Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva

*Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim

Condacul 1

Preacuvioasă Maică, mireasa lui Hristos,

În jurul tău s-adună poporul credincios,

Să laude cu pace şi bucurie multă,

Viaţa ta frumoasă, lui Dumnezeu plăcută.

Că tu în marea-ţi milă, pe mulţi îi ocroteşti,

Iar cu-ale tale moaşte, bolnavi tămăduieşti.

Cântăm acum cu toţii, din inimi rugătoare:

Bucură-te Parascheva, sfântă mult folositoare!

sf_parascheva_roman_site
 
*Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim

Icosul 1

Îngerii din ceruri cu nimburi de lumină,

Au fost trimişi de Domnul din slava cea divină

Să poarte-n raiul veşnic sufletul tău sfânt,

Că sfântă ţi-a fost viaţa plinită pe pământ.

Puţinii ani de viaţă din timpul efemer

I-ai prefăcut în aripi şi trepte către cer.

De-aceea noi cu grabă la tine azi cădem

Şi din locaşul veşnic ascultă ce-ţi cântăm:

Bucură-te, cuvioasă, cea aleasă între sfinte;

Bucură-te, că vezi raiul care l-ai dorit fierbinte;

Bucură-te, porumbiţă, cea de raze cereşti plină;

Bucură-te, steaua noastră dătătoare de lumină;

Bucură-te, că în lume te-a umbrit cereasca rază;

Bucură-te, că în ceruri chipul ţi se-ncununează;

Bucură-te, cea prin care Dumnezeu se preamăreşte;

Bucură-te, că sfânta rugă Hristos Domnul ţi-o plineşte;

Bucură-te, cea de-a pururi aşezată între sfinţi;

Bucură-te, că întru slavă laudă Domnului cânţi;

Bucură-te, cea prin care cerul pogoară la noi;

Bucură-te, că prin tine lumea scapă din nevoi;

Bucură-te, bucurie, multora ajutătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 2

Iisuse, între casnici şi-ai tăi prieteni sfinţi

Pe Sfânta Parascheva, Tu cea dintâi asculţi.

La ruga ei fierbinte, Tu faci să se-nnoiască

În noi putere sfântă şi pace îngerească.

Îţi mulţumim, Stăpâne, şi Ţie ne-nchinăm.

Cu Sfânta Parascheva, smeriţi, noi îţi cântăm:

Aliluia!

Icosul 2

Fecioară Parascheva, venim şi îndrăznim,

Să ne ajuţi, preabună, ca să ne mântuim.

Pe toţi ne ocroteşte în marile ispite

Şi-ascultă pe tot omul în ruga lui fierbinte.

Auzi-ne cu grabă atunci când te chemăm

Şi caută cu milă spre cei care-ţi cântăm:

Bucură-te, vistierie şi talant nepreţuit;

Bucură-te, pom cu roade, în Moldova răsădit;

Bucură-te, cărămidă întărită prin credinţă;

Bucură-te, doctorie în oricare suferinţă;

Bucură-te, lecuirea bolilor nevindecate;

Bucură-te, dătătoare de puteri şi sănătate;

Bucură-te, că prin tine pacea din cer se coboară;

Bucură-te, că eşti nouă nepreţuită comoară;

Bucură-te, cale sfântă preoţilor cuvioşi;

Bucură-te, mântuire pentru cei evlavioşi;

Bucură-te, milostivă, de săraci îngrijitoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 3

Atunci când suferim şi calea rea ne paşte,

Ajută-ne fecioară, prin ale tale moaşte.

Şi ţara ne-o păzeşte atunci când e-n primejdii

Şi nu lăsa poporul în vremea deznădejdii.

La tine este pacea, la tine noi scăpăm,

Cu tine împreună lui Dumnezeu cântăm:

Aliluia!

Icosul 3

Epivata a fost locul în care te-ai născut

Şi casa părintească în care ai crescut.

Acolo învăţat-ai ce-i bine şi ce-i rău,

Acolo petrecut-ai plăcut lui Dumnezeu,

Iar pentru-ale tale fapte Iisus te-a pregătit

Să fii nouă icoană şi dar nepreţuit.

