Hălmăcioaia

Parohia Hălmăcioaia
Biserica parohială cu hramul „Sf. Ana”
Filia Ilieși: biserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”
Adresă Hălmăcioaia, Racova, Bacău
Personal clerical
Pr. Paroh Costică Petraru

Parohia Hălmăcioaia
Prima biserica a PAROHIEI HĂLMĂCIOAIA, satul Hălmăcioaia, COM. RACOVA, Jud. BACAU ce a funcţionat începand cu anul 1800 până în anul 1920 a fost una din lemn, de mărimea unei case. Primul preot care a slujit atunci se numea Nicolae Brânzei, urmat de preotul Neica din 1872 pana in 1893. Biserica actuală cu hramul ,,Sf.Ana” a fost construită pe locul celei vechi între anii 1920 – 1923 sub îndrumarea fostului paroh Petrovanu Vasile ajutat de epitropul Buftea Neculai şi de consilieri. A fost sfinţită de către Prea Sfinţitul Episcop LUCIAN, al Eparhiei Romanului în anul 1923. S-a construit pe locul altei biserici, despre care din tradiţiile locale se ştie că a fost construită în anul 1902 din furci de stejar şi lut sub îndrumarea călugărului Dinescu C. şi a preotului paroh de atunci Vartolas J. Biserica actuală este construită din cărămidă pe temelie de ciment, în formă de cruce, având două turle iar în exterior este tencuită şi văruită. Este învelită cu tablă.
Biserica privită în exterior are un aspect simplu, foarte bine proporţionat, împodobită cu două turle construite din zid, în prima fiind aşezate două clopote. Clopotul este în greutate de aprox. 40 kg, iar cel mare 111 kg, cu inscripția ,,Donat de obștea satelor Hămăcioaia şi Gura –Văii – în anul 1908”. Aceasta a fost construită de arhitectul SIOVANI P., fiind în acel timp locuitor al oraşului Bacău, având ca meşter constructor pe locuitorul satului Hălmăcioaia Stan Dumitru.
Stilul în care s-ar încadra construcţia este bizantin. Catapeteasma este din lemn de brad pictată în 1902 de pictorul Bizante P. cu domiciliu necunoscut. Este vopsită în ulei. Până în anul 1982 Biserica nu a avut pictură ci era doar zugrăvită avand din loc in loc steluţe si doar câteva icoane aplicate. Între anii 1982-1986 s-a executat pictura interioară în tehnica fresco. Tencuielile au fost refăcute si s-a executat pictură exterioară constând in câteva icoane până în anul 2003. Biserica nu are obiecte preţioase şi nici obiecte de însemnătate istorică sau artistică. Nu deţine obiecte vechi de cult, manuscrise sau cărţi vechi, înscrieri sau inscripţii. Starea actuală a Bisericii este bună. Biserica este împrejurată în partea de răsărit şi miază-zi pe o lungime de 120 m cu un gard de ciment, cu stâlpi din beton şi in stachete de brad, iar restul cu stâlpi de stejar şi scândură de brad.
În curtea Bisercii în partea de apus, este cimitirul parohiei,care este despărţit de curtea Bisercii (in partea de apus) prin gard confecţionat din ştachete de brad.
Drumurile de acces din comuna Racova până la parohie sunt prin satul Racova, având drumul sătesc în lungime de 4 km.
Preotii care au slujit la acestă parohie sunt următorii:
1. Preotul Petrovanu Vasile care a început construcţia Bisericii în anul 1920 a fost primul preot paroh.
2. După el a urmat preotul Drăguşanu Constantin care a slujit până în anul 1948
3. Din anul 1948 a venit ca preot paroh Vlad Neculai.În anul 1959 terminase lucrărie Bisericii din satul lieşi care era filia Bisericii din Hălmăcioaia a parohiei Hămăcioaia care a sujit până în anul 1959.
4. A urmat apoi preotul Grecu Dorinel in anul 1959 si a slujit până în anul 1988.
5. A urmat apoi preotul paroh Crăciunescu A. care a păstorit doar un an(1988-1989)
6. În anul 1989 a venit ca preot paroh Baciu Vasile care a slujit până în anul 1999.
7. În anul 1989 a venit ca preot paroh Gavrilescu Nicolae care a slujit doar 9 luni (martie 1999 – sfârşitul lui decembrie 1999)
8. În anul 2000 a venit preotul Lambru Florin,care a sujit până în anul 2005.
9. În anul 2005 a venit ca preot paroh preotul Petraru Costică care slujeşte şi în prezent.
Biserica parohială a fost resfinţită în anul 2003 la data de 12 octombrie, de către Prea Sfinţitul Episcop Vicar VARSANUFIE al Arhiepiscopiei Bucureştilor însoţit de părintele Protopop Tomozei C., cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Eftimie al Romanului.
Între anii 2011-2013 s-a construit din temelii o casă de prăznuire având drept destinaţie cantina socială, de către preotul paroh actual Petraru Costică împreuna cu enoriaşii acestei parohii. În anul 2014 luna octombrie am reuşit să obţinem un ajutor din partea Primăriei Racova care a suportat toate cheltuielile pentru a acoperi Sfânta Biserică cu tablă noua deoarece cea veche era ruginită .

