Felicităm şi binecuvântăm pe toate cadrele militare*

Ziua Armatei Române este o sărbătoare națională consemnată cu onoare în cartea faptelor care au ctitorit istoria neamului românesc.

Privind cu rigoare și recunoștință în adâncul conștiinței acestui popor este ușor să înțelegem că Biserica şi Armata sunt două instituții iubite și respectate. Ambele sunt învestite cu încrederea românilor, probată de-a lungul timpului, și au ca obiectiv central păstrarea integrității și identității acestui neam atât de încercat în frământata sa istorie. Acesta este semnul că între Biserică şi Armată există o lungă şi permanentă comuniune, ca o simbioză între Cruce şi Spadă, între credință și curaj, între cele veşnice şi cele trecătoare.

Prin solemnităţile militare şi religioase din această zi, noi comemorăm pe cei ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea şi spiritualitatea neamului nostru, comemorăm pe „făcătorii de pace” ai poporului român și simţim că sufletele lor ne înconjoară ca un nor, că mormintele lor păzesc hotarele patriei, iar sângele lor udă permanent arborele libertăţii noastre. A-ți aduce aminte de cei ce au făurit pacea pe pământul nostru străbun înseamnă a te întâlni mistic cu bravii eroi martiri ai neamului românesc din toate timpurile şi din toate locurile. Pentru faptele lor extraordinare, ei rămân nemuritori în conștiința neamului, numele lor fiind așezate de Biserică alături de cele ale martirilor, apărători ai dreptei credinţe. Cinstindu-le memoria, facem dovada că prețuim jertfa lor supremă, idealurile pentru care au luptat și pe care le-au lăsat în grija fraților de arme care astăzi, în numeroase zone strategice-militare, garantează liniștea și siguranța noastră.

Acesta este motivul pentru care Biserica și Armata, cu prilejul fiecărei manifestări sau ceremonial, aduc în memoria contemporanilor amintirea înaintașilor și arată că misiunea lor actuală are ca fundament exemplul nemuritoarelor fapte care au apărat ființa neamului românesc și că asigură continuitatea împlinirii idealurilor pentru care spiritele puternice ale acestei națiuni au sacrificat ceea ce au avut mai de preț.

Ziua Armatei Române să fie pentru noi prilej de cinstire a eroilor, zi de pomenire a tuturor martirilor ce şi-au încununat lupta cu laurii biruinţei neamului şi ai credinţei strămoşeşti luptând cu răul prezent în lume sub orice formă.

În această zi de sărbătoare felicităm şi binecuvântăm pe toţi ofiţerii, cadrele militare, soldaţii și ostenitorii ce sprijină această instituție emblematică pentru neamul românesc, dorindu-le tuturor multă sănătate şi ajutor în împlinirea misiunilor încredinţate lor spre ocrotirea poporul nostru dreptmăritor!

 

*cuvânt la Ziua Armatei Române, 25 octombrie 2021

You may also like...