Familia creștină – icoană a Împărăției lui Dumnezeu

În data de 15 mai este serbată Ziua Internațională a Familiei, ca o relfecție a importanței acordate de întreaga umanitate acestui nucleu al iubirii interpersonale, binecuvântat de Dumnezeu cu puterea de a dărui viață, de a cultiva bucuria de a trăi, de a aduce speranță și siguranță.

15-mai-ziua-internationala-a-familiei
32540c2
Familie-1024×683

Bucuria acestei sărbători a vieții are anul acesta, pentru noi, românii, o semnificație aparte deoarece omagierea ei coincide cu data la care intră în vigoare ieșirea din starea de urgență cauzată de infectarea cu noul Coronavirus. Timp de două luni, dincolo de incoveniențele specifice pandemiei, de frustrări, de nemulțumiri sau de restricții, cei mai mulți dintre români au avut răgazul de a conștientiza, aprecia și cultiva într-un mod aparte valorile care sunt strâns legate de familie, meditând la împlinirea vocației de părinți, la ocrotirea familiei pe care Dumnezeu a așezat-o garantă a perpetuării darului vieții, la educația aleasă a copiilor încredințați de Dumnezeu, precum și la cinstirea părinților care i-au născut și i-au crescut. Regăsirea cu cei dragi din familie, în această zi aflată totuși sub incidența legilor specifice stării de alertă, sperăm să fie un prilej binecuvântat de bucurie izvorâtă din frumusețea trăirii autentice care ne definește ca neam între neamuri de 2000 de ani.

Pentru creștini, familia este icoană a Împărăției lui Dumnezeu, în care este zugrăvită vocația dăruirii de sine a omului prin iubire jertfelnică, bucuria mamei care naște prunci și lăcrimează mulțumind cu recunoștință Creatorului, dar și fericirea pruncului care simte ocrotirea și iubirea părinților. Nicio bucurie din lumea aceasta nu poate înlocui mângâierea mamei sau blândețea tatălui în viața unui prunc și nicio amintire nu este mai plăcută decât cea a copilăriei în viața unui adult. Creștinul este dator să apere această icoană în fața presiunii crescânde a alternativelor care subminează firescul vieții de familie și aruncă în derizoriu această valoare fundamentală pentru supraviețuirea umanității.

În aceste timpuri dezrădăcinate, în care se promovează sincretismul religios, hedonismul, apostazia și goana irațională după împlinirea idealului uman într-un orizont strict materialist, Biserica este mediul în care putem renaște la o viață nouă împreună cu Hristos, făcând parte, alături de membrii familiei de acasă, din marea familie eclesială, unde Tată și Frate este pentru fiecare dintre noi Cel care S-a răstignit pentru unitatea, pacea, mântuirea și îndumnezeirea întregului neam omenesc.

Pe cei ce cred în valorile perene care au dat sens viețuirii umane de-a lungul istoriei și care poartă înlăuntrul lor cu credință și cu dragoste chipul nemuritor al lui Dumnezeu, îi îndemn să rămână în duhul autentic al viețuirii filocalice așezând în inima existenței lor icoana familiei binecuvântate de Dumnezeu care a asigurat continuitatea neamului românesc în spațiul Ortodoxiei, născând o națiune dreptslăvitoare.

Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească familia creștină!

You may also like...