De veacuri credincioşii, din patru zări venind,

Te cheamă cu credinţă, din inimă cântând:

Bucură-te, cuvioasă odrăslită-n rugăciune;

Bucură-te, că părinţii te-au învăţat cele bune;

Bucură-te, pruncă sfântă şi frumosul giuvaer;

Bucură-te, că din fapte ţi-ai ţesut cunună-n cer;

Bucură-te, că averea nu ţi-a fost cea pământească;

Bucură-te, că râvnit-ai numai patria cerească;

Bucură-te, că în lume haină scumpă n-ai purtat;

Bucură-te, întru haina de monah adevărat;

Bucură-te, izgonirea vanităţii şi-a mândriei;

Bucură-te, cinstitoarea Fecioarei şi-a fecioriei;

Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 4

Pe tine, Cuvioasă, Hristos te-a pregătit

Să fii năstrapa sfântă cu mir neprihănit,

Ce-n dar îl torni pe rana celor bătuţi de soartă

Şi-aduci împăciuire celor ce zac în ceartă.

Tu ştii s-ajuţi în grabă pe cei făr-de-ajutor

Şi-aduci în Casa Sfântă pe cel rătăcitor.

Dorim ca împreună cu tine noi să stăm,

Pe Dumnezeul nostru în veci să-L lăudăm:

Aliluia!

Icosul 4

Noi încercăm cu râvnă să te urmăm mereu,

Aşa cum tu urmat-ai plăcut lui Dumnezeu.

Deşi cu fire slabă, ai dus viaţă sihastră,

Dar ai primit putere să porţi povara noastră.

Ai smuls pe mulţi, preabună, din hăul disperării,

Ca şi Iisus pe Petru cuprins de valul mării.

Orfanii te au mamă, bătrânii sprijinire,

Săracii apărare, străinii mângâiere.

Acolo, sus, în ceruri, primeşte-ne cântarea

Ce pururea ţi-o-nalţă, pios, toată suflarea:

Bucură-te, maică sfântă şi odor duhovnicesc;

Bucură-te, sprijinire celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, că în ceruri s-a preamărit al tău nume;

Bucură-te, bucurie a fecioarelor din lume;

Bucură-te, cuvioasă, la Hristos mijlocitoare;

Bucură-te, cea din suflet de săraci preaiubitoare;

Bucură-te, purtătoare de balsamul bucuriei;

Bucură-te, însoţire trăitorilor pustiei;

Bucură-te, că în lume ai vieţuit îngereşte;

Bucură-te, cea prin care Dumnezeu tămăduieşte;

Bucură-te, că în ceruri ai cetate stătătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 5

Deşi pe Cruce , Doamne, adesea Te vedem,

În loc să-ţi dăm iubire, oţet noi îţi turnăm.

Tu ne arăţi şi calea ce duce-n infinit,

Dar noi dorim adesea sinistrul labirint.

O, Milostive Doamne, din lume ne adună,

Cu Sfânta Parascheva cânta-vom împreună:

Aliluia!

Icosul 5

Din patru zări a lumii, smeriţi, românii vin,

Să se închine ţie, cântându-ţi imn divin.

Prin ale tale moaşte miresme se revarsă

Prinos de mângâiere şi chip de cuvioasă.

De-aceea, tu, fecioară, păzeşte-ne în pace

Şi nu lăsa deşartă cântarea ce se face:

Bucură-te, biruinţă în a lumii osteneală;

Bucură-te, îndrăznire în a noastră îndoială;

Bucură-te, uşă sfântă către calea mântuirii;

Bucură-te, împlinire şi icoana fericirii;

Bucură-te, cinstitoarea Sfintei Cruci a lui Hristos;

Bucură-te, solitoare pentru poporul pios;

Bucură-te, că la Iaşi trupul tău sălăşluieşte;

Bucură-te, că şi-n Roman bucățică se găseşte;

Bucură-te, că-ntru tine chipul Lui s-a împlinit;

Bucură-te, că prin tine mulţi creştini s-au mântuit;

Bucură-te, frumuseţe şi podoabă în altare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 6

Ne cercetează, Doamne, acum şi totdeauna,

Căci Sfânta Parascheva se roagă Ţie-ntruna.

