Prezență arhierească în Duminica Ortodoxiei, la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău

În Duminica Ortodoxiei, rânduită de către Biserică spre a fi în prima săptămână a Postului Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost prezent în mijlocul comunității de credincioși de la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău. Alături de ierarh au fost părintele protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche, împreună cu preoţii slujitori la acest sfânt altar Aurel Cîrlan, Marian Gliga şi Mihai-Flavius Balaban, sobor de preoți invitați și mulțime de credincioși. 

Evenimentul a început cu săvârșirea Vecerniei, iar la momentul rânduit Înaltpreasfinția Sa, alături de cler și popor, a rostit rugăciunea de pocăință a Sfântului Efrem Sirul, „Doamne și Stăpânul vieții mele!”.

Având în vedere specificul duminicii, când icoanele se cinstesc în mod deosebit ca semn al biruinței Ortodoxiei asupra învățăturilor eretice și ca semn al unei ferestre către Împărăția lui Dumnezeu, la sfârșitul slujbei de seară, ierarhul a binecuvântat credincioșii adunați și a sfințit icoanele cu Sfinții Isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț, pe care fiecare credincios le ținea ca pe un odor de mare preț la piept. 

Având în vedere contextul mondial tensionat din cauza conflictelor armate din Ucraina, dar și faptul că anul 2022 este declarat ca fiind Anul Omagial al importanței rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, preoții parohiei gazdă au dăruit cu binecuvântarea chiriarhului 400 de cărți de rugăciuni apărute la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru a le avea ca armă a dreptății și a păcii mereu la îndemână atunci când sufletul are nevoie de mângâiere și comunicare cu Creatorul. Rugăciunile așternute în cuprinsul cărții au fost compuse de către Înaltpreasfinția Sa, ca semn al dragostei și preocupării pe care ierarhul o manifestă întotdeauna pentru fii duhovnicești pe care îi are în arhipăstorire. 

Chiriarhul a rostit rugăciuni de dezlegare pentru preoți și enoriași, iar mai apoi, preoții au rostit câte o rugăciune redactată în cuprinsul cărții: Rugăciunea creștinului evlavios la ieșirea din casă, Rugăciunea celui însingurat, Rugăciunea pentru medici și personalul sanitar, Rugăciunea de mulțumire pentru binefaceri sau Rugăciunea către Îngerul păzitor au fost doar câteva rugăciuni prin intermediul cărora credincioșii alături de cler și ierarh s-au rugat în comuniune cu prilejul serii duhovnicești din Biserica Sfinților Trei Ierarhi. 

După împărțirea cărților, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a rostit un cuvânt de învățătură celor prezenți în care a mulțumit credincioșilor pentru rugăciunea neîncetată și totodată i-a îndemnat la comuniune prin rugăciune, subliniind importanța acesteia: „Voi sunteți pecetea apostoliei mele, iar Dumnezeu pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le întărește. Știu că nu sunt absent din viața frățiilor voastre pentru faptul că mă aveți în rugăciunile voastre și vă mulțumesc pentru aceasta și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nici eu nu vă cunosc pe toți după nume, însă Dumnezeu mă va întreba la poarta raiului despre fiecare suflet încredințat spre păstorire. De aceea în Liturghie mă rog ca Dumnezeu să vă cheme pe fiecare pe nume, căci El vă știe numele fiecăruia. Plecați-vă dar genunchiul la rugăciune ca sa fiți chemați după nume la Milostivul Dumnezeu.”

Părintele protopop a vorbit adunării despre munca ierarhului în a culege vieți de sfinți și în a alcătui rugăciuni felurite, prezentând mai apoi programul duhovnicesc la ierarhului în duminicile viitoare ale Postului Mare: „Știu că v-ați ostenit în a culege vieți de sfinți pentru a întocmi acatiste și imne, conduce, tropare și slujbe ale sfinților români, la care v-ați angajat să îi puneți în inimile și sufletele noastre, de aceea cu siguranță că Duhul Sfânt v-a călăuzit și v-a luminat să faceți aceste rugăciuni atât de necesare nouă și mai ales în vremurile acestea de restriște. Vă mulțumesc că ați binecuvântat programul duhovnicesc al Protoieriei Bacău intitulat „ Să ne rugăm pentru Pacea lumii!” desfășurat în atâtea biserici de pe cuprinsul Municipiului Bacău. Duminica următoare Înaltpreasfinția Sa va fi prezent în mijlocul comunității de la Biserica „Sfântul Dumitru-Narcisa” pentru ca următoarea după aceea să fie la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bacău pentru a prezenta aceste cărți de rugăciune și pentru a le pune înainte credincioșilor.”

La final, părintele paroh Aurel Cîrlan a mulțumit ierarhului și credincioșilor pentru prezență: „Vă mulțumim Înaltpreasfinția Voastră că ne binecuvântați în această seară cu daruri de carte și rugăciune. Această carte pe care o va lua fiecare creștin acasă astăzi va fi o aducere aminte a bucuriei pe care Înaltpreasfinția Voastră a pricinuit-o prin prezența în mijlocul nostru, dar și a bucuriei de a primi un dar atât de necesar și folositor sufletului. Aș vrea să închei cu un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, referindu-se la rugăciune: Rugăciunea este un liman pentru cei zbuciumați de furtună, o ancoră pentru cei goniți de valuri, un toiag pentru cel ce se clatină, o comoară pentru cei săraci, o siguranță pentru cei bogați, un ajutor împotriva bolilor și o ocrotire pentru sănătate.”

(Pr. Răzvan-Dimitrie Radu)

You may also like...