Etapa județeană a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească, la Bacău

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, sub coordonarea părintelui inspector de specialitate, prof. dr. Adrian Alexandrescu, peste 160 de elevi din întreg județul Bacău au participat duminică, 20 martie 2022, la etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare de religie și de limbă și literatură română: ”Cultură și Spiritualitate Românească”.

Evenimentul didactic, desfășurat în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” din municipiul Bacău, s-a bucurat de prezența domnului conf. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector General al disciplinei Religie în cadrul Ministerului Educației. A debutat cu un moment de rugăciune și cu evidențierea interesului pe care tinerii elevi îl arată celor două materii de învățământ, după care elevii au mers în sălile de concurs, având de rezolvat cerințe ce au vizat evaluarea nivelului competenţelor dobândite prin educaţia formală, nonformală și informală, validate prin capacitatea de abordare interdisciplinară a tematicii de concurs.

În privința regulamentului competițional, Olimpiada interdisciplinară ”Cultură şi spiritualitate românească” se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, anexă la Ordinul ministrului Educației nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare Metodologie-cadru. Este o competiție națională de excelență care valorifică personalitatea culturală deschisă și flexibilă a tânărului capabil de performanţă în cadrul învăţământului preuniversitar și este adresat elevilor creativi, de clase V-XII, cu un orizont cultural adecvat vârstei, care pot valorifica elementele de antropologie culturală din programele disciplinelor limba şi literatură română şi religie. Anul acesta a fost circumscrisă genericului Frumuseţea sacră a lumii,

Organizată după trei ani de pauză, determinată de pandemia de COVID-19, Olimpiada s-a dovedit un bun prilej de a evidenția strădaniile elevilor, precum şi devotamentul și eforturile exemplare ale profesorilor de specialitate în procesul de învățământ.

You may also like...