Etapele necesare construirii unui edificiu ecleziastic și intervenției asupra monumentelor istorice

Ca urmare a aprobării Metodologiei de lucru „Etapele necesare construirii unui edificiu ecleziastic și intervenții asupra Monumentelor istorice, întocmirea documentației tehnice și a documentației de sprijin și justificare finaciară” în cadrul ședinței Consiliului Eparhial din data de 21.01.2021, aducem la cunoștința preoților din eparhia Romanului și Bacăului conținutul acesteia prin intermediul site-ul eparhial eprb.ro, menționând că va putea fi accesată permanent în secțiunea dedicată Sectorului Patrimoniu și construcții din cadrul Administrației eparhiale.

Orice lucrare de construcţie (consolidare, restaurare, reparaţie curentă, reparaţie capitală la lăcaşurile de cult şi edificiile bisericeşti existente, cât şi la noile lăcaşuri de cult sau edificii bisericeşti ce urmează a fi construite) va urmări, obligatoriu, următorii paşi: obţinerea binecuvântării arhiereşti, obţinerea certificatului de urbanism, elaborarea documentaţiei (proiectul) şi avizarea aesteia de către Chiriarh, obţinerea autorizaţiei de construire (unde este cazul), desemnarea constructorului – licitaţia, angajarea unui diriginte de șantier pentru supravegherea lucrărilor, solicitarea numirii unei comisii de către Chiriarh pentru recepţionarea lucrărilor.
În cazul edificiilor monument istoric, parohia/mănăstirea va urma procedura sus-amintită și în plus, în conformitate cu prevederile Legii privind protejarea monumentelor istorice, nr. 422/18.07.2001, se va ţine cont de următoarele aspecte: intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; cu respectarea obligaţiilor de exploatare definite prin lege. Sunt interzise lucrările, care, imediat sau în timp, pot favoriza degradarea monumentului. (consilier Patrimoniu şi Construcţii Bisericeşti,  Ing. Alexandru Giosanu)

You may also like...