Finalizare stagii de practică la Fundația Melchisedec

Fundația Episcop Melchisedec Filiala Bacău, a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în parteneriat cu Kubert HPS SRL implemetează proiectul strategic cu titlul ”Creșterea angajabilității personale a studenților prin stagii de practică performante, consiliere profesională și orientare în carieră” –O șansă în plus ! POSDRU 189/2.1/G/156348.

DSC00112
DSC00435
DSC00843

Proiectul are o durată de 6 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la scoală la viața activă”.

Scopul proiectului este de a ajuta la reducerea abandonului școlar și menținerea studenților în cadrul învățământului, cât și de a facilita tranziția de la școală la viața activă într-un mod performant, prin dobândirea de competențe profesionale la standardul cerut de piața muncii și de a atenua efectele creșterii ratei șomajului în rândul tinerilor.

Obiective specifice ale proiectului se referă la următoarele aspecte:

OS1) Creșterea gradului de conștientizare privind oportunitățile viitorilor absolvenți de învățământ superior pentru efectuarea stagiilor de practică si diseminarea de bune practici ce vin in ajutorul unei inserții optime pe piața muncii.

OS2) Îmbunătățirea orientării profesionale a cel puțin 180 de studenți prin acțiuni inovatoare de consiliere profesională si orientare in cariera cu scopul dezvoltării competentelor necesare in procesul inserării pe piața muncii si creșterea gradului de ocupare.

OS3) Facilitarea accesului la stagii de practică performante pentru studenți in vederea creșterii ratei de ocupare prin dezvoltarea de parteneriate publice private, prin mecanisme ale proiectului, intre universități si angajatori in vederea îmbunătățirii tranziției de la scoală la o viața activă. Activitățile proiectului vizează un grup țintă format din minim 180 de persoane și converg către atingerea obiectivelor specifice.

A fost o reala nevoie și necesitate pentru cei 180 de tineri studenți din regiunea de implementare (Nord Est – Bacău si Iași), de a beneficia de participarea la stagiile de practică, adaptate la nevoile lor, la domeniile pe care se specializează în cadrul învățământului superior (Asistentă socială, Psihologie, Kinetoterapie) și astfel să fie instruiți corespunzător pentru a dobândi cunoștințele și a dezvolta aptitudinile de muncă, pe care și le-au însușit în mod teoretic pe parcursul anilor de studii și astfel să se alinieze la cerințele și standardele pieței muncii și a potențialilor angajatori – a subliniat Pr. Ciuche Eugen, Vicepreședinte Fundația ”Episcop Melchisedec” Filiala Bacău.

Studenții, îndrumați de cadre didactice și asistați pe durata stagiilor de practică au observat activitățile sociale care se desfășoară în următoarele centre ale Fundației ”Episcop Melchisedec” Filiala Bacău:

  • Centrul de recuperare neuro-motorie ”Sf. Vasile cel Mare”,
  • Centrul de zi pentru persoane cu autism ”Sf. Cosma și Damian”,
  • Centrul de prevenire, evaluare, consiliere și informare a persoanelor dependente de alcool și alte droguri ”Izvorul Tămăduirii”,
  • Centrele de zi pentru copii ”Sf. Ioan Botezătorul” și ”Sf. Filofteia”, precum și
  • Centrul de informare, consiliere și sprijin din Bacău.

Redăm mai jos câteva dintre impresiile exprimate de studenți după finalizarea stagiilor de practică:

”pot spune deschis că mi-ar plăcea să colaborez în continuare cu această fundație și mi-a plăcut foarte mult deoarece personalul a fost foarte deschis, arătându-ne numeroase aspecte pe care la facultate nu le învățăm”

”profesioniștii s-au ridicat la așteptările noastre, au fost deschiși, sinceri; pe viitor e bine ca studenții să aibă mai mult contact direct cu beneficiarii, deoarece experiențele profesioniștilor nu sunt îndeajuns pentru a ne crea un ansamblu de idei despre profesia de asistent social; șapte zile nu au fost de ajuns pentru a ne face o părere despre profesia de asistent social; ideea acestui proiect este una ingenioasă  întrucât această experiență a fost una semnificativă pentru cunoștințele mele în ce privește meseria de asistent social”

”în ceea ce privește această practică, eu o consider a fi foarte utilă, m-a ajutat să observ specializările cu care mă identific și pe cele cu care nu mă identific; faptul că a fost un program diversificat, cu activități de practică la mai multe tipuri de servicii sociale, mi s-a părut ca fiind un punct forte al proiectului”.

You may also like...