Ghid de bune practici pentru studenții băcăuani

În cadrul proiectului cu titlul ”Creșterea angajabilitații personale a studenților prin stagii de practică performante, consiliere profesională și orientare în carieră” –O șansă în plus ! POSDRU 189/2.1/G/156348, implementat de către Fundația Episcop Melchisedec Filiala Bacău, în parteneriat cu Kubert HPS SRL, una dintre activități vizează alcătuirea unui ghid de bune practici pentru studenți, alcătuit de către cadrele didactice și tutorii care au asigurat desfășurarea stagiilor de ractică la centrele fundației mai sus menționate.

20150731_105454 – Copy
DSC00160

Ghidul conține următoarele tipuri de informații:

  • Prezentare pe larg proiect
  • Prezentare Fundația Episcop Melchisedec”Filiala Bacău – solicitant
  • Prezentare Kubert HPS – partener în proiect
  • Organizarea stagiilor de practică
  • Metodologia de desfășurare, monitorizare și evaluare a stagiilor de practică
  • Instrumentele de lucru utilizate în derularea stagiilor de practică, pentru secțiile psihologie, kinetoterapie și asistență social
  • Rapoarte de evaluare finală a studenților practicanți
  • Concluzii și recomandări educaționale

Diseminarea de bune practici privind parcurgerea stagiilor de practică și tranziția de la scoală la viața activă se va realiza prin tipărirea unui număr de 320 ghiduri de bune practici ce vor fi distribuite entităților reprezentative ce pot contribui la multiplicarea și transferarea rezultatelor proiectului. Acestea vor fi disponibile și pe website-ul proiectului împreună cu rapoartele de monitorizare a activității grupului țintă (ce va continua și în perioada sustenabilității) putând fi accesate de oricine este interesat.

Multiplicarea rezultatelor și diseminarea bunelor practici se va realiza atât pentru alte persoane eligibile pentru grupul țintă (mediul universitar) cât și pentru alte tipuri de grup țintă (elevi de liceu) prin metode implementate în perioada de sustenabilitate cum ar fi mediul online, sesiuni de informare a conducerii liceelor și semnarea de acorduri de colaborare privind facilitarea cunostințelor, dobândite pe durata proiectului, de consiliere și orientare profesională și facilitare stagii practică.

Prin acest proiect s-a asigurat dezvoltarea resursei umane pentru integrarea durabilă pe piața muncii prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții, pentru dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 180 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licenta sau master), în vederea îmbunătățirii insertței acestora pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare la nivel național.

Efectul acestor măsuri integrate de stimulare a dobândirii cunoștințelor și dezvoltării aptitudinilor de muncă ale tinerilor prin efectuarea de stagii de practic pentru studenti, la diferiți potențiali angajatori, a fost de a facilita tranziția de la școală la viața activă într-un mod performant prin dobândirea de competențe profesionale și transversale la standardul cerut pe piața muncii și de a atenua efectele creșterii ratei șomajului, în special în rândul tinerilor, restructurării economice actuale.

Proiectul s-a bazat pe o reală nevoie si necesitate pentru tinerii studenți din regiunea de implementare (NE – Bacau și Iași), de a beneficia de participarea la stagiile de practică, adaptate la nevoile lor, la domeniile pe care se specializează în cadrul învățmântului superior (Asistentă socială, Psihologie, Kinetoterapie) și astfel să fie instruiți corespunzător pentru a dobândi cunoștințele și a dezvolta aptitudinile de muncă ,pe care și le-au însușit în mod teoretic pe parcursul anilor de studii și astfel să se alinieze la cerințele și standardele pieții muncii și a potențialilor angajatori.

 

You may also like...