Inaugurarea muzeului etnografic „Casa Vlădicăi” la Stănița, județul Neamț

Sărbătorile dedicate Zilei Comunei Stănița au fost încununate, în data de 20 iulie 2017, de inaugurarea muzeului satului cunoscut sub denumirea generică de „Casa Vlădicăi”, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, fiu al satului, în prezența autorităților centrale și locale, a preoților și a credincioșilor locali și din împrejurimi.

Manifestările dedicate inaugurării edificiului muzeal cunoscut sub denumirea de ”Casa Vlădicăi” au debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, într-un foișor special amenajat în curtea lăcașului de cult închinat Sfântului Nicolae, de către un sobor de preoți și diaconi sub protia părintelui Arhimandrit Pimen Costea, vicar administrative al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cuvântul de învățătură transmis cu acest prilej, părintele vicar a vorbit celor prezenți despre însușirea de către fiecare credincios a credinței adevărate după modelul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul și despre acceptarea voii lui Dumnezeu chiar și atunci când aceasta pare greu de împlinit.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, soborul preoților și mulțimea credincioșilor, precum și numeroși tineri îmbrăcați în port național s-au deplasat în procesiune, în sunetul clopotelor și al cântărilor sfinte, spre monumentul închinat eroilor locali care și-au sacrificat viața în cele două Războaie Mondiale, situat în centrul localității.

Aici, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, în prezența autorităților centrale și locale, a preoților și credincioșilor, a săvârșit o slujbă de pomenire a eroilor, urmată de depunerea de coroane de către reprezentanți ai autorităților centrale și locale nemțene și băcăuane, martori la eveniment. Totodată s-a dat citire poemului intitulat Odă ostașilor români, scris de Înaltpreasfințitul Ioachim special pentru acest moment.

Apoi, toți cei prezenți s-au deplasat spre locul unde s-a desfășurat cel mai important eveniment al zilei, inaugurarea muzeului Casa Vlădicăi, obiectiv etnografic care reprezintă forma restaurată și reamenajată a casei țărănești originale care a aparținut părinților trupești ai Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, după numele lor: Neculai și Anica Giosanu, descendenți ai unor familii înstărite, care-și trag obârșia din răzeși mușatini, așezați pe aceste plaiuri mioritice ale Țarii de Jos de peste cinci sute de ani.

Cei prezenți au fost întâmpinați cu pâine și sare la intrarea în curtea ce înconjoară edificiul muzeal de către edilul locului, în persoana domnului primar Laurențiu Todireanu, care a adresat oaspeților și un cuvânt de bun venit. A urmat  inaugurarea muzeului „Casa Vlădicăi” prin tradiționala tăiere a panglicii de către IPS Arhiepiscop Ioachim, dl Vasile Panaite, prefect de Neamț, Octavian Bărbuleț, delegatul domnului Ionel Arsene, din partea Consiliului Județean Neamț și dl Laurențiu Todireanu, primarul locului, s-a dat citire Hrisovului ce consemnează ctitorirea edificiului și a fost oficiată slujba de sfințire. Cu acest prilej, dl Vasile Panaite, Prefect de Neamț, dl. Consilier Octavian Bărbuleț și dl Dorin Nicola, directorul Complexului Muzeal Neamț, au subliniat în alocuțiunile lor importanța ctitoririi unui astfel de muzeu pentru istoria locului și valoarea lui pentru tezaurul spiritual și cultural județean. În contextul secularist contemporan când geografia așezărilor rurale suferă mutații majore, un astfel de edificiu poate rămâne ca o amprentă de românitate, ca o oază de liniște cu iz tradițional care să dea mărturie peste timp generațiilor viitoare despre modul autentic în care răzeșii acestor locuri au știut să trăiască.

După oficierea slujbei și rostirea alocuțiunilor, oaspeții au fost invitați să viziteze ”Casa Vlădicăi”, pentru a se bucura de atmosfera creată de exponate și pentru a lua parte la lansarea volumului de Poeme, ce îl are ca autor pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim. Invitată pentru a vorbi despre acest volum a fost doamna prof. dr. Mihaela Elena Băltoi, care a realizat o recenzie a volumului, dând glas unor poeme scrise de Înaltpreasfinția Sa, inspirate din Evangheliile care se citesc în cadrul sfintelor liturghii din duminici și sărbători.

