Hârlești

Parohia Hârlești
Biserica parohială cu hramul „Sf. Trei Ierarhi”
Adresă Hârlești, Filipești, Bacău
Personal clerical
Pr. Paroh Florin Pătrășcan

Parohia Hârleşti, Protopopiatul Buhuși
Satul Hârleşti, component al comunei Filipeşti, protopopiatul Bacău, jud. Bacău, situat la 7,5 km nord de satul Filipeşti, se află în partea nordică a jud. Bacău, pe partea dreaptă a cursului mijlociu a râului Siret. Principalele căi de comunicaţie sunt şoseaua internaţională E 85 şi calea ferată magistrala Bucureşti – Suceava.
Teritoriul satului se află pe terasa de luncă a Siretului cu aspect de câmpie netedă. Lunca Siretului se desfăşoară pe direcţia N-S cuprinzând două areale: lunca inundabilă şi lunca neinundabilă separate printr-un dig înierbat. Teritoriul satului a oferit din vremuri vechi şi până astăzi condiţii favorabile pentru populaţie ceea ce a înlesnit întemeierea şi continuitatea așezării umane.
Din descoperirile arheologice făcute în zonă şi documentele vechi aflăm că îşi are începutul în sec. al XVI-lea , cănd ,,Nicoară , fiul lui Gavriil vinde partea sa de ocină din Herleşti, lui Ion Urzică , din Iucşeşti “(1591-1600).
Din punct de vedere administrativ bisericesc, satul Hârleşti a fost filie a parohiei Horia (fosta comună Elisabeta-Doamna) iar, mai târziu a fost arondat parohiei Onişcani. Aceasta poate fi motivul pentru care nu există foarte multe date privind viaţa religioasă a localnicilor.
Satul are o biserică cu hramul „Sf. Trei Ierarhi” cu dimensiuni relativ reduse, cu pereţi groşi de 100 cm. Dimensiunile bisericii sunt de 11,70 m x 5 m la care se include şi altarul, adăugându-se în partea de vest longitudinal pridvorul. Biserica este din cărămidă, in formă de navă , cu o singură turlă clopotniţă .
Potrivit înscrisurilor în chirilică de pe câteva obiecte de cult (un potir, un chivot şi o ferecărură metalică a Sfintei Evanghelii) ,,s-a afierosit la biserica din satul Hârleşti, spre pomenirea robului lui Dumnezeu Ianache Adam şi a tot neamul“, avem confirmarea primelor atestări a unui lăcaş de cult în Hârleşti, posibil, o biserică mai veche, care s-a risipit în timp. Pe locul acesteia, s-a ridicat de către acelaşi Ianache Adam, actuala biserică. Inscripţia de pe cutia de argint în care s-au pus părticele din sfintele moaşte, depuse in piciorul Sfântului Altar: ,, anul 1862, luna mai, 08, Pulherie Anghel”, aminteşte de anul sfinţirii sfăntului lăcaş, cu hramul ,, Sfinţii Trei Ierarhi“ si de cel care, probabil a donat această cutie (relicva de păstrează în muzeul Centrului eparhial de la Roman).
Între preoţii care au slujit aici, sunt cunoscuţi, în ordine cronologică: Pr. Simionescu Emanoil (numit la 1903), Pr. Ciocoiu, Pr. Ioan Popescu( a slujit 45 de ani), ierom. Rădulescu, Pr. Constantin Popa (a slujit 4 ani ), Pr. Petru Lupu (a slujit 6 ani), Pr Mihai Beicu (1984-2002).
Din timp în timp, ca urmare a vitregiilor vremii ce şi-au pus amprenta asupra zidurilor lăcaşului de cult, au fost efectuate lucrări de înnoire. Astfel, potrivit pisaniei din partea din miazănoapte ,,în anul 1899 a fost zugrăvită cu sprijinul credinciosului Ion Eremia”; în anul 1938 a fost resturată în timpul preotului Ioan Popescu şi în 1981, în timpul preotului Petre Lupu.
Din anul 2002, luna martie, 01, odată cu numirea actualului PC Pr. Florin Pătrăşcanu, filia Hârleşti a devenit parohie cu satele Hârleşti şi Şerbăneşti. În prezent parohia numără 158 de familii şi 55 văduvi. Parohia Hârleşti este reprezentată printr-o comunitate închegată de oameni harnici şi darnici, fii de clăcaşi, care dau valoare spaţiului în care trăiesc şi înalţă rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.
Avănd binecuvântarea Noastră, credincioşii, coordonaţi de preotul paroh au demarat lucrări de restaurare şi înfrumuţesare a ansamblului eclesial. A fost ridicat, pentru început, un aşezământ social filantropic, compus din sală şi bucătărie, dotat cu toate cele necesare. Lucrările au continuat la lăcaşul de cult cu izolarea pereţilor exteriori, pictarea ocniţelor şi schimbarea acoperişului, încălzire centrală, amenajarea aleilor, înprejmuirea cu gard din fier forjat a curţii. La interior a fost refăcută pictura murală, s-a înlocuit tâmplăria cu lemn stratificat şi geam termopan şi s-a înlocuit pardoseala cu parchet. În Sfăntul Altar a fost refăcut piciorul Sfintei Mese, a fost placat cu granit iar întreg lăcaşul a fost înfrumuţesat cu podoabe şi obiecte de cult.
Paroh Preot ic. stav. Florin Pătrăşcanu

You may also like...