Trimite-ne în casă, de sus, preasfântul har,

Şi umple viaţa noastră de pace şi nectar,

Iar noi, întotdeauna, la cer mereu cătând,

Cântându-ţi cu credinţă, din inimă zicând:

Aliluia!

Icosul 6

Ce vom răspunde oare în vremea judecăţii,

Când trâmbiţa suna-va prelung în faţa morţii?

N-am haina cea de nuntă, departe stând de El,

Mă simt străin în cale, n-am fapte nici de-un fel.

Preabune, Doamne, iartă-mi păcatele fireşti,

Şi-n marea Ta iubire, voind, mă mântuieşti.

Tu, Sfintei Parascheva, primeşte-i rugăciunea,

Căci, după rânduială, i-ai dat pe veci cununa:

Bucură-te, balsam haric şi sălaş ocrotitor;

Bucură-te, oază cerească şi izvor vindecător;

Bucură-te, casa pâinii şi noian de bunătăţi;

Bucură-te, mângâiere celor slabi şi defăimaţi;

Bucură-te, cort de aur şi polată a nădejdii;

Bucură-te, apărarea celor ce sunt în primejdii;

Bucură-te, izgonirea bolilor nevindecate;

Bucură-te, îndreptarea celor ce cad în păcate;

Bucură-te, scară tare şi nădejde nevăzută;

Bucură-te, sprijinirea celor ce cad în ispită;

Bucură-te, far de taină, ca steaua luminătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 7

Când ne-mpresoară, Maică, viclenele ispite,

Preabună Parascheva, cu inimi umilite,

Venim cu sârg la tine să ni le risipeşti,

Pe cei cuprinşi de boală să îi tămăduieşti.

Prin ale tale moaşte redă-ne sănătatea,

Iar peste toţi creştinii revarsă-ţi bunătatea.

Cinstindu-te pe tine, pe Dumnezeu slăvim,

Cântându-I cu credinţă în imn de heruvim:

Aliluia!

Icosul 7

Pribeag mă simt, preabună, de lume prigonit

Şi nu găsesc pe nimeni să fiu şi eu iubit.

Tu fii mie prieten în viaţa mea de chin

Şi-n fiecare suflet să văd chip de creştin.

Fii mie scut puternic, în vreme de război

Şi mă fereşte, sfântă, de scârbe şi nevoi.

Iar tu, mijlocitoare şi-a Domnului mireasă,

Primeşte rugăciunea din gură păcătoasă:

Bucură-te, Cuvioasă, către Domnul rugătoare;

Bucură-te, porumbiţă, a paradisului floare;

Bucură-te, că-n asceză ţi-a fost totdeauna traiul;

Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul;

Bucură-te, folosinţă celor slabi şi asupriţi;

Bucură-te, îndreptare pentru cler şi păstoriţi;

Bucură-te, cea prin care Dumnezeu ne dă iertare;

Bucură-te, că eşti rază luminoasă ca un soare;

Bucură-te, purtătoarea rugii noastre la Hristos;

Bucură-te, îndreptare pentru orice păcătos;

Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 8

Acestea grăind ţie, mă liniştesc în suflet

Şi mă adun în mine şi tot la moarte cuget

Căci tu, în astă viaţă, plăcerile deşarte,

Le-ai izgonit cu postul şi gândul cel de moarte.

Ai mers calea-nfrânării şi-a Sfinţilor Părinţi

Şi Domnului, în ceruri, cu îngerii Îi cânţi:

Aliluia!

Icosul 8

La toţi voi spune, Sfântă, minunile făcute,

Şi-ţi voi cânta adesea, în imne iscusite,

A ta viaţă scumpă, lui Dumnezeu plăcută,

Căci tu în astă lume ai mers pe calea-I sfântă.

