Examen în vederea obţinerii gradului I în preoţie, organizat la Roman

În data de 11 martie 2016, la Centrul eparhial din Roman, s-a stabilit desfăşurarea examenului de susţinere publică a lucrărilor de grad I, în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod, nr. 1199/2008, referitoare la Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical.

img_3328_0
img_3314
img_3334
img_3338
img_3340
img_3343

La această sesiune de examen au participat: preot Ioan Bârgăoanu, parohia „Buna Vestire” Mănăstirea Caşin, protoiereu al Protopopiatului Oneşti; preot Mitică Bighiu, Parohia Ion Creangă, Protopopiatul Roman şi Arhid. Ciprian Ioan Ignat de la Catedrala arhiepiscopală din Roman. Comisia, reunită sub președinția, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost alcătuită din pr. prof. univ. dr. Petre Semen – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi – coordonatorul lucrărilor și pr. Arhim. Pimen Costea – Vicar eparhial.

 Ziua a început cu oficierea slujbei de Te Deum în Catedrala arhiepiscopală „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Roman, în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, a membrilor comisiei de examinare, a candidaților și a preoților consilieri și inspectori de la Centrul eparhial Roman.

IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a susținut un cuvânt în care a subliniat semnificația susținerii gradelor preoțești, în vederea formării continue și reactualizării cunoștințelor teologice dobândite de-a lungul anilor: „Susținerea gradului I în preoție este un eveniment, fiind un examen al maturității sacerdotale. Acesta are calitatea unui bilanț, care ne poate repune din nou pe cale către Împărăția lui Dumnezeu.” Mulțumind profesorilor universitari care au venit la acest concurs, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a prezentat canditații.

Primul candidat a fost pr. protopop Ioan Bârgăoanu, care a susţinut lucrarea cu titlul: „Sfânta Liturghie – slujire, comuniune și trăire duhovnicească, după Sf. Simeon Noul Teolog, întocmită sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Viorel Sava. După expunerea cuprinsului lucrării, în introducere, candidatul a prezentat contextul istorico-liturgic din secolele X-XI, viața Sf. Simeon Noul Teolog și învățătura acestuia despre Sfânta Euharistie, subliniind între altele faptul că „Importanța revenirii la Sfinții Părinți este esențială pentru viața noastră liturgică.”

Părintele profesor coordonator, pr. Viorel Sava, în referatul prezentat cu privire la lucrarea părintelui Ioan Bârgăoanu a menţionat că: „Aceasta se distinge prin maturitatea teologică și profunzimea conținutului.”. Părintele Petre Semen a luat cuvântul apreciind lucrarea prezentată ca fiind foarte serioasă, documentată, reflectând atât preocupările liturgice, cât și misionar-pastorale ale părintelui Ioan Bârgăoanu.

Cel de al doilea candidat, părintele Mitică Bighiu a susţinut lucrarea cu titlul „Gest și ritual în Sfânta Liturghie (semnificații teologice, duhovnicești, estetice și educative)”, subliind că Sf. Liturghie reprezintă centrul cultului creștin, îmbinând sensul cu semnificația. În referatul părintelui îndrumător, pr. prof. univ. dr. Viorel Sava a arătat că „tema abordată este importantă din multe puncte de vedere. (…) Una dintre componentele acestei teme este funcția estetică, ce include modul de slujire, care trebuie să se integreze în frumusețea Casei Domnului.”

Părintele arhidiacon Ciprian-Ioan Ignat a fost cel care a încheiat susținerile din cadrul acestei sesiuni de examen şi a prezentat lucrarea cu titlul: „Rolul Sfintelor Taine în slujirea liturgică a preotului și în trăirea duhovnicească a credincioșilorîntocmită tot sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Viorel Sava. Candidatul, făcând o prezentare a fiecărui capitol în parte, a subliniat faptul că Sfintele Taine sunt lucrări ale Sfintei Treimi: „Duhul Sfânt este cel care preface lumea, făcându-l pe Hristos prezent în viața omului. Tainele sunt, așadar, daruri ale lui Dumnezeu, revărsări ale harului, care ne ajută să parcurgem călătoria terestră a acestei vieți, rodind în interiorul nostru și dându-ne posibilitatea de a pregusta din cele rânduite și făgăduite de Mântuitorul Hristos pentru fiii și moștenitorii împărăției Tatălui ceresc.” Pr. Prof. univ. dr. Viorel Sava a menţionat că „Lucrarea prezentată de părintele candidat arhid. Ciprian-Ioan Ignat în vederea obținerii gradului I în preoție este bine alcătuită, distingându-se prin claritate.”

În încheiere părintele vicar arhim. Pimen Costea a comunicat candidaților concluziile comisiei și calificativele acordate. Urmare a referatelor susținute de părintele coordonator și a prezentării lucrărilor, candidații au primit nota 10, fiind declarați admiși și obținând gradul I preoție, cu nota maximă.

You may also like...