Duminica românilor migranţi – Bucuria trăirii în duhul comuniunii româneşti

 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români (17 august 2014):

PATRIARHIA mediu 2

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost consacrată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 25-26 februarie 2009, migranţilor români. Această duminică reprezintă, an de an, un nou prilej de a adresa cuvânt de binecuvântare şi de întărire duhovnicească credincioşilor ortodocşi români care s-au stabilit sau lucrează temporar în străinătate.

Anul 2014, proclamat de Sfântul Sinod drept Anul omagial al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii, precum şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni ne oferă posibilitatea să medităm mai profund la legătura duhovnicească dintre iubirea jertfelnică a lui Iisus Hristos pentru mântuirea lumii, celebrată în Sfânta Euharistie, şi credinţa jertfelnică a Martirilor sau a Mucenicilor în Hristos, Izvorul vieţii şi al bucuriei veşnice. În acest duh de comuniune spirituală, credincioşii români aflaţi printre străini sunt îndemnaţi să sporească în trăirea credinţei şi a spiritualităţii ortodoxe, prin pocăinţa pentru păcate în Taina Spovedaniei şi prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos în Sfânta Euharistie. Totodată, cinstind în duh de rugăciune credinţa jertfelnică faţă de Biserică şi Neam a Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei, şi sfetnicul Ianache, fiecare dintre noi va putea trece mai uşor peste încercările şi greutăţile vieţii, mai ales în această perioadă de criză morală în care valorile creştine precum iubirea smerită şi milostivă, dărnicia şi întrajutorarea sunt adesea înlocuite cu egoismul, lăcomia  de avere şi indiferenţa faţă de suferinţa aproapelui.

În prezent, văzând nevoile spirituale ale românilor aflaţi departe de Ţară, Biserica Ortodoxă Română are ca prioritate pastorală întărirea comunităţilor româneşti din jurul graniţelor ţării şi din diaspora română prin intensificarea vieţii liturgice din parohii, prin programe sociale, educaţionale şi culturale menite să răspundă concret solicitărilor venite din partea credincioşilor. Totodată, prin ierarhii şi clericii ortodocşi români din străinătate, Biserica Ortodoxă Română se străduieşte să zidească, deodată cu biserica din suflet, şi locaşuri de cult acolo unde există comunităţi româneşti, oferind astfel posibilitatea fiecărui român creştin ortodox aflat în străinătate să poată asculta sfintele slujbe în limba maternă, să se poată spovedi şi împărtăşi într-o biserică românească, păstrând astfel legătura cu Biserica Mamă din Ţară. În acelaşi scop, slujbele liturgice transmise zilnic de Radio TRINITAS şi Televiziunea TRINITAS ale Patriarhiei Române sunt de un real folos duhovnicesc.

Pentru a spori comuniunea, cooperarea şi demnitatea noastră ortodoxă românească, vestim cu bucurie şi speranţă românilor ortodocşi din străinătate că, deşi avem dificultăţi financiare, totuşi, continuă lucrările de construcţie la Catedrala Mântuirii Neamului, care este în primul rând o necesitate liturgică practică, dar şi un simbol al credinţei şi demnităţii poporului român.

Mulţumim şi pe această cale ierarhilor, clericilor şi credincioşilor din diaspora care, asemenea ctitorilor de biserici şi mănăstiri, precum Sfântul Martir Constantin Vodă Brâncoveanu, susţin financiar, cu evlavie şi jertfelnicie, împreună cu românii ortodocşi din ţară, edificarea viitoarei Catedrale Patriarhale, trăind astfel bucuria că sunt şi ei „neam de voievozi”, ctitori iubitori de Hristos şi de Biserică.

Cu prilejul Duminicii migranţilor români (17 august 2014), îi felicităm pe toţi ierarhii şi slujitorii Sfintelor Altare ortodoxe româneşti din străinătate pentru lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinţei creştine ortodoxe, a spiritualităţii şi identităţii româneşti. De asemenea, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor românilor aflaţi printre străini sănătate şi mântuire, pace şi fericire, dimpreună cu bucuria de a-şi păstra totdeauna credinţa ortodoxă şi spiritualitatea românească!

Cu preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

You may also like...