Imn de har, în Centenar

Anul acesta-n (2018) libertate al nostru neam tri-milenar,

Călit prin veacuri, își serbează, în chip solemn, un Centenar.

Strămoșii noștri au fost dacii, popor viteaz, neatârnat,

Când a venit plinirea vremii cu toții s-au încreștinat.

✝IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

Popor român trecut prin veacuri, format din sfinți și din eroi

Ai dăinuit în astă țară chiar de-a fost pace sau război!

Din Pontul Euxin la Tisa și-n  tot ținutul carpatin,

De veacuri ai trăit în pace ca un popor născut creștin.

 

Dacă în peștera Dobrogei Sfântul Andrei pecetluia

Întâiul act de creștinare al neamului din Sciția,

La Alba-Iulia, românii, mânați d-un sacru ideal

Au consfințit, pe totdeauna, românitatea în Ardeal.

 

Noi nu suntem urmașii Romei și nici a vreunui alt popor,

Am fost aicea de milenii, ca un popor nemuritor.

Atunci când Dumnezeu cel veșnic trimis-a Fiul Său iubit

Românii l-au primit în case, iar slava Lui i-a adumbrit.

 

Purtând în suflete credința și-n inimi pacea lui Hristos,

Românii-s cunoscuți în lume ca un popor evlavios.

Rugăm pe Dumnezeu cel veșnic, cât vom trăi pe-acest pământ,

Să-și țină mantia iubirii peste noi toți pân’ la mormânt.

You may also like...