A urmat turul ghidat al casei, iar la final au fost oferite invitaților plachete cu imaginea muzeului ”Casa Vlădicăi”, volumul Poeme, cu autograful autorului, pliante și vederi care să vorbească despre acest obiectiv muzeal și despre cei care l-au ctitorit. Totodată, invitaților le-au fost oferite diplome de onoare, în semn de recunoștință pentru participarea la eveniment.

 

Câteva elemente referitoare la edificiul etnografic Casa Vlădicăi

Casa originală care a aparținut părinților Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și care a fost inaugurată ca muzeu etnografic a fost construită în anul 1948, după modelul caselor tradiţionale, din lemn și pământ, acoperite cu șindrilă. Ulterior, ea a fost ușor modificată, potrivit nevoilor și a numărului de copii care s-au adăugat familiei de-a lungul anilor.

Acest edificiu etnografic reprezintă, de fapt, împlinirea dorinței testamentare a domnului Nicolae Giosanu, care în data de 19 ianuarie 2014, cu două zile înainte de a fi chemat de Dumnezeu la veșnicele lăcașuri, a scris un testament în care a consemnat cum trebuie împărțită agoniseala lui de o viață, a încredințat casa fiului său Ilie (Arhiepiscopul Ioachim), precizând totodată și faptul ca într-însa să fie amenajat un muzeu al familiei.

În consultare cu frații și surorile, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a creionat ideea amenajării unui muzeu etnografic care să cuprindă obiecte și tot felul de acareturi, care să exprime tradițiile populare ale zonei, să vorbească de la sine despre etnogeneza neamului nostru creștin-ortodox, să fie gazdă ospitalieră și generoasă pentru multă lume.

 Deschisă publicului, Casa Vlădicăi are amenajate în camerele ei colecții muzeistice pe teme diferite, după cum urmează:

 

Muzeul etnografic „Neculai Giosanu”

Salonul personalităţilor bisericeşti din Comuna Stăniţa

(colecţie de fotografii, veşminte, obiecte de cult, talismane, cărţi, icoane, etc. care au aparținut unor persoane originare din această comună, ajunse în diferite ranguri ecleziastice).

Din lista numeroaselor personalități care s-au născut în această zonă binecuvântată de Dumnezeu amintim: protosinghelul Vichentie Mălău (1887-1945), monahia Epraxia Mălău (1890-1967), maica Mariami- Maria Borcea, Arhim. Ioanichie Bălan (1930-2007), maica Hristina Hanganu, maica Cleopatra Hanganu, maica Agafia Gălbează, maica Veniamina (Elena) Rădeanu, pr. Costache Buzdugan (1947-2004), consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. Bălan Vasile, pr. Cărpușor Stelian, pr. Ardeleanu Costică, pr. Buzdugan Costică, monahul Visarion Bârcău, pr. Ardeleanu Victor, Arhim. Iachint Ciuleac etc.

Coordonarea lucrărilor acestui obiectiv cultural a fost încredinţată PC Arhim. Pimen Costea, Vicar eparhial, PC Stavrofore Iosefina Giosanu, Stareţa Mănăstirii Văratec şi Dnei Elena Baltag Kuzmanovic, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Fondurile de reabilitare a acestui obiectiv au fost alocate de Consiliul Judeţean Neamţ, Preşedinte fiind Dl. Ionel Arsene. Acestea au fost chivernisite judicios prin Consiliul Local al comunei Stăniţa, în timpul mandatului Dl. Primar Laurenţiu Todireanu.

„În ciuda greutăților și a timpurilor neprielnice și nestatornice, casa aceasta a fost întotdeauna un loc de pace și linişte, de evlavie și credință, de bunăstare și bună înțelegere, de iubire creștinească și concordie civică. Atunci când am fost rânduiți de Dumnezeu să plecăm la rosturile noastre în lume, fiecare membru al familiei a păstrat în minte imaginea casei părintești, ca pe un smerit Betleem al copilăriei noastre, luând în tolba sufletului o amintire care a constituit paradisul din care nu ne-a putut izgoni nimeni, indiferent unde pronia lui Dumnezeu ne-a îndreptat pașii. Casa aceasta nu a fost încuiată și niciodată abandonată. A rămas totdeauna ca un „cort al mărturiei” și al reconcilierii în care cei care i-au dat viabilitate au păstrat spiritul tradițiilor românești și al filoxeniei hristice”, a declarat IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim.

You may also like...