– Filia Ilieși, Parohia Hălmăcioaia, Protopopiatul Buhuși

Satul ILIEŞI a fost atestat documentar în anul 1774.
Prima biserică a PAROHIEI HĂLMĂCIOAIA „FILIA ILIEŞI, sat ILIEŞI, com. RACOVA a fost adusă din satul Făgeţel. jud.BACĂU BISERICA FILIALĂ „SFINŢII VOIEVOZI” este construită între anii 1943-1959. A fost începută construirea ei de către fostul preot paroh Draguşanu Constantin si terminată sub preot paroh Vlad Neculai. A fost dată in folosinţă în anul 1959. Stilul construcţiei este bizantin,in formă de cruce.
Sfinţirea s-a făcut in ziua de 16 noiembrie 1959, de către Preasfinţitull Episcop PARTENIE, al Eparhiei Romanului şi Huşilor. Biserica este construită din carămidă, pe temelie de ciment şi învelită cu tablă. Biserica este pictată de pictorul Constantin Negrescu Roman. Catapeteasma este zidită din cărămidă. Icoanele sunt pictate pe placaj şi aplicate pe catapeteasmă. Pictura catapetesmei este făcută de către pictorul Ioan Dumitrescu din Bacău, în anul 1958 şi nu are valoare istorică sau artistică deosebită. Biserica nu deţine manuscrise, cărţi vechi si nici alte înscrieri sau inscripţii.
Preoţii care au slujit la această Biserică sunt următorii:
1. Preotul Draguşanu Constantin care a început lucrările în anul 1943 şi a slujit până în anul 1948.
2. Din anul 1948 a venit ca preot paroh Vlad Neculai care a şi terminat lucrările Sfintei Biserici,în anul 1959 cand a şi Sfinţit-o.
3. A urmat apoi preotul Grecu Dorinel care a slujit până în anul 1988.
4. În anul 1988 a venit ca preot paroh Craciunescu A. care a păstorit doar un an.
5. În anul 1989 a venit preotul Baciu V. care a slujit până în anul 1999. 6.În anul 1999 a venit preotul Gavriliu Nicolae care a slujit doar 9 luni(martie 1999-sfârşitul lui decembrie 1999)
7. În anul 2000 a venit preotul Lambru Florin care a slujit 5 ani,până in iulie 2005.
În anul 2005 a venit ca preot paroh Petraru Costică care slujeşte si in prezent.
În anii 2005-2007,epitropul împreună cu Consiliul Parohial si preotul paroh am început să adunăm bani pentru acoperişul Sfintei Biserici care avea tabla ruginită si fisurată in multe locuri,pe alocuri chiar ploua si se infiltra apa în podul bisericii. Aceasta a fost prima urgenţă si mobilizându-ne împreună, preotul paroh si epitropul zi de zi am supravegheat lucrările,reuşind să înlocuim scândura veche(dogeala) care era măcinată de carii,putredă şi nu mai putea fi folosită pentru a pune tabla,nu prindea nici cuiul,câtiva căpriori deterioraţi şi am acoperit-o cu tablă nouă sub formă de plii,inclusiv turla.Am făcut reparaţii(tencuieli) la turlă pentru că era degradată.
În anul 2008, am construit o soba de teracotă in Sfântul Altar deoarece aveam un godin (soba de tablă) spart in câteva locuri care scotea fum deteriorând şi pictura pe alocuri.
În anul 2009 am făcut o sobă nouă din teracotă în Sfânta Biserică pentru ca si acolo era un godin vechi, spart, care scotea fum. Tot în anul 2009 am construit două coşuri de fum, noi, din cărămidă pentru cele două sobe de teracotă.
Acestea au fost lucrările cele mai importante pe care le-am realizat cu efort susţinut, cu ajutorul epitropului Butnaru Ion si al Consiliului Parohial.
Drumul de acces principal este prin satul Racova la distanţă de 5 km. Biserica este înconjurată cu un gard de beton şi are porţi din fier. Cimitirul satului se află în partea de nord-vest a satului spre direcţia Bereşti-Bistriţa.
Date de contact : Biserica PAROHIEI ILIEŞI cu hramul „Sfinţii Arhanghelii Mihail şi Gavriil” se afla in satul ILIEŞI, aparţinând de comuna Racova, judeţul Băcău.

Preot paroh Petraru Costică

You may also like...