „Sfântul Ilie” de la Mănăstirea Miclăușeni, judeţul Iaşi. Participanții au putut acorda importanță atât cuminecării cu Hristos în Sfânta Liturghie, cât și comuniunii și comunicării cu profesori ancorați în chip real în viața Bisericii, clerici și mireni.
 
cursurile-pentru-gradele-profesionale-in-preotie-din-arhiepiscopia-iasilor-la-final-131458
Castelul_Sturdza_din_Miclăușeni
 
Atât cursurile, cât şi atelierele interactive au fost susținute de profesori din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, precum și de profesori din alte instituții teologice din Patriarhia Română sau de ierarhi din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. 

Părintele profesor Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie din Iaşi, a prezentat cursanților aspecte ale slujirii sociale în Biserică. Sfânta Liturghie înglobează atât teologia socială, cât și teologia sfințitoare. Suntem puși în situația de a găsi modalități de slujire socială conform specificului parohiei.

Părinții cursanți au participat de asemenea la dialogul cu părintele Emilian Roman, având ca tematică „Necesitatea cunoașterii canoanelor și a legiuirilor biseri­cești și laice pentru pastorație”. 
Aflat în mijlocul participan­ților, diac. Sorin Mihalache a subliniat efectul terapeutic al crea­ției și importanța contemplării acesteia.

Ultima activitate de lucru s-a efectuat prin atelierul realizat de arhim. Hrisostom Rădă­șanu, intitulat „Lectura duhovnicească a Scripturii”. Părintele a reușit să traseze o metodă prin care putem ajunge la o însușire a textului biblic, ducându-l mai departe în comunitate prin experiența personală și conturând astfel cadrul necesar comuniunii. Fiecare întâlnire cu un fragment scripturistic trebuie aprofundată pentru o edificare a Logosului în noi.

sursa: ziarullulina.ro / Diac. Mihail Afloarea

You may also like...