Episcopul Melchisedec Stefănescu, marele filantrop al istoriei Eparhiei Romanului și Bacăului

În contextul Anului comemorativ dedicat de Patriarhia Română filantropilor ortodocși români și a Campaniei naționale „10 mari filantropi”, lansată de Arhiepiscopia Sibiului ( http://mitropolia-ardealului.ro/campania-nationala-10-mari-filantropi-a…), clericii și credincioșii din Biserica Ortodoxă Română pot vota filantropul anului, campania având scopul principal de a identifica și promova exemplul celor care, de-a lungul timpului, au susținut spiritual și material activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române.

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a înscris în această Campanie personalitatea marcantă a episcopului Melchisedec Ștefănescu, unul dintre marii ierarhi ai Romanului și mare filantrop.

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a închinat anul 2020 punerii în lumină a vrednicului de pomenire ierarh, academician, diplomat și mare filantrop, Melchisedec Ștefănescu.

Clericii și credincioșii eparhiei au fost invitați să aprofundeze anul acesta personalitatea marelui cărturar și ierarh Melchisedec Ștefănescu, și mai ales dimesiunea social-filantropică a misiunii sale.

În contextul organizării acestei campanii „10 mari filantropi”, invităm clericii și credincioșii eparhiei Romanului și Bacăului să susțină și să voteze ierarhul și filantropul Melchisedec Ștefănescu dând click pe imaginea Preasfinției Sale din pagina: https://marifilantropi.ro/

 

Argumentele pentru care puteți vota pe Episcopul Melchisedec Ștefănescu:
a. Argument cultural – editorial: Volumul „Teologia Pastorală” din Colecția Omnia (Editura Filocalia, Roman , 2012), Secțiunea a treia, capitolele IV-VI, tratarea bolnavilor și a muribunzilor, purtarea preoților cu cei aflați în detenție și purtarea păstorilor față de cei învrăjbiți, din acestea observând o preocupare atentă față de cei aflați în dificultate, suferință fizică, singurătate și lipsuri materiale;
b. Argument social – educațional: Inființarea prin testamentul ierarhului, în anul 1892, conform dorințelor testamentare (testament redactat cu 3 ani înainte de moartea sa), Fundația care va purta numele de „Episcop Melchidedec”, în urma donării unui teren de 28.070 mp, chiar lângă ansamblul episcopal de la Roman, achiziționând în anul 1886 și 1891 toată proprietatea de la terțe persoane, oferindu-le patrimoniului viitorei organizații.
La data de 16 mai 1892, când Episcopul Melchisedec Ștefănescu se mută la cele veșnice, conform testamentului lăsat, epitropia „Fundația Melchisedec” împlinește dispozițiile testamentare ale acestui mare ierarh, care au fost realizate așa cum se văd astăzi.
Consacrarea acestor edificii pentru educația și suportul social al copiilor din urbea romașcană, formarea intelectuală a viitorilor cântăreți bisericești, mulți dintre ei fiind ajutați cu burse din banii epitropiei Melchisedec, și ulterior (1915) „Grădina de copii”, au fost idealurile vrednicului ierarh. Astăzi, după multă trudă, urmașul pe scaunul vlădicesc de la Roman, Arhiepiscopul Ioachim, de la 1 mai 2012, după finalizarea a două proiecte cu 2 finanțare europeană nerambursabilă de reabilitare și modernizare a întregului complex social – educațional și medical, a reușit să continue și să statornicească idealurile misionare și social – medicale ale Episcopului Melchisedec Ștefănescu: Grăninița de copii, Centrul de zi pentru copiii aflați în situație de risc și Centrul social Multifuncțional (Cantină socială, Centru de socializare pentru vârstnici, Cabinet stomatologic, Cabinet psihologic, Cabinet de audioprotezare, Cabinet Medicină de familie) și, mai nou, Școala Primară Mușatinii;
c. Argument pastoral – misionar: în vizitele pastorale pe care le făcea foarte des, în calitate de arhiereu, purta de grijă față de văduve, orfani, țăranii săraci, pe care îi miluia după putere și îi mângâia cu cuvinte părintești. Același lucru îl cerea foarte ferm și de la preoți. Pe elevii săraci, episcopul îi susținea personal la seminar, iar pe alții îi primea ca bursieri. La spitalul din Roman, pe lângă obișnuitele vizite duhovnicești, acordă subvenții pentru ajutorarea bolnavilor săraci.

(Pr. Ilarion Mâță)

You may also like...