De-aceea, tu primeşte, din gură păcătoasă,

Cântarea ce slăveşte viaţa ta frumoasă:

Bucură-te, cuvioasă şi aleasă-ntre fecioare;

Bucură-te, floare rară de români îngrijitoare;

Bucură-te, că stai veşnic între cetele mărite;

Bucură-te, că prin tine Hristos milă ne trimite;

Bucură-te, păzitoare a sihaştrilor din munţi;

Bucură-te, zid de pace şi aleasă între sfinţi;

Bucură-te, dobândire a slavei dumnezeieşti;

Bucură-te, surpătoarea căilor diavoleşti;

Bucură-te, cale sfântă a monahilor săraci;

Bucură-te, că de veacuri pe cei certaţi îi împaci;

Bucură-te, mângâiere şi a noastră rugătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 9

Să lăudăm adesea pe sfânta noastră bună,

Căci ea pe toţi românii în pace îi adună.

Ca să-şi iubească ţara, credinţa şi avutul,

Să laude pe Domnul cu fapta şi cuvântul.

Aceasta e de veacuri cinstită-ntre români,

Căci prin a ei putere suntem aici stăpâni.

Veniţi cu toţii astăzi, în preajma-i noi să stăm,

Cu dânsa împreună lui Dumnezeu cântăm:

Aliluia!

Icosul 9

Veniţi toţi credincioşii cu suflete curate,

Chemaţi de Cuvioasa, la Roman, în cetate,

Să sărutăm cu grijă sfinţitul ei veşmânt,

Ce-a fost cort şi podoabă a trupului ei sfânt.

Smerită rugăciune cu toţi să-i înălţăm,

Plecându-ne genunchii şi astfel să-i cântăm:

Bucură-te, uşurinţă în ale noastre mari necazuri;

Bucură-te, biruinţă şi folos în sumbre ceasuri;

Bucură-te, rază vie ce de veacuri străluceşte;

Bucură-te, că la Roman, mila ta ne adumbreşte;

Bucură-te, şipot prin care Dumnezeu trimite har;

Bucură-te, bucurie pentru cei cu trai amar;

Bucură-te, săturarea gloatelor celor flămânde;

Bucură-te, cea prin care focul sacru se aprinde;

Bucură-te, purtătoare de harul Duhului Sfânt;

Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ;

Bucură-te, cale sfântă către viaţa viitoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 10

Ne străluceşte astăzi o viaţă prealeasă,

A Sfintei Parascheva, lui Iisus mireasă.

Ei, dup-o viaţă aspră şi plină de virtuţi,

Hristos i-a pus coroană de crini în rai crescuţi.

Iar Dumnezeul nostru, în semn că ne iubeşte,

Ne-a dat spre mângâiere cinstitele ei moaşte,

Pe care noi, în pace, smeriţi, le sărutăm,

Şi lui Hristos, Cel veşnic, cu îngerii cântăm:

Aliluia!

Icosul 10

Părinţii de sub glie te-au venerat, de veacuri,

Simţind că eşti izvorul izvorâtor de leacuri.

Ierarhi pioşi şi preoţi, popor şi voievozi,

Orbi, surzi, bătuţi de soartă, neputincioşi, schilozi,

Toţi fruntea şi-au plecat-o lângă sicriul tău,

Tu dăruind din darul trimis de Dumnezeu.

De-aceea noi, în pace, în juru-ţi ne-adunăm,

Ca să-ţi cinstim viaţa şi ţie să-ţi cântăm:

Bucură-te, rugătoare pentru neamul românesc;

Bucură-te, floare sfântă în pământ moldovenesc;

Bucură-te, stea venerată în ţinutul carpatin;

Bucură-te, perlă scumpă pentr-un sfânt popor latin;

Bucură-te, stea aprinsă în toată Ortodoxia;

Bucură-te, apă lină, ce adapă toată glia;

Bucură-te, întregirea naţiunilor robite;

Bucură-te, ocrotirea popoarelor asuprite;

Bucură-te, piatră scumpă în foc sacru lămurită;

Bucură-te, ajutorul celor ce cad în ispită;

Bucură-te, întărire şi-a noastră ocrotitoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 11

Îndurate Doamne, sunt plin tot de păcate

Şi iadul mă va-nghite pentru-ale mele fapte.

Mai lasă-mă, Stăpâne, până în ceasul morţii

Şi nu-mi socoti mie păcatul tinereţii.

