Dumnezeu să binecuvânteze pe toți profesorii și elevii în acest an școlar!

La început de an școlar 2020-2021, adresăm tuturor cadrelor didactice care își desfășoară misiunea de dascăl în unitățile școlare de pe raza canonic-administrativă a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului cele mai alese gânduri de apreciere pentru activitatea desfășurată la catedră, rugând pe Hristos Domnul, marele Învățător al lumii, să inspire munca și lucrarea lor, pentru ca  efortul educațional depus să nască generații de tineri capabile să împlinească în societate Binele, Adevărul și Frumosul.

Totodată, îndemnăm pe elevi să nu uite că școala este o etapă în devenirea oricărui tânăr și mediul în care își formează personalitatea, unde acumulează cunoștințe teoretice și practice în cadrul programului școlar pentru a putea descifra taina universului înconjurător, că aici pot asimila o cultură care să le structureze identitatea în spațiul intercultural european și mondial actual și tot aici învață să fie oameni responsabili, toleranți și  altruiști.  

În acest an în care școala românească se confruntă cu o criză sanitară fără precedent, îndemnăm cadrele didactice, precum și autoritățile locale și centrale, care se preocupă de segmentul educațional național, să depună efortul comun în vederea desfășurării actului didactic în condiții de securitate și profesionalism astfel încât miile de elevi să poată asimila cunoștințele necesare dezvoltării lor intelectuale și sociale. Dincolo de modalitatea întâlnirii dintre cadrele didactice și elevi, în perimetrul școlii sau în mediul virtual, rezultatul actului didactic trebuie să fie același, conducând la instruirea și formarea tinerilor pentru a fi apți să păstreze și să ducă mai departe valorile fundamentale pe care spiritul uman le-a născut de-a lungul istoriei umanității.

Dumnezeu să binecuvânteze pe toți profesorii și elevii în acest an școlar!

You may also like...