Înscrieri în învățământul profesional, din 8 iunie

Certificatele de atestare profesională sunt recunoscute în UE

Absolvenții de clasa a VIII-a care doresc să urmeze o școală profesională cu durata de 3 ani trebuie să se înscrie în perioada 8 – 12 iunie. La școlile unde numărul candidaților va fi mai mare decât cel al locurilor disponibile, candidații vor susține un examen pe data de 30 iunie. Elevii respinși la prima etapă a admiterii în școlile profesionale se pot înscrie la admiterea pentru un loc în liceu.

ucenici-mecanici-auto

În ultimii ani, tot mai mulți elevi care au finalizat ciclul gimnazial au optat pentru a continua studiile la o școală profesională cu durata de 3 ani întrucât o astfel de școală oferă mai multe oportunități celor care doresc să cunoască o meserie. Astfel, dacă pentru anul școlar 2012 – 2013 cifra era de 11.368, potrivit datelor de la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în anul școlar 2014 – 2015 cifra aproape că s-a triplat, ajungând la 35.740, din totalul acestora, 24.403 elevi optând pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, după finalizarea clasei a VIII-a.

Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani a elevilor din clasa a VIII-a și a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare va avea loc în perioada 8 – 12 iunie, dar și pe 15 iunie, și se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial. La școlile unde numărul candidaților va fi mai mare decât cel al locurilor disponibi­le, candidații vor susține un e­xa­men pe data de 30 iunie. Potri­vit metodologiei, elevii care au fost respinși la preselecție (examen) se pot înscrie la o altă uni­tate de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesio­nal cu durata de 3 ani și care nu a organizat sesiune de pre­se­lecție sau pot să opteze pentru în­scrierea în învățământul liceal.

Etapa a II-a a admiterii în învățământul profesional de trei ani, pe locurile rămase libere după prima etapă, începe în 20 august, iar o a treia etapă va începe în 3 septembrie.

Diplomele sunt recunoscute în UE

Printre avantajele de care se bucură absolvenții unei școli profesionale cu durata de trei ani se numără atestatul de certificare profesională obținut la finalul cursurilor în urma unui examen riguros. Această diplomă este însă recunoscută atât în țară, cât și în spațiul Uniunii Europene, ceea ce oferă absolventului siguranță în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă mult mai repede și mai bine plătit, pe măsura competențelor dobândite. De asemenea, elevii sunt remunerați lunar cu „bursa profesională” în cuantum de 200 lei, dar și cu alte diverse stimulente acordate de partenerul de practică, respectiv agentul economic care a încheiat cu școala un contract privind derularea orelor de practică. Un deosebit avantaj îl reprezintă cunoștințele practice ce vor fi dobândite și consolidate într-o mai mare măsură dat fiind faptul că orele de practică sunt mult mai multe decât cele teoretice și se desfă­șoa­ră fie în cadrul unităților de în­vățământ, fie la agenții economici. „În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele școlii și la agentul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului, în al doilea an, aproximativ 60%, iar în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice“, potrivit MECȘ.

www.ziarullumina.ro

You may also like...