Mai ai milă de mine, ascultă ruga mea

Şi nu părăsi, Sfinte, în veci pe sluga Ta.

Nu trece cu vederea, Te rog să iei aminte,

Căci mie îmi eşti Tată şi milostiv Părinte.

Aduc mijlocitoare acum pe roaba Ta,

Pe Sfânta Parascheva, cu care-Ţi vom cânta:

Aliluia!

Icosul 11

Preacuvioasă Maică eşti nouă solitoare,

A noastră cale bună şi-a noastră rugătoare.

Petreci în veci cu Domnul, acolo-n cerul sfânt.

Căci sfântă ţi-a fost viaţa aicea pe pământ.

Iar Domnul răsplăteşte cu-a Sa sfântă cunună

Pe cei care din viaţă în cer comori adună.

Ajută-ne şi nouă, preabună, maică sfântă

Şi nu uita poporul evlavios ce-ţi cântă:

Bucură-te, Parascheva, fecioară neîntinată;

Bucură-te, rugătoare şi smerenie înaltă;

Bucură-te, mângâiere pentru cei nenorociţi;

Bucură-te, cale-ntoarsă celor slabi şi rătăciţi;

Bucură-te, blândă maică şi grabnic ajutătoare;

Bucură-te, mângâiere şi-a noastră folositoare;

Bucură-te, rază caldă şi odor nepreţuit;

Bucură-te, îndreptare celui slab şi părăsit;

Bucură-te, bucurie a fecioarelor alese;

Bucură-te, ascultătoare a cântărilor frumoase;

Bucură-te, pace sfântă şi a noastră primitoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 12

Nespusă mângâiere şi folosinţă mare

Să te avem pe tine mereu ocrotitoare.

Căci viaţa noastră, Sfântă, în veci tu o păzeşti

Şi pe poporul nostru de rele îl fereşti.

La tine noi aflat-am alin mângâietor

Şi ţie obidiţii îşi spun durerea lor

Lâng-ale tale moaşte toţi cei săraci se strâng,

Căci tu dai alinare creştinilor ce plâng.

De-aceea tot poporul, cu bucurie multă,

Cu tine împreună lui Dumnezeu Îi cântă:

Aliluia!

Icosul 12

Ne izbăveşte, Maică, de bolile cumplite

Şi ne ajută nouă în marile ispite.

Fereşte-ne de ciumă, de foc şi de război

Şi risipeşte vrajba şi ura dintre noi.

Ne ocroteşte munca în viaţa cea de obşte,

Cu ruga ta de maică şi ale tale moaşte.

Pe toţi tu ne adună sub sfântul tău veşmânt,

Si ne păzeşte, Sfântă, pe toţi, pân’ la mormânt.

Fii milostivă, Maică, cu cei care îţi cântă,

Acest imn de cinstire din inimă smerită:

Bucură-te, mângâiere a poporului român;

Bucură-te, bucurie a pământului străbun;

Bucură-te, luminare a credinţei noastre drepte;

Bucură-te, risipire a credinţelor deşarte;

Bucură-te, solitoare pentru neamul românesc;

Bucură-te, roditoare în pământul strămoşesc;

Bucură-te, dătătoare de belşuguri şi de rod;

Bucură-te, bucurie lui Vasile Voievod;

Bucură-te, următoare a Cuvântului ceresc;

Bucură-te, cale dreaptă celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, fericită şi a noastră rugătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 13

O, Sfântă cuvioasă şi mult folositoare,

Primeşte rugăciunea şi fii ajutătoare

Poporului ce strigă din tot sufletul său,

Ce azi capul îşi pleacă lângă veşmântul tău.

Ascultă-ne necazul şi vezi-ne durerea,

Redă-ne sănătatea, plineşte-ne puterea,

Veghează-ne într-una până în clipa morţii

Şi fii mijlocitoare în vremea judecăţii.

Ajută să petrecem în cer cu Dumnezeu,

Unde tu eşti acuma şi-I cânţi mereu, mereu:

Aliluia!

*Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim
 
 

Ofrandă Cuvioasei Parascheva

Editura Filocalia

Roman

2014

You may also like...